Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Andelsselskabet

Alken Vandværk

Takstblad 2012

Hvert vandur betragtes som een forbrugsenhed.
Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms
Fast årligt afgift pr. forbrugsenhed kr.

840,00

1.050,00

Vandafgift pr. m3 for de første 1.000 m3 kr.

7,50

9,38

Vandafgift pr. m3 for efterfølgende m3 ( - 25 %) kr.

5,63

7,04

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr.

5,90

7,38

Leje af vandure kr.

150,00

187,50Anlægsbidrag Excl. moms Incl. moms
Anlægsbidrag bymæssig bebyggelse kr.

29.143

36.429

- Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr.

1.843

2.304

- Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom kr.

21.839

27.299

- Stikledningsbidrag kr.

5.461

6.826

Anlægsbidrag åbent land kr.

58.584

73.230

- Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr.

1.843

2.304

- Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom kr.

45.494

56.867

- Stikledningsbidrag kr.

11.247

14.059

Forsynings- og stikledningsbidrag indekstal (2010 ~ 100)

102,3Grundejeren bekoster selv egen jordledning. - Ved udstykning, der kræver ny hoved- eller stikledninger, betales denne af udstykkeren, men udføres af Alken Vandværk (se i øvrigt vedtægter og regulativ).

Anlægsbidraget betales, når installationen tilmeldes og inden tilslutning. - Ved private og kommunale udstykninger betales anlægsbidraget ved byggemodning, uanset udstykningens formål. - Driftsbidragene betales ¼ årligt. - Anlægsbidragene i bymæssig bebyggelse indeksreguleres hvert år ved godkendelse af nye takster efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober" året før (udarbejdet af Foreningen af Vandværker i Danmark).

Ved tilslutninger til vandværket udenfor forsyningsområdet fastsættes anlægsbidraget efter forhandling.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ. Ved tilslutning af erhvervsmæssig enhed aftales anlægsbidraget efter forhandling.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer Excl. moms Incl. moms
Ikke rettidig indbetaling kr.

75,00

Momsfrit

Gebyr for genåbning af vandforsyning kr.

300,00

375,00

For sen indsendelse af aflæsningskort kr.

300,00

Momsfrit

Gebyr for ejendomsoplysninger til advokat eller ejendomsmægler kr.

300,00

375,00

Gebyr for flytteopgørelse kr.

150,00

187,50Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Skanderborg kommunalbestyrelse, den _____/2012