Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Formandsberetning 2007
Generalforsamling 2008
Formandsberetning 2008
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2009
Generalforsamling 2010
Formandsberetning 2010
Generalforsamling 2011
Formandsberetning 2011
Generalforsamling 2012
Formandsberetning 2012
Generalforsamling 2013
Formandsberetning 2013
Generalforsamling 2014
Formandsberetning 2014
Generalforsamling 2015
Formandsberetning 2015
Generalforsamling 2016
Formandsberetning 2016
Generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
ALKEN VANDVÆRK - ORDINÆR GENERALFORSAMLING - Tirsdag d. 11/3 2014

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til Bestyrelse:

På valg er Verner Damholdt, Jan Andresen og Evald Jensen som bestyrelsesmedlemmer, og Lars

Christensen som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Tilstede: Fra bestyrelsen (4) og 4 medlemmer. I alt 8 stemmeberettigede.

Ad. 1

Lars valgt.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Ad. 2

Formanden gennemgik beretningen. – Punktet vedr. BNBO blev diskuteret og uddybet.

Ad. 3

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Der er usikkerhed om lovgivningen omkring mulighed for opsparing til fremtidige investeringer. Det

tages op på næste bestyrelsesmøde. – Derudover skal regnskabsopstillingen, specielt vedr. afskrivninger,

driftsresultat og aktiver, undersøges.

Ad. 4

Budgettet gennemgået og godkendt.

Takstbladet gennemgået og godkendt.

Ad. 5

Ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Thomas Berthelsen og Gary Craig genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.

Jens Krag (Søbjergvej 8) stillede op som suppleant og blev enstemmigt valgt.

Alle takkede for valget.

Ad. 7

Revisor og revisorsuppleant Jan Malling Olsen og Povl Egebjerg genopstillede og blev enstemmigt valgt.

Ad. 8

Ole spørger til den gamle vandværksgrund. Den er til salg, men vandværket er ikke interesseret i at købe.

Næste skridt i vores indsats for at sikre vandværkets drift i fremtiden er at sikre støtte til kassererarbejdet,

så regnskabsføringen ikke er så sårbar, hvis kasseren skal på ferie eller andet.

Bestyrelsen blev rost for deres arbejde af de fremmødte medlemmer.

Det var en meget engageret flok, der var mødt op, så der næsten var anløb til tumultagtige scener. Måske

fordi dirigenten ikke kunne skære igennem de anarkistiske tendenser!

P.B.V. Lars Christensen, referent, 11.03.2014