Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Referat Trafikgruppen
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Borgerforening 2007
2. dec. 2007 * Jyttes juletræ. Det endte med at blive et højt, flot juletræ fra Jytte Ellebys have på Søbjergvej, der blev rejst på slagterens trekant som Alken-juletræet i år. Gary Craig fældede det sammen med Jan Andresen, og han kan oplyse (...), at de 200 pærer alene bruger 60 watt. Det er da meget godt gået - sådan rent energisparemæssigt! 
27. nov. 2007. Juletræet tændes. Det sker på Alken (grønt)torv på søndag 2. december kl. 17. Vi mødes, store som små, på plænen overfor købmanden for at danse om træet, synge julesange og få glögg og slikposer. Vel mødt til små og store nisser! Julehilsner fra Borgerforeningen, skriver Eva Nikolaisen.
5. nov. 2007 * Borgermøde om landsbyer * I Borgernes Hus i Veng holder Landsbysamvirket torsdag 15. november kl. 19.30 borgermøde om landsbyerne og det åbne lands udvikling i Skanderborg Kommune.
1. okt. 2007 * Arbejdsdag på legepladsen. søndag 7. oktober kl. 13 - ? står borgerforeningen for en arbejdsdag, hvor der udover almindelig oprydning bl.a. skal males bar udvendigt og ordnes stolper til net bag mål, fortæller Hans Hornbek, der er tovholder sammen med Troels Larsen. Opgaver af enhver slags.

2. okt. 2007  * 24 flere end sidste år. ABAF-kasserer Eva Nikolajsen leverer en sidste statistik, for hun regner ikke med, at der kommer så mange flere medlemmer i år. Vi er nu oppe på 243 medlemmer ialt, 158 voksne og 85 børn og unge under 25. Der er 24 nye medlemmer i forhold til 2006, og det er da bare skønt! 243

10. sep. * Nye ideer til byfest 2008. Evalueringen efter byfesten fik mange ideer på bordet. Bl.a.: * Byfestportal ved indgangen til legepladsen. * Genoplivning af traditionen med optog gennem byen. * "Scenen er din" med trylleri, gøgl og musik. * Rollespil. * Byfest-kædedans. * Loppemarked. * Nye boder for børn, unge og voksne.  Bestyrelsen i ABAF opfordrer til at lade fantasien blomstre, lufte flere ideer og finde makkere (f.eks. via alken.dk) til at gennemføre dem. (Foto: Sanne Dudoret)  Læs mere. 

31. augTidligere idémøder før næste byfest. 11-12 mennesker evaluerede i aftes byfesten og snakkede bl.a. om rigtig god deltagelse i oprydning, større telt, tidligere banko, flere aktiviteter - og tovholdermøde i maj, hvor nye ideer kan komme frem.

27. aug * Hvordan gik byfesten? Og hvad med hjemmesiden? Evaluering for tovholdere og andre interesserede torsdag 30. august kl. 19.30. (Foto: Sanne Dudoret) Læs indbydelse.


8. aug. Nu 228 medlemmer i Borgerforeningen. Rigtig fint, omend der stadig er et stykke op til de 260, vi var i 2005.  Der er 19 nye medlemmer bare i Alken by, og så er der årets overraskelse: Som følge af kommunesammenlægningen har hverveholdet fra bestyrelserne bevæget sig ud af Vædebrovej, hvilket har medført 4 nye medlemmer! Så hjerteligt velkommen til alle de nye!! Jeg vil desuden stadig opfordre til at få betalt kontingent inden udgangen af august. Kasserede hilsner, Eva Nikolajsen, ABAF.
228
22. juli * ABAF foreslår overetagen indrettet. Bestyrelsen i borgerforeningen foreslår nu første-salen på mejeriet indrettet til aktiviteter med op til 20-25 deltagere. Rummet skal isoleres, så det kan bruges i vinterhalvåret. Så vidt ABAF, hvad siger mon mejeribestyrelsen? (Foto fra filmfestivalen: Pernille Elkjær Madsen) Læs referat.

19. juli * Nemmere at betale. Er girokortet til at betale kontingent til ABAF væk, eller har du aldrig fået et? På forslag fra Troels Dilling-Hansen, Bjedstrup, står borgerforeningens kontonummer nu nederst i spalten til højre. Så kan vi betale via netbank. 

14. juli Kontingent senest i august. Den glade kasserer, Eva Nikolajsen, kan nu fastslå at foreningen har over 200 medlemmer!! Det er en dejlig ting for Alken, at så mange af byens borgere ønsker at deltage aktivt i landbylivet. Især glæder det mig at der er så mange børn og unge med, faktisk næsten 80, for det betyder at vi får et større tilskud fra kommunen og dermed kan lave flere spændende aktiviteter for os allesammen.

Jeg vil dog varmt anbefale alle, som ønsker at blive medlem, at få betalt deres medlemskontingent senest i august. Så er det for det første overstået for jer, men også for mig, som på den måde kan få et klart og tydeligt overblik over kassen, så jeg ikke får brugt nogle penge vi ikke har. Kender I dét?!

Og er der nogle fra de omkringliggende landsbyer, f.eks. Svejstrup, Bjedstrup, Boes eller Illerup, som synes Alken Borgerforening laver nogle spændende arrangementer og som deltager i dem, så er de meget velkomne til at ringe til mig eller komme forbi og få et girokort, så vi kan få endnu flere medlemmer i foreningen.  

 

De dejligste sommerhilsner Eva Nikolajsen, Emborgvej 109, 86 57 79 80


206  9. juli * Nu 206 medlemmer i ABAF. De nyeste tal bekræfter den gode tendens: Nu over 200 med i borgerforeningen - 128 voksne og 78 børn = 206 -wow! Som noget pudsigt: Alkenvej fører suverænt i optællingerne, og især den "ulige side" er stærkt med: 36 voksne og 26 børn - indtil videre!
27. juniEva Nikolajsen er en glad kasserer. Hun har - nu kort efter medlemskampagnen i ABAF er begyndt - talt de foreløbige indbetalinger sammen, og er kommet frem til, at indtil nu har 107 voksne og 63 børn meldt sig ind  i borgerforeningen, altså 170 ialt. Deraf er der 16 nytilkomne - og det er da meget godt! I 2005 var der 260 og i 2006 196, så hvor højt kommer vi mon op i år? 

24. juni * Trods regn om eftermiddagen blev sankthans et tilløbsstykke. Bålet var lidt røgfyldt, men fællessangen fejlede ikke noget. Holger Vig greb guitaren, Margit Szlavik hev i harmonikaen, Peter Gregersen dunkede i djemben og Thomas Tjørnehøj fløjtede til sommersangene. En enkelt kædedans på den nyklippede legeplads blev det også til. Der var åbent i cafeen, og mange spiste sammen før bålet. Flot arrangement, der trak mange til! (Fotos: Pernille Elkjær Madsen)  Se flere fotos.
 24. juniUnge fra Alken kan nu godt bruge legepladshuset. Bestyrelsen i ABAF har efter mødet med unge og forældre 10. juni truffet nye beslutninger om brugen af huset. Læs mere.
17. juni * Sankthansaften bliver på legepladsen i år. Efter et par år med bål på Søbjerg, rykker  arrangementet ned på legepladsen efter ønske fra især familier med børn. Grillen tændes kl. 20, og bålet kl. 21. Så kan man selv have mad med. ABAF sælger øl og sodavand og har snobrødsdej med. Det er lørdag 23. juni, og det er en god idé at samle grene og brænde til bålet.

16. juni
Jens og Ingrid på opkrævning. Jens Jacobsen for ABAF og Ingrid Rohbak for mejeriet var lørdag rundt på cykel for at kradse kontingenter ind. I 2006 havde ABAF 196 medlemmer, men i 2005 hele 260. Mejeriet var nede på 129 i 2006. Hvad når vi op på i år? (Foto: Sanne Dudoret)
10. juni  * Seks unge og 12 voksne aftalte søndag, hvordan legepladshuset kan bruges til hyggeaftener. ABAF-bestyrelsen offentliggør inden så længe, hvad snakken endte med, og Birgitte Borch og Holger Vig er tovholdere. ABAF-bestyrelsen går videre med at sørge for vand og toilet.

6. juni
* Billard, bordtennis og bordfodbold for unge begynder nu på mejeriet - hver torsdag kl. 15-18 og måske senere?  Bruno Nielsen står for klubben, fixer lysstofrør i billardrummet og skaffer bats.   
3. juni * Forberedelserne til ABAF's årlige blad begynder nu. Firmaer og folk, der vil annoncere, kan henvende sig til Hans Hornbek, 86577376, mens gode ideer til indholdet skal til Sanne Dudoret og Knud Abildtrup, 86577276. Bladet udkommer første uge i august - i 450 eksemplarer i Bjedstrup Skoledistrikt.
14. maj  * Håb om dialog om legepladsen. Estrid Bek efterlyser lidt mere information/offentlighed om nabogener, før der laves regler om, at de unge ikke må bruge legepladshuset om aftenen. Læs smalltalken.
12. maj  * Slut med nattelarm og have-tisseri på legepladsen. Bestyrelsen i ABAF har nu vedtaget, at huset på legepladsen ikke længere skal kunne bruges af byens unge til at hænge ud i om aftenen og natten. Der har været naboklager over larm og tisseri på pladsen og i naboernes hegn og haver. Så nu skal huset forbeholdes byfesten og bl.a. børnefødselsdage, der skal aftales med bestyrelsen i forvejen. Læs mere her
3. maj  * Er du - eller vil du gerne være tovholder? Bestyrelsen for ABAF er ved at få styr på, hvem der er tovholdere i alle de fælles  aktiviteter, der foregår i løbet af året. Tjek, om du står - eller mangler - på tovholderlisten her. Og om du måske vil lave noget andet. Der mangler f.eks. faste folk som flagrejsere. Giv besked til Jens Jacobsen, Emborgvej 104, 65 93 20 17,  jensinge@mail.tele.dk.

17. apr. Da Alken Borgerforening ville høres og ses. Poul Westesen, Alkenvej 52, er en af dem i Alken, der kan huske forhistorien for logoet med svømmefuglen foran Mossø-omridset:

Det var mit første år i bestyrelsen (en gang før 1985), hvor Carsten Jensen var formand og Eddie Kjærgaard kasserer.

Logoet blev lavet, fordi vi havde en del brevveksling med Ry Kommune, der en overgang havde Alken i Tyskland som venskabsby. De sendte en delegation på fire mennesker til Tyskland, uden at høre Alken Borgerforening! Da opstod ideen om, at vi måtte have et byvåben på brevpapir og konvolutter. Bente Kjærgaard tegnede logoet. 

Poul Westesen blev formand for Borgerforeningen i 1985 - og det var han til 2001, hvor foreningerne i byen blev lagt sammen.

Borgerforeningen bruger logoet på t-shirts, biler og breve - og klistermærket kan købes for 5 kr. hos købmanden. 


7. apr. Vedtægter og referat fra generalforsamlingen er nu lagt på alken.dk. 
24. mar. * En økonomisk kold vind blæser over Alken. Bestyrelserne i ABAF og mejeriet ser frem til langt lavere tilskud efter kommunesammenlægningen og harmoniseringen af regler. I 2006 fik ABAF 60.000 kr. i lokaletilskud fra Ry Kommune, men i Skanderborg er der lagt op til et årligt tilskud på skønnet 15.000 kr., fordi der nu kun gives støtte til aktiviteter for børn/unge under 25 år. Læs mere om de kolde facts.

Gary Craig var formand gennem 13 år - dels for Alken Station, dels for Borgerforeningen - og fik klapsalver for sin indsats, da han gik af ved generalforsamlingen i februar. Jan "Murer" Mortensen blev ny formand.

Kasserer Sidsel Olsen gik også ud efter flere år i bestyrelsen. Eva Nikolajsen og Troels Larsen kom ind - se hvordan den nu ser ud.

Formandsskab kræver fokusering og en rank ryg - Gary Craig i en favoritdisciplin. (Foto: Sanne Dudoret)