Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Formandsberetning 2007
Generalforsamling 2008
Formandsberetning 2008
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2009
Generalforsamling 2010
Formandsberetning 2010
Generalforsamling 2011
Formandsberetning 2011
Generalforsamling 2012
Formandsberetning 2012
Generalforsamling 2013
Formandsberetning 2013
Generalforsamling 2014
Formandsberetning 2014
Generalforsamling 2015
Formandsberetning 2015
Generalforsamling 2016
Formandsberetning 2016
Generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

ALKEN VANDVÆRK - ORDINÆR GENERALFORSAMLING - Tirsdag d. 27/3 2012

Referat


Dagsorden iflg. vedtægter:
  1. Valg af dirigent.
  1. Formandens beretning.
  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  1. Budget og takstblad forelægges til godkendelse.
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af medlemmer og suppleant til Bestyrelse:
    På valg er Jan Pedersen og Sander Jensen som bestyrelsesmedlemmer, og
    Lars Christensen som suppleant.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.

Tilstede: Fra bestyrelsen (5), bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant og eet medlem. I alt 9 stemmeberettigede.

Ad. 1
Jan Andresen enstemmigt valgt. - Referent Lars Christensen.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad. 2
Formandens beretning vedlagt og gennemgået.

Ad. 3
Det reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Oversigt sammen med budgettet ophænges til orientering i informationskassen og på www.alken.dk. Fuldstændigt regnskab udleveres ved forespørgsel til Bestyrelsen.

Ad. 4
Budgettet fremlagt. Justeret for indtægt vedr. afdrag på vandure. Derefter godkendt. Se oversigten i informationskassen og på www.alken.dk.
Takstblad fremlagt og enstemmigt godkendt. Offentliggøres, når endeligt godkendt ved Skanderborg Kommune.

Ad. 5
-

Ad. 6
Jan Pedersen og Sander Jensen på valg. Jan Pedersen genopstiller. Sander Jensen genopstiller ikke. Thomas Berthelsen stiller op i stedet for Sander Jensen. Ingen andre forslag. Alle enstemmigt genvalgt.
Suppleant Lars Christensen på valg. Genopstillede. Ingen andre forslag. Enstemmigt valgt.

Ad. 7
Revisor og revisorsuppleant Gary Craig og Jan Malling Olsen på valg. Genopstillede. Ingen andre forslag. Enstemmigt valgt som revisor og revisorsuppleant.

Ad. 8
-

P.B.V.  Lars Christensen, referent, Alken, d. 27/3 2012