Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Ekstra generalforsamling 2010
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2019
Biblioteket
Mejeri 2018
Mejeri 2017
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Renovering marts 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Generalforsamling Alken Mejeri 2009

Referat fra Mejeribestyrelsens generalforsamling

d. 31 marts 2009 kl. 20

 

1.     Dirigent: Poul Westesen                   

     Generalforsamling indkaldt i tide.

 

2.     Bestyrelsens beretning godkendt.

     Bestyrelsen arbejder med 2 hovedområder, nemlig daglig drift samt det 

     visionære. I år har vi fokuseret på daglig drift i form af:

             - fordeling af arbejdet med udlejning blandt mejeribestyrelsesmedlemmer

             - indført 2 årlige forskønnelsesdage (½ dag) og 2 arbejdsdage

             - udnævnt områdeansvarlige, fungere godt at nogle tager hånd om                          enkeltdele

             - renovering: udsugning i køkken, anskaffet opvaskemaskine, færdiggjort                halvfærdige projekter som f.x. rydde skunk, toiletter, m.m.

             - kommunen tager hånd om vand der løber ind til naboerne ifm.                             kloakering

             -tilsyn af brandmyndigheder: mangler brandslukker til køkkenet, samt  gelænder ved bagudgang repareres da det er brandudgang

            

3.     Årsregnskab godkendt.

Opfordring til at folk der lejer plads til møbelopbevaring selv sørger for at betale. Se kontonr. på Alken.dk

 

4.     Fastsættelse af kontingent

Forslag om kontingentforhøjelse fra 2010, nemlig kontingent på 100.- kr. pr voksne i husstand, samt 50,- kr. pr pensionister pr år. Enstemmigt vedtaget.

 

5.     Orientering om udlejningspriser sættes op fra 1.9.2009.

Ændringer i udlejeprisen er:

                              Medlemmer                 Ikke medlemmer

Timepris fra            fra 75 til 100 kr.           100 til 150 kr.

Børnefødselsdag     fra 100 kr.                   100 kr.

1 døgn                    fra 750 til 1000 kr        1000 til 1500

Weekend:               fra 1200 til 1600           1600 til 2400

Møbelleje hvis ikke

reserveret                 ½ pris                        ikke muligt.

Priser for ikke medlemmer skal sammenlignes med lokale forsamlingshuse før  bestyrelsen fastsætter endeligt.

 

6.     Orientering om nyt tag, herunder overvejelser omkring finansiering

Bestyrelsen prioriterer i år et nyt tag. Har indhentet 2 forskellige tilbud. Og ønsker at tage nyt tilbud hjem. Regner med en udgift på max. 500.000.

Finansiering af tag:

lån 300.000, overskud i årsregnskab 100.000, ved støtte: ”køb en tagplade”, sponsorer m.v. 100.000.

Inden vi beslutter endelig plan, indkalder vi til ekstra ordinær generalforsamling med et helt konkret tilbud og plan. Målet er at komme i gang til sommer.

 

7.     Orientering om Håndtryk

Senest 1. maj begynder arbejdet på endelig kontrakt med Håndtryk, til underskrivelse 1. juni og med ikrafttrædelse 1.8.2009. Selv om projektet ikke er helt faldet helt på plads betales den kontraktmæssige husleje fra august.

 

8.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Benjamin og Ole er på valg

Ole stiller op, Benjamin går ud. Tak for tiden i bestyrelsen.

Ingen ønsker at opstille, derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

 

9.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Udsat.

 

10. Valg af revisor. Udsat.

 

11. Evt.  Møbelopbevaring

             -Ønske om at billard og bordtennis kan stilles op igen. Ok at stille       bordtennisbord og billardbord op ovenpå.

             -ift møbelopbevaring: har bestyrelsen brug for at få ryddet op i           møbelopbevaring, da mejeriet selv har brug for mere plads til opbevaring.

 

Ref. Estrid