Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Formandsberetning 2007
Generalforsamling 2008
Formandsberetning 2008
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2009
Generalforsamling 2010
Formandsberetning 2010
Generalforsamling 2011
Formandsberetning 2011
Generalforsamling 2012
Formandsberetning 2012
Generalforsamling 2013
Formandsberetning 2013
Generalforsamling 2014
Formandsberetning 2014
Generalforsamling 2015
Formandsberetning 2015
Generalforsamling 2016
Formandsberetning 2016
Generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

ALKEN VANDVÆRK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 11/3 2010

 

Formandens beretning for 2009

 

Det har til tider undret, at beretningen for året er så kort, men for det meste er det jo kun sikringen af en forsvarlig drift af vandværket, der er det væsentlige i løbet af året. De væsentligste informationer og debatter fremgår af referaterne af generalforsamlingerne, og detaljer kan man altid få lov at se i referaterne fra bestyrelsesmøderne.

 

Igen i år er driften af vandværket forløbet uden væsentlige ting. Dog har der været en del at lave med koordinering af hele kloakrenoveringen. Gravearbejdet har til tider krævet en ekstra indsats specielt for Jan Pedersen for at undgå for store gener for medlemmerne.

 

Evald, kassereren i vandværket, har lagt et stort arbejde i Vandrådet, hvor han også er kasserer. Der har de seneste år været mange nye lovgivninger, der har indflydelse på, hvordan vi driver vores vandværk (nye indberetningskrav, nye formater af indkaldelser og af takstblade, nye krav til regnskabsaflæggelse, osv.). Det er en vigtig kontakt, vi har gennem hans arbejde dér.

 

Lovgivningen er ændret pr. 2009, så arbejdsbyrden for de små vandværker i løbet af de kommende år bliver endnu større. For en del små vandværker kan sammenlægninger blive nødvendige indenfor de nærmeste år. Det er vores vurdering, at Alken Vandværk kan fortsætte evt. med sammenlægning af nogle af de mindre nabovandværker.

 

Fra 2010 er vi blevet bedt om af kommunen at lave et nyt format for takstbladet, så det følger det format, som Foreningen af Vandværker i Danmark har. Det har ingen indflydelse på taksterne.

 

Det har igen i år været muligt at fastholde priserne på vandafgiften og den årlige afgift.

 

Vandværket har ikke fået nye medlemmer i det forløbne år, der er stadig 123 medlemmer. Vi har dog fået en ny tilmelding for det kommende år (2010).

 

Vi har indgået en aftale med nyt analyseinstitut, da Foreningen af Danske Vandværker har lavet er fordelagtig aftale for dets medlemmer.

 

Bestyrelsen er tilfreds med årets regnskab.

 

Rentvands-tanken er videofilmet og renset på grund af ikke-tilfredsstillende vandprøver. Renoveringen af overdækningen er dog udskudt til senere.

 

Med venlig hilsen

Formanden