Forside
Mejeri
Borgerforening
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 

     

Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 

 

  
22. mar. 2018 * Emma er ny lokalformand i DFU. Emma Sørensen, Søbjergvej, er nyvalgt formand for Dansk Folkepartis Ungdom Aarhus/Østjylland, oplyser Uge-Bladet Skanderborg.
 
20. mar. 2018 * Jytte Elleby savnede nyhedsbrevet fra alken.dk og fandt det så siden i sin spammappe i sit mailprogram. Det anbefaler hun andre ligestillede at gøre - og man kan også konsultere Inge Nørgård, der bestyrer alle mailadresserne til nyhedsbrevet - for tiden 403 i alt.
 
20. mar. 2018 * Formalitet på få minutter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Købmanden i Alken onsdag 4. april 2018 kl. 18 i butikkens lokaler. Den ekstraordinære generalforsamling har alene til formål at godkende regnskabet for kalenderåret 2017. Alle er velkomne, men selve mødet er en formalitet på få minutter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af regnskab for 2017. 4. Eventuelt.
Med venlig hilsen bestyrelsen for Købmanden i Alken.

 
20. mar. 2018 * Liv i bestyrelsen. Den første bestyrelse i Liv i Landsbyerne har fordelt en masse poster, opgaver og ansvar mellem hinanden - og flere til. Læs mødereferatet om hvem og hvad og hvornår - og så hører vi snart nærmere, for der skal tydeligvis ske en masse på en række fronter.
 
  
19. mar. 2018 * Stormøde. Liv i Landsbyerne indbyder alle borgere i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og området ind i mellem til stormøde på Bjedstrup Skole. Kom og vær med til at præge fremtiden for vores skønne område. Man kan sagtens nøjes med at møde op søndag 15. april kl. 10-12.30, men man kan også være med i et udvalg, som mødes yderligere to gange inden den 15. maj. Hvis du har særlig interesse for skolen og børnene, kan du f.eks. være med i udvalget, som vil arbejde med dette emne. Læs mere om mødet på Liv i Landsbyerne.
 
19. mar. 2018 * Mødet om masten. 15 var mødt på mejeriet 18. marts til mødet om den planlagte mobilmast. Der var positiv opbakning til vores ønske om at klage og vores håb om at få flyttet masten uden for byen. Vi har sat os grundigt ind i, hvad der findes af dokumentation om mobilmasters skadelige strålevirkning (se bl.a.: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk og https://www.youtube.com/watch?v=lCgDryipsGA). Vi vil indsende en klage inden 5. april. Der er ikke meget tid, så vi kommer ikke til at foretage en underskriftsindsamling. Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I ønsker at bakke op om protesten. Jo flere, jo mere virkningsfuldt. Man kan henvende sig til undertegnede for at komme med i en mail-gruppe, hvor man løbende vil blive orienteret om det videre forløb. Vh. kontaktperson Inge Schøler. ingesch@os.dk
 
18. mar. 2018 * Nada-cafe på Sandvejen. Nada-behandling tilbydes af uddannede Nada-behandlere i Nada-cafe på Sandvejen – Alkenvej 67c. Fra 9. april til 11. juni hver mandag kl. 17 og hver torsdag kl. 19. Pris: 50 kr. per gang eller 400 kr. for 10 gange. Nada er øreakupunktur som åbner op for, at du kan mærke din krop, samtidig med, at der reguleres både fysisk og psykisk på flere planer. Se mere i vores pjece som også ligger ved Købmanden i Alken eller på www.nada-danmark.dk. Vi ses, Karin Fosdal 61317237.
 
17. mar. 2018 * Købmandsbutikken i Hylke får Osuma-aftale som i Alken. Købmanden i Hylke fik i 2017 en hjertestyrkning med både kapital og frivillig indsats fra lokale beboere, og nu har de fået en Osuma-ordning ligesom Købmanden i Alken. Se Lokalavisen. Ligesom i Alken går 7 pct. af alle indkøb bestilt via Osuma til driften af butikken. Den ordning er værd at bakke op om: Kickback-beløbet fra Osuma-indkøb i Alken er fra 2016 til 2017 gået fra 58.110 til 48.322 kr. og er afgørende for butikkens økonomi.
 
17. mar. 2018 * Kommunen tager ikke sundhedsrisici op, når en mobilmast placeres. Landinspektør Louise Friis Hansen fra Skanderborg Kommune har udarbejdet tilladelsen til den nye mast, hvor der bl.a. tages hensyn til flagermus' muligheder for at manøvrere udenom - og det landskabelige helhedsindtryk. Hun oplyser til alken.dk, at hun ikke har kendskab til officielle data om sundhedsrisici ved de pågældende strålingsformer og har sendt en afgørelse fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn fra august 2016. Afgørelsen gjaldt en mast i Vellerup Sommerby og har lagt den linje, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke kan tage sundhedsrisici op som et af de hensyn, der skal tages. Den afgørelse beskriver, hvordan Sundhedsstyrelsen i november 2011 ikke fandt evidens for strålingsrisici, og at mobilmaster ikke udgør et helbredsproblem for befolkningen - med bl.a. støtte fra WHO.
 
16. mar. 2018 * En helt ny tilkørsel til den nye udstykning. Torben Nielsen, Anes Høj 2, argumenterer i et debatindlæg om trafik og udvikling i Alken for, at det med den øgede trafikmængde, som den nye udstykning vil betyde, er en idé med en helt anden tilkørsel til Anes Høj - ud til Alken Vestergård. Læs smalltalken.
 
  
15. mar. 2018 * Den virkelige flygtningekrise. Mens et folketingsflertal dropper kvoteflygtninge, mens Udlændingeministeriet fejrer asylstramninger med kage, og mens de politiske bestræbelser går på at sende flere flygtninge tilbage: Den kinesiske dokumentarist og aktivist Ai Weiwei har stillet skarpt på den største internationale flygtningekrise siden anden verdenskrig: 65 millioner flygtninge lige nu. Ry Biograf viser i samarbejde med netværket Mossø for Mangfoldighed Human Flow tirsdag 3. april kl. 19-21.20 med samtale-café bagefter.
 
14. mar. 2018 * Klar til vandfusion. Nu er det besluttet, at Alken Vandværk er klar til en fusion med Ry Vandværk, skriver Bendt Nielsen. Alken Vandværk har på den ordinære generalforsamling 22. februar og på den ekstraordinære generalforsamling 12. marts med alle stemmer for bestyrelsens forslag, sagt ja til fusion. Se referat. Ry Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag 22. marts kl. 19.30 på Hotel Ry. På dagsordenen er forslag om fusion mellem Ry Vandværk og Alken Vandværk.
 
  
12. mar. 2018 * Holger synger til Sophie Løhde. Holger Vig har kreeret en sang til minister Sophie Løhde inspireret af den aktuelle konflikt, hvor million rimer på både ministerpension og offentlig innovation. Hør Labre Løhde på YouTube.
 
12. mar. 2018 * Kære Alken-borgere. Det er nu der skal handles, hvis vi skal undgå, at en ny, kraftig mobilmast bliver opsat midt i vores by, skriver Inge Schøler, der er alvorligt bekymret for mobilmasters negative virkning på sundheden og tænker, det må være muligt at finde en placering uden for byen. Læs Inges indlæg og opfordring om at være med til en indsigelse på smalltalken.
 
  
12. mar. 2018 * Heksefestudvalget lod sig fotografere i baren under årets kvindefest. Inge Nørgård har under festen taget en række fotos og korte videoklip, der kan ses på Alkens Flickr-univers.
 
  
10. mar. 2018 * Ny mast og delte meninger. Skanderborg Kommune har givet en landzonetilladelse til en ny og 48 meter høj mast på banearealet, der skal forbedre mobilsignalet i toget og i lokalområdet. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, Hi3G og Banedanmark. Projektet skal sikre god mobildækning langs banen ved at udnytte eksisterende master og udbygge netværket med nye master. Mobiloperatørerne skal leje sig ind og idriftsætte radioudstyr, så passagerer kan bruge toget som arbejdsplads med netforbindelse. Ud over passagererne vil den øgede dækning også komme de omkringboende borgere til gode. Læs om tilladelsen, klagemuligheder og -frist her - og se debatindlæg fra Inge Schøler på smalltalken.
 
  
10. mar. 2018 * Enes mormor fylder 60. I dag, lørdag 10. marts fylder Berit Werner Hansen, Boesvej 1, 60 år. Som medejer af en af områdets smukt beliggende ejendomme ned til Svejstrup Enge har hun i årtier her kunnet pleje sin trang til åbent landskab, islandske heste, jord under neglene, madklub og hjemmekoncert. Når hun da ikke befinder sig i et canadisk indianerreservat eller udveksler pædagogiske erfaringer med tanzanianske seminarielærere. Eller for den sags skyld kører rundt i sydportugisiske butikker for at møblere og forskønne feriehuset i Livramento. Berit er pædagogisk leder på VIA Læreruddannelsen, hvor de studerende og kollegerne i hende har en internationalt orienteret og kvalificeret medspiller, der kan sin teori og praksis, siger sin mening og gerne bidrager til og selv lægger op til diskussion. Hendes energi og oratoriske evner havde også Bjedstrup Skole gavn af, da hun som mor til Siv og Louis her sad i skolebestyrelsen. Berit træffes også som frivillig købmand bag disken i Købmanden i Alken, og det sidste års tid har en ny bedsteforældreværdighed fyldt, da Siv og Emil gjorde hende til mormor, og lille Ene kom til. Tillykke!
 
10. mar. 2018 * Første referat fra den nye forening Liv i Landsbyerne kan nu læses her. Eva Nikolajsen skrev det under den stiftende generalforsamling på skolen 25. februar.
 
10. mar. 2018 * Sidste generalforsamlingsreferat fra Liv i Landsbyen skrev Eva Nikolajsen efter mødet på skolen 25. februar. Læs referatet her - bl.a. med nyt fra arbejdsgrupperne. Den formelle ramme overtages af Købmanden i Alken, mens arbejdet fortsætter i den nyoprettede forening Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
 
9. mar. 2018 * Fortsat flad struktur i købmands-bestyrelsen. Bestyrelsen i Købmanden i Alken har haft første møde i den funktion og har bl.a. valgt Estrid Bek som formand, overvejet bankskifte, indført fire årlige rengøringsdage, og iøvrigt ønsket at bibeholde den flade struktur og beslutningsproces. Se referatet. Find fremover bestyrelsens mødereferater i menuen til venstre: Købmanden i Alken > Bestyrelsen > Referater.
 
  
8. mar. 2018 * Gode tider for mejeriet. En beskeden, men engageret skare mødte til generalforsamlingen i Alken Mejeri. Der gøres i denne tid en stor indsats for at forny og forskønne bygningen, og det prægede debatten og beretningerne. Der var opbakning til bestyrelsen. Først og fremmest skal den store sal, cafe og forgang have nyt gulv. Arbejdet begynder 11. marts og sluttes med udgangen af uge 15. Nye møbler udvælges i den periode. Andre små og store nyheder er på vej, så byens samlingssted i løbet af i år vil fremstå som en smuk svane. Året 2017 var, hvad aktiviteter og udlejning angår, et godt år. Regnskabet viser, at der er dækning for de kommende fornyelser. Mejeriets forening har p.t. 113 medlemmer, som er rekord i nyere tid. Formand Gary Craig og kasserer Hans Hornbek fortsætter. Nyvalgt til bestyrelsen blev Poul Ravn, Jytte Elleby og Søren Slebo (ses på billedet fra venstre). Alle detaljer vil inden længe kunne læses i mejeriets eget link her på alken.dk. (Foto: Peter Abildgaard)
 
8. mar. 2018 *  Indsamler i Alken. Der er landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag 8. april. Ca. 30.000 danskere er på gaden den dag for at samle ind til kræftsagen. De godt 30 mio. kr., vi plejer at indsamle denne dag, bruges til at forske i kræftsygdomme og til at støtte kræftpatienter og pårørende. Vi mangler en indsamler til Alken, så hvis du vil afse to-tre timer 8.april til dette gode formål, bedes du kontakte Jørgen-Ulrich Raunskov, Søbjergvej, 30 38 23 04.

 
7. mar. 2018 * Nu fem i bestyrelsen. Styregruppen i Købmanden i Alken har nu fået status af at være en bestyrelse og er blevet udvidet til fem, blev det vedtaget på generalforsamlingen på skolen. Gitte Trenckner er nyt medlem, og Søren Slebo er suppleant. Se hele bestyrelsen.
 
  
 5. mar. 2018 * Søren er ingeniør. Tidligere Alken-borger Søren Fosdal har afsluttet sin bachelor-uddannelse som ingeniør - infrastruktur. Den afsluttende opgave var en turbo-rundkørsel ved Tangkrogen. Inden sin eksamen havde han fået job ved Cowi. Tillykke!
 
5. mar. 2018 * Dover GF fik en ny bestyrelse. Bestyrelsen ser nu således ud: Formand - Johan Harding. Kasserer - Flemming S. Møller. Menigt medlem - Rasmus Hedegaard Sørensen. Menigt medlem - Thomas Glud. Suppleant - Julie Arentsen Abildgaard. Suppleant - Kristiina Mardi. Samtidig er det fastlagt, at sportsfesten frem over kommer til at ligge fast den første lørdag i juni. I 2018 bliver det lørdag 2. juni. En arbejdsgruppe skal genoplive det legendariske morgenløb og den ærefulde bydyst, skriver Thomas Glud.
 
5. mar. 2018 * Februar-omsætning på 47.607 kroner. I Købmanden i Alken løb Osuma-omsætningen i februar op i 47.607 kr., og 214 er nu med i Alken-ordningen, hvor man bl.a. slipper for kørselsgebyret. Følg den månedlige Osuma-omsætning, der kaster 7 pct. af sig til købmandens drift.
 
4. mar. 2018 * Fornyet energi i ABAF. Så er der konstitueret i ABAF og bestyrelsen ser nu således ud: Formand: Julie Abildgaard, næstformand: Thomas Glud, kasserer: Asmund Berthelsen, sekretær: Malene Jørgensen, medlem: Hanne Lisbeth Nielsen. Suppleanter: Majbritt Ravn og Holger Vig. En bestyrelse med fornyet energi og ønsker og planer for den kommende tid I vores skønne by, skriver Julie.
 
4. mar. 2018 * Ny antennemast kan give bedre mobildækning. Kommunen har orienteret en række naboer i Alken om, at Banedanmark vil udskifte den 45 meter høje gittermast ved banen til en ny på 48 meter - 14 meter øst for den nuværende. Masten skal bære 20 forskellige antenner, så der lægges op til bedre mobildækning både i toget og i lokalområdet.
 
3. mar. 2018 * Isen på Mossø, ved Vædebro er fin. Desværre er den ikke god, hvor jeg har lavet ishockeybane, skriver Peter Gregersen. Har du lyst til at rydde sne ved Vædebro, så lån træplade ved min båd, Alkenvej 167, den er god. Ophold på isen er selvfølgelig på eget ansvar.

 
  
2. mar. 2018 * Alt blev som vi ønskede. Olga blev 100 år den 23. februar - lige før vinteren for alvor kom. 126 voksne og 14 børn var mødt op for at fejre 'Skippertøsen fra Marstal'. Så stor en fest havde vi aldrig turde binde an med, hvis ikke vi boede i Alken. Mor nød festen i fulde drag, skriver Søs Nielsen. Læs det hele på smalltalken.
Maiken Wang Larsen spillede til 'Mor er den bedste i verden'. (Foto: Søren Slebo)

 
2. mar. 2018 * Motorsav stjålet. Vi har desværre haft indbrud i garagen onsdag nat på Bjedstrup Skole, skriver pedel Thorkild Højsgaard. Vi slap med en motorsav, men ved, der også er stjålet traktor/maskiner og værktøj andre steder i kommunen. 

 
  
28. feb. 2018 * En vel sammensat bestyrelse fik Liv i Landsbyerne søndag: Hans Alexandersen, Svejstrup, bag Jacob Gewitz, der har været med i bestyrelsen siden 2012. Alice Køppen, Boes, med briller, foran Ditte Jensen, Boes, snart Svejstrup, og bag Thea Reedtz, Svejstrup. Mikkel Schwab, Bjedstrup, ved siden af Rasmus Arentsen, Alken, der er lidt gemt bag Sara Shafika Otten, Svejstrup. Eva Nikolajsen, Alken, og Gitte Dalsgaard, Svejstrup. Jens Thor, Hemstok, er også med. Thea og Sara er suppleanter. (Foto: Tor Birk Trads)
 
  
25. feb. 2018 * 40 mennesker fra hele lokalområdet var på Bjedstrup Skole i dag til to generalforsamlinger. Den ene i Liv i Landsbyen, der ændrede navn til Købmanden i Alken, hvor den hidtidige styregruppe blev ændret til en valgt bestyrelse. Den anden stiftede Liv i Landsbyerne og fik en bestyrelse på ni. Mere om det hele senere. (Foto: Rasmus Ahrentsen)
 
  
24. feb. 2018 * Sin syvende fødselsdagsfest i rækken på Alken Mejeri var det for Olga Keis, der selv var aktiv omkring overtagelsen af Alkens forsamlingshus og fredag fejrede sine 100 år i en fyldt sal. Sange, harmonikamusik, lys, flag, taler og leveråb. (Foto: Søren Slebo)
 
  
24. feb. 2018 * Poul Erik sætter sit sommerhus på Olesbjerg til salg. Huset på Olesbjerg 11 er til salg for 1.195.000 kr. -  60 kvm. plus 18 kvm. carport, drivhus, cykelskur. Dejlig have og adgang til Mossø. Ring til Poul Erik Mønsted 50821250 for fremvisning.
 
24. feb. 2018 * Alle var med på vandværks-fusion. 24 fremmødte til generalforsamling i vandværket - højeste antal i mands minde - drøftede forslaget om fusion med Ry Vandværk og roste bestyrelsen for et gennemarbejdet forslag. Der var genvalg på alle poster og indkaldelse til ny generalforsamling mandag 12. marts kl. 19.30 i mødelokalet ved Købmanden i Alken. Eneste punkt er sammenlægningen. Se Lars Christensens referat og formand Bo Kokholm Pedersens beretning for 2017.
 
  
21. feb. 2018 * Nye folk i borgerforeningens bestyrelse. Alken Borger- og Aktivitetsforening skal have ny formand og ny kasserer. På generalforsamlingen 20. februar afstod formand Gitte Trenckner fra at genopstille, og det samme gjorde kasserer Sanne Gry Hansen, som begge fik klapsalver for deres arbejde. Nyvalgt til bestyrelsen blev Malene Jørgensen, Hanne Lisbeth Nielsen og Holger Vig. Bestyrelsen konstitueres 8. marts. Beretning og regnskab kan om få dage læses her på alken.dk. På billedet ses de nyvalgte (fra venstre) Holger Vig, Hanne L.  Nielsen og Malene Jørgensen. (Foto: Peter Abildgaard)

 
  
20. feb. 2018 * Alken 1989: Egne ryttere, eget festtelt, nye boliger og nyt vand. Med egen rideklub inden for byskiltene kunne man nu se 15 ryttere - og en vogn - i Alkens byfestoptog - for sådan et var der dengang. Sander Jensen var fanebærer. Og med Jørn Damgaard som primus motor fik borgerforeningen sit eget festtelt på 12 gange 12 meter - blåt med hvidt tag og godkendt efter alle kunstens regler. Se næste kapitel i Alken år for år siden 1979.
 
  
16. feb. 2018 * Arne skriver om sin far Kasper og sin egen barndom i Alken. Med udgangspunkt i et skarpt foto fra 1949-1950 - opbevaret af Per 'Kat' Sørensen fra Boes - skriver Arne Jacobsen, der er vokset op på Emborgvej 109, om sin far, der var en del af kolonnen i Alken: Far havde selv skovl med.
 
  
31. dec. 2017 * Miljøgodkendelse til svinefarm trækker ud. Gårdejer Karl Ole Jokumsen, Svejstrup Østergård, har som tidligere omtalt ansøgt om at fordoble antallet af dyreenheder på gården Østermarksvej 11, men den godkendelse er endnu ikke givet. En første miljøgodkendelse fra kommunen blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet efter klager fra en række borgere/naboer. Ifølge kommunens miljøchef Hans Brok-Brandi skulle en ny godkendelse have været klar i foråret 2017, men han har senest skrevet til alken.dk: I øjeblikket afventer Skanderborg Kommune oplysninger fra ansøger. Hvis ansøger går videre med ansøgningen – og de kan opfylde de gældende miljøkrav, skal Skanderborg Kommune udarbejde et udkast til miljøgodkendelse, som vil blive sendt i nabohøring i 3 eller 6 uger – alt efter om ansøgeren vælger at søge efter de nye eller de gamle regler. Efter høringsperioden vil Skanderborg Kommune behandle og vurdere på de indkomne høringssvar, rette godkendelsen til – og derefter træffe en afgørelse – med 4 ugers klagefrist. Læs også, hvordan Bente Andersen og Karl Ole i Århus Stiftstidende i april beskrev deres ønske om at gå fra gamle til mere moderne stalde, ærgrede sig over lang sagsbehandlingstid – og forventer en samlet lavere miljøbelastning, når de også regner en nedlagt svineproduktion med. Ifølge et notat fra Miljø- og Planudvalget vil 'udvidelsen formentligt medføre mere trafik,lidt mere støj, lidt mere lugt - men det bliver inden for de rammer, man må acceptere'. 
Læs tidligere historie på Natur 26. februar 2017.
 
 
 
403 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
webredaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76
Send opslag til Opslagstavlen til 
Anne-Mette Granner, amgranner@gmail.com

og kalender-bidrag til 
Lene Bay
lenebach.bay@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

  
 
 
Uge 12 * Den nuværende mast set fra Sandvejen. Den nye mast kan placeres nogle meter længere mod øst og bliver lidt højere. Først og fremmest giver tilladelsen lov til 12 stk. panel-antenner og 8 stk. link-antenner samt radiotekniske komponenter. (Foto: Peter Abildgaard)
 
Uge 11 * Heksefest. Maria Malmø synger under kvindefesten. (Foto: Inge Nørgård)
 
Den virkelige flygtningekrise. Ry Biograf viser i samarbejde med netværket Mossø for Mangfoldighed Ai Weiweis Human Flow tirsdag 3. april kl. 19-21.20 med samtale-café bagefter.
Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Købmanden i Alken onsdag 4. april kl. 18 i butikkens lokaler.
 
Stormøde. Liv i Landsbyerne indbyder alle borgere i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og området ind i mellem til stormøde på Bjedstrup Skole. Kom og vær med til at præge fremtiden for vores skønne område søndag 15. april kl. 10-12.30.
 
Shades of Blue spiller i Dover Kirke onsdag 16. maj kl. 19.30. Fri entré.
Alken-kalenderen
herunder bestyres af Lene Bay - lenebach.bay@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. Nu samler alken.dk, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2014 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 1551. Kontonr. 16472573. 

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007