Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Ny Bosætning i Alken
Lundhøjsvinget 1
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 
 
Bolig i og omkring Alken

 
7. aug. 2019 * Jørgen-Ulrich lejer sit hus ud i to år. Fra 1. november lejer Jørgen-Ulrich Raunskov sit hus på Søbjergvej 11 ud - for to år. Se opslag.
5. aug. 2019 * Alexander vender tilbage med familie. Som lille dreng flyttede Alexander Brunsø sammen med sin familie for 26 år siden fra Alkenvej 44 til Ry - og vender nu tilbage - sammen med sin familie. De glæder sig til i april at overtage ejendommen Alkenvej 41 fra familien Gewitz', der skal bygge på Sydskrænten: Alexander på 31, Josephine på 30, Eliya på ni og Abraham på fire kommer tæt på bedsteforældrene, Lars og Lone Brunsø, der er flyttet ind på Anes Høj. Så endnu en tre-generations-familie i nærområdet. Velkommen til - vi bringer foto til april.
 
12. juli 2019 * 'Malerens hus' til salg. Vi vil flytte til København, fortæller Peter Wittenburg og Ingrid Hegland, der har sat Alkenvej 77 til salg med udestue, to terrasser og central beliggenhed i city. 185 kvadratmeter for 2.995.000 kr. Se opstilling og fotos
11. juli 2019 * Sydskrænten godt på vej. I en historie i Ugebladet Skanderborg fortæller Ninna Gewitz om den del af den kommende udstykning bag Anes Høj, som har navnet Sydskrænten. Der  er udover Gewitz to andre andre reserverede grunde og en ledig. Lige nu er planen lokalplan i tredje kvartal i år, byggeri og indflytning i 2020. Læs historien her på side 29. 
3. juli 2019 * Familie på fem ind på Østergård. Jeppe og Malene Baastrup Jørgensen satte Alken Østergård på Emborgvej 118 til salg i maj, og det er lykkedes med et hurtigt salg, for  Morten Birch Larsen skriver til alken.dk, at de er en familie på fem, der har købt og flytter ind midt i juli. De glæder sig til at 'overtage den fantastiske ejendom og til at blive en del af lokalsamfundet i Alken og omegn.' Foto må vente lidt, men indtil da: Velkommen til!
 
 
3. juli 2019 * Mie og Hans sælger byggegrund i Svejstrup. På Lundhøjsvinget 1 ligger en 1007 kvadratmeter stor byggemodnet grund, som Hans Mortensen og Mie Hansen nu sætter til salg. Læs mere om grunden, området og kontaktmuligheder her.
 
21. juni 2019 * Fabulas i samarbejde om lejeboliger. På mødet torsdag på Mejeriet oplyste Michael Eberhardt fra Fabulas, at den foreløbige byggeplan nu er reduceret til omkring 30 boliger fordelt på 20 andelsboliger og 10 almene boliger i samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening. Økonomiudvalget i kommunen skubbede i denne uge spørgsmålet om landsbyernes rammer for byggefelter i kommuneplanen videre til beslutning efter sommerferien, så næste borgermøde om eventuelt Fabulas-byggeri forventes i september. For tiden arbejder Fabulas med at friholde dammen som grønt område og at bevare de nuværende bygninger på  Enggården, som de er. Der var drøftelser om trafik, byggepriser, fremtidige priser på andelsbeviser og boligafgifter, vaskefaciliteter, p-pladser, værksteder, størrelsen på fælleshus - og hvor mange ugentlige fællesspisninger, mejeriet eventuelt vil kunne rumme. Det springende punkt er fortsat, hvorvidt byrådet overhovedet gør plads til byggeriet i kommuneplanen.
8. juni 2019 * Fabulas indbyder til borgermøde/statusmøde omkring bofællesskabet på Enggården torsdag 20 juni kl. 19. Fabulas vil gerne indbyde alle dem, som er interesserede i projektet, både for og imod, så vi kan sammenligne alle de kommentarer, ønsker, tilkendegivelser og bekymringer, der måtte komme på mødet, efterfølgende den overvejende positive feed-back, jeg har fået på mine eftermiddage ved købmanden, skriver Michael Eberhardt. Opdatering omkring processen med kommunen. Information om alternativer til andelsboliger - f.eks. almene boliger - der er en mulighed som har åbnet sig (for og imod). Information omkring forventet prisniveau (andelsbevis og leje). Dialog omkring antal enheder, tidsplan, etaper og placering. Mulige stiforløb. Andet. Jeg glæder mig til at se alle, som ønsker at deltage i dialogen, og ser frem til en hyggelig aften. Se dialogskitse om et generationsfællesskab.
 
1. juni 2019 * Kirstinelund på vej mod udvidelse. En vision om blandt andet et nyt fælleshus ved det økologiske bofællesskab Kirstinelund i Bjedstrup betyder ønske om nyudstykninger - som udtrykt i Liv i Landsbyernes visionsplan fa maj 2018 (side 10). 22. maj var der møde om byggeplaner i hele området - mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne, og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Område A vil kræve en lokalplan, og det er der velvilje overfor. Område B er klar til ny bebyggelse, og derudover ser planlæggerne positivt på en udvidelse af Kirstinelund - tegnet ind med kuglepen. Dog skal området i givet fald vejbetjenes fra Kirstinelund, så den sag ligger i høj grad i Kirstinelunds hænder. Kommunen vil som udgangspunkt ikke ekspropriere for vejadgang. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni. 
 
1. juni 2019 * Muligheder og begrænsninger i Svejstrup. 22. maj var der møde om byggeplaner i hele området - mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne, der havde sendt en visionsplan (side 9) ind, og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Område A mellem præstegården og Svejstrup Østergaard har planlæggerne ikke taget endeligt stilling til, men lugtgenekrav kan gøre det svært. Område B regnes som landskabeligt uheldigt - især hvis ikke Område A bebygges. Derimod er der velvilje over for såkaldt fortætning / ny udstykning syd for Lundhøjvej grænsende op til det eksisterende byggeri. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni.
 
 
1. juni 2019 * Halvdelen af Troels og Simbas dobbelthus til salg. En ejerlejlighed i et halvt dobbelthus i tre etager er nu til salg i Bjedstrup: Den gamle brugs, skriver Troels Dilling-Hansen. Se Danbolig.
28. maj 2019 * Døgnets bygge-debat smalltalken rummer indlæg fra Pernille Benzon, der kalder det uklart, hvem der nu er talerør til kommunen, Jytte Elleby, der er bekymret for, hvis Fabulas skulle sælge grunden igen, og Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyernes bestyrelse, som på bestyrelsens vegne tager rollen som landsbyklyngens talerør på sig, og dog mener, at ABAF bør være inde over processen i Alken. Han minder om, at byrådet bestemmer i sidste ende.
27. maj 2019 * Sådan ser planlæggerne i kommunen på byggeplaner. Onsdag 22. maj var der et møde mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Mødet handlede om byggeplaner i hele området, og specifikt om Alken fremgår det af referatet, at administrationen i første omgang vil foreslå, at der ikke udlægges yderligere areal i Alken, idet der allerede er ledigt areal øst for Anes Høj, som er stort nok til at rumme boliger til de næste års udvikling. I fald at det politisk ikke vurderes at være tilstrækkeligt areal, vil administrationen arbejde videre med område B (ved Enggården) - dog i reduceret omfang, så der ikke udlægges for store arealer. Så vidt embedsmændene. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni. alken.dk vender snarest tilbage, hvad angår byggeplaner og -ønsker i Bjedstrup og Svejstrup.

Gruppen, der nødigt ser Fabulas-byggeplanen komme ind i kommuneplanen nu, Estrid Bek, Karin Fosdal, Johannes Adamsen, Henri Vivike og Michael Schmidt - har nu uddybet deres henvendelse - se smalltalken

Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne har også skrevet for at forklare sin rolle i forløbet med visionspapir, kommuneplan, Fabulas og det seneste møde med planlæggerne. Se indlæg på smalltalken
 
26. maj 2019 * Positiv indstilling til Fabulas-nybyggeri. Læs smalltalken og se en overvejende Fabulas-positiv kommentar fra en gruppe borgere. En indstilling, der også sendes ind til kommunen. Den kommer fra Jan Günther Hansen, Berit Werner Hansen, Hanne Ravn, Søren Slebo, Mogens Andersen, Ingrid Robak og Anne Agger.
De, der er interesserede i at være medunderskrivere, kan skrive til Anne på aggeranne@gmail.com inden tirsdag aften.

I en anden kommentar udtaler Sanne Gry Hansen, Inge Nørgård og Jens Jacobsen sig positivt om flere boliger og flere mennesker.
 
26. maj 2019 * Om et rart sted, Alkens DNA og lyst til udvikling. Der er kommet gang i debatten på smalltalken om byggeplanerne - senest fra Pernille Benzon, der kom til Alken i 2002 og nu skriver om et godt sted at bo, om Alkens DNA og om lyst til udvikling. Læs smalltalken.
 
25. maj 2019 * Underskrifter mod Fabulas-projekt i kommuneplanen nu. Efter borgermødet om bl.a. Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab har en gruppe - Estrid Bek, Karin Fosdal, Johannes Adamsen, Henri Vivike og Michael Schmidt - skrevet en henvendelse til kommunen om ikke at tage projektet med i kommuneplanen nu - læs henvendelsen, som andre opfordres til at skrive under på.
 
25. maj 2019 * Selvtilstrækkelighed? Efter borgermødet har Thorbjørn Herrik funderet om de to byggeplaner i Alken - og hvordan de bliver modtaget. Læs I øjeblikket har vi det herligt på smalltalken.
23. maj 2019 * Julies mødereferat er klar. På borgermødet om Alkens udvikling og ikke mindst Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab. tog Julie Abildgaard fra ABAF et mødereferat - nu tilgængeligt.
22. maj 2019 * Henvendelser til kommunen angående boligudbygning og kommuneplanens rammer i Alken skal være klar inden onsdag 29. maj, skriver Julie Abildgaard fra ABAF efter borgermødet mandag. Julie samler henvendelser på julieaabildgaard@gmail.com og sender dem ind. Økonomiudvalget har emnet på dagsordenen onsdag 19. juni.
21. maj 2019 * 13 børnefamilier på vej til Alken. Jens Thor oplyste mandag på borgermødet, at der på den nye udstykning bag Anes Høj - Ny bosætning i Alken - nu efter noget udskiftning står 19 familier klar til at bygge. Deraf 13 børnefamilier. Byggeriet vil tidligst kunne begynde i maj 2020. Lokalplanlægningen er ikke begyndt.
 
21. maj 2019 * 33 tog ordet på borgermødet om udbygning, så mange tanker, overvejelser, bekymringer og visioner blev luftet om Alkens udvikling og ikke mindst Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab. Trafikken, naturen, antallet af nye boliger, spørgsmålet om endnu et fælleshus, udbygningstempo, skolens udvikling og mange flere temaer var på bordet. Michael Eberhardt stillede et nyt møde i udsigt 20. juni, Julie Abildgaard fra ABAF tog et mødereferat, der kommer senere, og smalltalken er til rådighed for indlæg - også indlæg til kommunen om det kommende kommuneplanforslag, hvor der efter alt at dømme kommer et forslag til fremtidigt byggefelt ved Enggården. Mere om det forløb senere. (Foto: Karin Fosdal)
 
12. maj 2019 * Alken Østergård til salg. Jeppe og jeg har besluttet at sælge vores skønne ejendom for at komme tættere på vores familie i vest, skriver Malene Baastrup Jørgensen. Ejendommen kan med forholdsvis få tiltag ombygges til to familier. Vi kommer til at savne Alken og omegn og alle de skønne mennesker her! Tjek Danbolig.
 
17. april 2019 * Borgermøde på vej. Kære Alken-borgere og andre interesserede. Vi arbejder i øjeblikket på højtryk på et borgermøde der kan imødekomme de indlæg, der har været her på siden og i samtalen i byen. Vi er i dialog med kommunen og håber, der kommer en repræsentant ud fra Plan og Byudvikling. Påsken kommer til at forsinke vores proces en smule, og jeg vil blot forsikre jer om at vi arbejder på sagen. Forhåbentlig har vi en dato klar efter påske. Venlig Hilsen Julie Abildgaard, formand ABAF. Se prospektet om Generationsfællesskab i Alken, for det er jo nok det, det handler om.
14. april 2019 * La Vie til salg - nogle måneder. Maria, Noa og jeg har sat vores hus. 'La Vie' på Emborgvej 100, til salg, skriver Asger Jakobsen. Vi er helt utroligt glade for Alken og alle de søde mennesker, men vil se om vi kan finde noget med luft og åbne marker. Det er dog ikke et must for os, og derfor er det kun til salg indtil 1. juli, ellers bliver vi boende, da vi også kan se os selv blive boende her mange år endnu. I næste uge kan man se billeder mm. på boligsiden og man kan allerede nu ringe til Danbolig i Ry på tlf 46980790 eller mail: charlotte.bugge@danbolig.dk
 
25. mar. 2019 * Er et Fabulas-projekt i Alkens interesse? Estrid Bek, Alkenvej, kommenterer nu i et indlæg på smalltalken dialogskitsen Generationsfællesskab fra Fabulas. Estrid nævner blandt andet, at byen i forvejen er i gang med en udvidelse med 19 grunde, regner sig frem til, at yderligere ni villaer og 44 generationsboliger vil være tæt på en fordobling og spørger, om det er den landsby, vi ønsker?
Læs smalltalken. -
der selvfølgelig er åben over for debatindlæg i den væsentlige debat om udviklingen i Alken og omegn. Skriv til alken.dk på knudabildtrup1@gmail.com.
 
23. mar.. 2019 * Dialogskitse fra Fabulas: Ni villaer og 44 generationsboliger i træ. Med blandt andet pælehuse og orangerier præsenterer Fabulas nu en dialogskitse for en række dobbelthuse i tre forskellige størrelser i klynger samt otte lejligheder i to plan ved Enggården. Se Generationsfællesskab i AlkenMichael Eberhard understreger, at der er tale om en dialogskitse beregnet som udgangspunkt for den videre proces. 

 
19. jan. 2019 * Visioner - og bekymringer - for nybyggeri ved Enggården. En fyldt sal på Mejeriet blev torsdag for første gang præsenteret for visionen fra Fabulas om et nyt bofællesskab ved Enggården, Emborgvej 97. Ditte Jensen fra Liv i Landsbyerne pointerede, at hensigten med mødet var åbenhed. Op til mødet havde der nemlig været kritik af foreningen fra flere sider: Fra én side for alt for hurtigt at kaste initiativtagerne 'for ulvene', og fra en anden for at være 'i lommen på' kapitalinteressen bag projektet. Michael Eberhard fra Fabulas satte ikke antal på boligerne, men det tidligere nævnte 40-50 vil det ikke blive - det var blot 'det optimale'. Træ som materiale vælges af hensyn til indeklima og CO2-reduktion. Søren Næsborg forpagter nu jorden til økologisk dyrkning, og der skal etableres stiadgang på grunden i samarbejde med naturgruppen i Liv i Landsbyerne. Bofællesskabet skal rumme både børnefamilier og ældre i 60-65, 90-95 og 120-125 kvadratmeter-boliger i 1 og 2 plan samt fælleshus - på begge sider af indkørselen til gården. Alken - og hele området - er valgt pga. aktivt landsbymiljø, trinbræt samt skole og børnepasning. Boform bliver andelsboliger. En konstruktion, der også rummer lejeboliger, overvejes. Arkitekt Klaus Thoustrup fra C.F. Møller var på det rene med risikoen for konflikt mellem fælleshus og Mejeriet, ville undgå 'kannibalisering' og ønskede at integrere bofællesskabet i landsbyen ved bl.a. at lade vådområdet mellem nummer 97 og 107 blive rekreativt område for hele byen. 
Bekymringer, der kom op: Mere trafik. Malplacering så tæt på Mossø-fredningen. Alken kan ikke rumme så mange flere tilflyttere. Svært at integrere nyt fællesskab i eksisterende fællesskaber. Naturen forstyrres unødigt. Ros: Godt med dialog tidligt i forløbet, så lokale ønsker kan komme i betragtning. Råd: Pas på børnetallet på skolen, der har for få elever for tiden - og lev med ulemperne ved nybyggeri - især fra byrådsmedlem Ole Drøgemüller (S). Det er langt bedre for klimaet at bygge i træ end i beton - fra byrådsmedlem Maria Temponeras (EL). Forslag fra flere: Giv plads til flygtninge og andre uden mange penge. Uklarhed: Om byggeriet vil indebære byzone?
Ditte Jensen samt Julie Abildgaard fra ABAF stillede flere møder i udsigt om udviklingen. Jens Thor mindede om møde om Anes Høj-byggeriet på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10.
(Foto af Ditte Jensen, Rasmus Arentsen, Michael Eberhard og Asmund Bertelsen: Peter Abildgaard)

Læs også debatindlæg fra Henri Vivike om Kun folk i panelet med ja-hatten på - og fra Michael Eberhard om Tak for konstruktivt møde - snakken fortsætter i cafeen smalltalken med tre datoer for cafe-snak om projektet kl. 16-17.45.

 
26. dec. 2018 * Forhandlinger på Anes Høj er på plads. Kære Alle, Nu er vi endeligt i mål med efterårets udfordringer, og vi kan næsten ikke få armene ned, skriver Jens Thor fra bosætningsprojektet på Anes Høj. Næste kapitel i den nye bosætnings tilblivelse står for døren. Her kommer en kort status samt invitation til møde på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10. Som 2018 gik på hæld, faldt vanskelige men konstruktive forhandlinger på plads, og der er nu underskrevet kontrakter på alt fra vejadgang til finansiering. Læs mere om arkæologer, geologer, opdelt møde og trafikundersøgelsen på Ny Bosætning i Alken. Og se illustrationskitse.
13. nov. 2018 * Lars og Lone Brunsø vender tilbage til Alken. I 1993 forlod de Alken og flyttede til Ry: Lars og Lone Brunsø, der dengang boede på Alkenvej 44 og nu et kvart århundrede efter har overtaget Amsincks hus på Anes Høj. Fabrikant Lars Brunsø, der i 1981 etablerede Akva Waterbeds a/s, fik fra 1984 fremstillet rammer til vandsengene på Alken Mejeri. Det varede et par år, så blev forholdene for små. De overtager til marts. Velkommen igen.
 
2. nov. 2018 * Planer om stort boligbyggeri ved Enggård. Bosætningsgruppen i Liv i Landsbyerne har holdt møde med den kommende ejer af Enggård, Emborgvej 97, oplyser næstformand Mikkel Schwab. Det gælder Inge Jensen og Jens Ladefogeds ejendom med 26 ha. jord til, der har stået til salg siden september 2017, og nu er der skrevet slutseddel - sidste trin før endeligt køb. Den nye ejer er projektudvikler Michael Eberhard, Fabulas ApS, Risskov, der beskæftiger sig med udvikling af bæredygtige boliger og boligområder. Og ifølge Mikkel er der tale om et 'stort projekt': Hele 40-50 boenheder i omegnen af 90 kvadratmeter beregnet til folk på 50+. Området er i dag ikke udlagt i kommuneplanen til større nybyggeri. Der er stillet offentlige møder om projektet i udsigt i det nye år.
 
21. okt. 2018 * Leif og Anette har sat til salg. Leif og Annette Grundahl, Anes Høj 3, har sat deres villa fra 2003 til salg. Se opstillig og fotos.
 
4. juli 2018 * Ved landsbyens gadekær. Leon Østergaard sætter nu sit hus på Svejstrupvej 46 til salg. Huset er lyst, hyggeligt og ligger idyllisk ned til gadekæret. Naboerne er alle rigtig skønne, skriver han til alken.dk: Huset er på 119m2, og pladsen i huset er ikke udnyttet så godt, og huset passer derfor bedst til den lille familie. Der er en lækker, isoleret garage, med plads til to biler. Jeg har været rigtig glad for at bo her, men som ene forældre har jeg brug for at komme tættere på de to hold bedsteforældre og det er grunden til jeg vil sælge. Billeder, facts og kontaktoplysninger kan ses på http://hus.qaz.dk
 
19. juni 2018 * Ib og Birthe vil sælge. Så har også Ib og Birthe Madsen sat deres hus til salg. Se opstilling, fotos og video hos Home om huset på Emborgvej 110. Som der står: Storvilla med fantastiske omgivelser og masser af plads.
14. feb. 2018 * Det lille hus ved siden af Vædebro solgt. Fritidsgrunden med et meget lille ældre træhus på Vædebrovej 51 - umiddelbart op til det offentlige område ved Vædebro - er blevet solgt, fremgår det af mæglerens skilt. Det stod til salg i knap tre år.
 
13. dec. 2017 * Frisørens hus til salg. Søvillaen på Alkenvej 76 er - igen - sat til salg. Se fotos og salgsopstiling hos Home.
 
1. sep. 2017 * Det bliver ved: Enggård til salg. Hvad bliver mon det næste til salg? Seneste nyt fra det lokale boligmarked er, at Inge Jensen og Jens Ladefoged har sat Enggård, Emborgvej 97, til salg. Læs om landejendommen med 26 ha. jord til - og finsk vildmarksbad i haven - på Nybolig Landbrug.

 
31. aug. 2017 * Nu også Tyrolerhuset til salg. Først smedens ejendom, så gården på Boesvej 14, og senest har Malene Munk og Jesper Steindorff sat Alkenvej 66 - også kaldet Tyrolerhuset - til salg. Salgsopstillingen kommer først på nettet midt i september, men man kan godt henvende sig til Home om det.

29. aug. 2017 * Boesvej 14 sat til salg. Bodil og Svend Ingerslev har sat landbrugsejendommen på Boesvej 14 til salg ved tilbudsgivning. Hør nærmere ved advokat Peter Holmsberg, Ry. Der hører have med sø og 15 ha. jord til.
 
27. aug. 2017 * Smedens hus til salg. Gunhild Andersen sætter nu sin ejendom, Emborgvej 80, til salg ved tilbudsgivning, oplyser hun til alken.dk. Hør nærmere ved advokat Peter Holmsberg, Ry. I en årrække rummede ejendommen, der har 10 ha. jord ned til Mossø, Alken Smede- og Maskinforretning ved Hermann Andersen.

29. juni 2017 * Mossøbrå-hus solgt. Bodil Egeberg har nu fået solgt sit helårshus på Mossøbrå. Nye tilflyttere kommer 1. august.
8. apr. 2017 * Præstegården er solgt. Kære alle. I mandags gik handlen i orden. Vi har solgt Svejstrup Præstegård til Mads B. Schriver, Viktor Reddersen, Ida Gunnersen, Mette B. Schriver og Andreas Bech. Viktor, Ida, Mette, Andreas og deres fem børn flytter ind i forpagterboligen den 1. august. Dermed masser af liv i præstegården, og børn til skolen og børnehuset. Den 1. november skal vi være ude og den 1. januar 2018 overtager køberne hele herligheden. Vi håber det bliver til gensidig glæde. Vi vil nyde den sidste tid på præstegården, og ser frem til et nyt liv på Agnetevej i Ry.
Kærlige hilsner Hans Lyngsgaard og Kirstin B. Thomsen.

15. feb. 2017 * Nu bliver der venteliste til nybygger-projektet. 40 deltog i nybyggermødet i søndags, hvor stort set alle aldre og familiestørrelser var repræsenteret. Det kom bl.a. frem, at der vil blive tale om et fælles jordvarmeanlæg for alle matrikler - med mulighed for tilslutning fra nogle af boligerne på det nuværende Anes Høj. I referatet skriver initiativtager Jens Thor bl.a., at '36 familier/par/enlige skrev sig ifm. mødet uforpligtende op som mulige nybyggere. Da projektet således foreløbigt er overbelagt, blev det besluttet indledningsvist at lukke for tilgang til 'nybygger-gruppen' og der oprettes en venteliste for interesserede der støder til projektet efter dags dato. Læs Jens Thors referat på Ny Bosætning i Alken.

 
23. jan. 2017 * Klap og tak for en åben byggeri-proces. Omkring 80 interesserede mødte op på mejeriet søndag, hvor Tove Nyholm fik salen til at klappe, da hun udtrykte en respekt til Jens Thor for en åben proces omkring byggeplanen. Jens skriver selv: 'Kære alle. Tak for det store fremmøde søndag aften vedr. ny bosætning i Alken på Hans Hansens mark. Og tak for de mange konstruktive indlæg og ideer. Fra i dag vil det være muligt at tilgå seneste nyt inkl. diverse kort og materialer ved at tilmelde sig facebooksiden Ny bosætning i Alken eller søg på 'Ny bosætning i Alken' i dit facebook-søgefelt. Vi vil også bruge siden som den primære platform til dialog og kommunikation. Næste møde vedr. bosætningen er sat til søndag 12. februar kl. 10 på Mejeriet. Mødets tema er 'Hvem vil være med?' og vil rette fokus mod de beboere - nye som gamle - der overvejer at blive en del af bosætningen. Mødet er dog åbent for alle - også for folk der blot ønsker at følge med fra sidelinjen. Tak igen for konstruktiv dialog, ideer og indspark. Mvh Jens Thor
Læs Jens' oplæg til mødet med fakta om idé, baggrund, tidsplan og priser m.m. på Ny bosætning i Alken

4. jan. 2017 * Møde om nybyggeri ved Anes Høj. I samråd med bosætningsgruppen og Liv i Landsbyen vil jeg gerne invitere til informationsmøde om ny mulig bosætning i Alken søndag 22. januar kl. 19Mejeriet, skriver Jens Thor fra Hemstok: Projektets ideoplæg er at skabe en udstykning med 12-14 fritstående boliger til en blanding af børnefamilier, pensionister og enlige i tidssvarende arkitektur på marken øst for det eksisterende Anes Høj. Jeg indleder aftenen med et kort oplæg, og efterfølgende er det frit slag for spørgsmål og ideer. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål kan rettes til Jens Thor på tlf. 60636329 eller jensthor75@gmail.com. (Fotoet er tænkt som inspiration)
 
8. nov. 2016 * Bjedstrupgård sat til salg. Landejendommen på Bjedstrupvej 59 er bygget i 1807 og ligger lige ved siden af skolen. Ejendommen står nu til salg hos Boliga. Se hvad den rummer og koster.
 
16. okt. 2016 * Villaer i Bjedstrup og Boes Skov kan man købe for tiden. Villaen fra 2002 lige over for Bjedstrup Skole - på Bjedstrupvej 7A - er sat til salg gennem Nybolig. Fotoet viser udsigten. Samtidig har ejendommen i Boes Skov på Emborgvej 68 skiftet mægler til Lilienhoff, fortæller Susanne Holm, der ønsker sælgerne af de senest solgte huse i Alken tillykke.
 
25. aug. 2016 * Folk flytter til, huse bliver solgt - og endnu flere søger bolig. Efter sommerferien har der i den grad været skred i boligmarkedet i Alken og omegn. Som nævnt er 'La Vie' på Emborgvej solgt, og nu har også Lone Grøn fået solgt huset på Alkenvej 58, mens der også er kommet nye folk overfor i forhuset på Alkenvej 81. Følg med på alken.dk for snarlige præsentationer af nytilflytterne. Samtidig byder Opslagstavlen på adskillige boligsøgende: Gitte Møller Madsen, Alken, Robert Frederiksen, Illerup, en familie, der blev 'vilde med Alkens galende haner', en kvinde fra Brædstrup, en familie under byggeri i Gl. Rye, et par fra Norge - samt flere til.  En enkelt bolig er til fremleje - i Bjedstrup.
 
18. jan. 2016 * Ejendom i Boes Skov til salg. Susanne og Palle Holm, Emborgvej 68, har sat deres skov-ejendom til salg. Kan ses hos EDC.

2. jan. 2016 * Huspriserne bevæger sig nedad. Priserne på huse og sommerhuse i Alken og omegn daler lidt - både på  Emborgvej og Vædebrovej. Se sommerhuse på Vædebrovej hos Nybolig (søg på Vædebrovej) - og huse til salg i Boes Skov, i Boes og Alken hos Danbolig. (Søg på Emborgvej)

 
30. mar. 2015 * Seks selvbyggere ser på Alken. Hej Alkenborgere! Vi er nogle familier der igennem et par år har forsøgt at finde et godt sted til at etablere et bæredygtigt bofællesskab. Vi synes at Alken er et rigtig fint sted med mange gode initiativer – måske kunne det være muligt at etablere vores projekt; 'Vildnisset' hos jer i Alken?  Det vil vi gerne undersøge og snakke med jer om!  Ideen med Vildnisset er at skabe et fællesskab hvor bæredygtig livsstil og fællesskabet, men også forskellighed og mangfoldighed er omdrejningspunktet. Vi forestiller os en gruppe individuelt ejede huse/boenheder, som i fællesskab ejer og passer et område – en fælled, med dyr og grøntsagsdyrkning til husbehov, fælles værksted mm. Vi stiller krav til bæredygtighed og æstetik i projektet med vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer, lavenergibyggeri, grønne tage mm. Og vi vil inspirere hinanden til grøn livsstil med affaldssortering, økologisk/klimavenlig mad og meget mere. Læs mere om vores projekt: www.vildnisset.dk. Vi håber vi kommer til at se mere til hinanden i fremtiden!  Mange hilsner  Line, Bjarne, Jette, Kristian mfl. / Vildnisset. 
9. feb. 2015 * Kirstinelund søger nye beboere. Øko-bofællesskabet i Bjedstrup har også fået sig sin egen hjemmeside, hvor man kan studere nærmere om de enkelte huse, byggeprojekter historien og fællesskabet.
 
 
19. okt. 2014 * Fritidshuset her ovenfor er hentet ved at søge på 'Alkenvej' på Home.