Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Formandsberetning 2007
Generalforsamling 2008
Formandsberetning 2008
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2009
Generalforsamling 2010
Formandsberetning 2010
Generalforsamling 2011
Formandsberetning 2011
Generalforsamling 2012
Formandsberetning 2012
Generalforsamling 2013
Formandsberetning 2013
Generalforsamling 2014
Formandsberetning 2014
Generalforsamling 2015
Formandsberetning 2015
Generalforsamling 2016
Formandsberetning 2016
Generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
Formandens beretning for året 2013

Alken Vandværk er kommet igennem et år med mange forandringer. Desværre har vi måttet sige farvel

til Jan ”Murer” Pedersen, der døde i efteråret. Det har været et hårdt forløb for familien og for alle, der

Jan var en central figur i vandværket gennem mange år, og han har haft nogle vigtige funktioner i driften

af vandværket. Så ud over at påvirke os alle følelsesmæssigt, har der også været mange opgaver, som vi på

bedste vis med hensyn til alle personer, har skullet sikre os for fremtidens vandværk. Jan var til det sidste

meget involveret i at sikre, at alle hans opgaver kom i de rette hænder.

Vi har i vandværket haft meget opmærksomhed på, at alle procedurer og funktioner skal skrives ned, så

vi kan sikre, at driften også i fremtiden kan foregå med færrest mulige forstyrrelser og ”forglemmelser”. –

Derfor har der også været aktiviteter, der har måttet nedprioriteres og udsættes til senere.

Vi har fået digitaliseret hovedrørledningerne og hovedstophanerne (dvs. fået lagt dem ind på kort, som kan

trækkes direkte ned fra internettet, eller hvor vi nu har dem tilgængelige). Det betyder, at vi fremover ikke

længere er afhængige af, at entreprenører og andre, der skal vide, hvor vores vandrør og stophaner ligger,

er nødt til at henvende sig til én person, der ved det. De kan få det kortudsnit, der er relevant, tilsendt pr.

mail af hvem som helst i bestyrelsen.

Vi er som sagt også begyndt at lave vejledninger for de forskellige opgaver, der er i vandværket, sådan at

det ikke kun er én person, der ved, hvordan man gør. Det skal gerne være sådan, at alle, der får brug for

det, kan se i en vejledning og udføre opgaven. Så kan de hovedansvarlige også engang imellem tage ferie og

andre tage midlertidigt over! Ikke mindst har det også betydning for nye medlemmer af bestyrelsen, der vil

få det meget nemmere med at sætte sig ind i opgaverne.

Derudover er vi ved at etablere hele vandværkets arkiv på et ”web-sted”, så man i princippet har adgang

til alle relevante dokumenter fra en hvilken som helst computer med internet adgang (og en kode for

vandværket).

Medlemstallet er p.t. 124, eet mere end sidste år.

Også i år har vi været forskånet for ledningsbrud og andre store reparationer.

Som nævnt har vi måttet nedprioritere enkelte opgaver for at sikre driften i fremtiden. Én af opgaverne

var udskiftningen af vandure, som vi ikke blev færdige med i løbet af 2013. Det er planlagt, at vi får de

manglende ure udskiftet i løbet af foråret 2014. – Derudover fik vi ikke afholdt et Åbent Hus arrangement,

som vi sagde ved sidste generalforsamling. Også dét vil vi nå i 2014.

Bestyrelsen er tilfreds med årets regnskab, men vi har også et behov for en sund økonomi i fremtiden. Dvs.

vi skal sikre en vis opsparing, bl.a. til nye vandure, der jo skal skiftes eller renoveres efter måske 9 år. Vi skal

også sikre, at vi har penge til diverse uforudsete reparationsudgifter, så som ledningsbrud eller forurening

i systemet. – Vi skulle gerne undgå, at medlemmerne får en uventet regning i løbet af året, fordi vi ikke har

opsparet nok penge. Derfor har vi også sat enkelte af bidragene i takstbladet op. Til gengæld har vi også for

i år fastholdt forbrugsafgiften.

Et meget vigtigt punkt i forbindelse med vandværkets fremtidige økonomi er udpegningen og analyserne

af Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), som er en del af vandhandlingsplanerne for beskyttelse

af grundvandet. BNBO er det område omkring drikkevandsboringer/grundvandsboringer, hvorfra der

strømmer vand til boringen. Dvs. hvorfra der også er risiko for, der kan komme forurening til drikkevandet

(sprøjtemidler, tungmetaller, osv.). – Udpegningen af BNBO omkring vandværkerne medfører samtidigt,

at vandværkerne skal sikre, at de arealer ikke dyrkes eller bruges, så der er risiko for forurening. Dét skal

lodsejerne have kompensation for hvert år, og de udgifter skal vandværkets medlemmer dække. – Konkret,

hvad det kommer til at betyde for Alken Vandværk ved vi endnu ikke, men vi har fået rapporten og er

indkaldt til møde med de andre mindre vandværker og kommunen i slutningen af marts. – Da vi endnu

ikke ved, hvad vi konkret skal og kan gøre, har vi ikke haft mulighed for at foreslå et ekstra bidrag i årets

takstblad. – Det vil derfor først komme til at slå igennem fra næste år. - I løbet af i år vil vi sørge for at

informere så meget som muligt om dette.

Med venlig hilsen Formanden