Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Renovering marts 2007
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Ekstra generalforsamling 2010
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2019
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2016
Mejeri 2015
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 
   
 

Referat af generalforsamling i foreningen

Alken Mejeri

15.03.17 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Referent: Hanne L.

Dirigent: Jytte

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning:

Gary Craig fortæller:

Tak for fremmøde. Tak til hjælpen på forskønnelsesdag og arbejdsdag.

Edel har overtaget kalender for udlejning. Hun har travlt = der er mange udlejninger. Det gælder også det øvrige hus, som er udlejet fra kælder til kvist. Faste indtægter.

Nogle af årets aktiviteter: Oprydning på lager, Svaleværn (Silikone, så de ikke kan fæste deres reder), Sidste bure i kælderen færdige. Nu mangler der kun en enkelt dør. Plan for lyddæmpning klar til at blive udført. Der kommer varmepumpe på loftet/biblioteket. Der er ført el til legepladsen - med måler.

En tilfreds formand

3. Forelæggelse af årsregnskab

Se bilag

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Conny Mortensen, Gary Craig og Jan Mortensen

Alle modtager genvalg.

4. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter

Benjamin og Jytte genopstille

5. Valg af revisor og revisor-suppleant

Claus Madsen og Jan Andresen

6. Bestyrelsens planer for året der kommer.

Nye Møbler: Estrid og Pernille vil gerne søge midler til nye møbler.

Isolering var en god idé. Det er blevet meget billigere at varme huset op. Det sidste mangler at blive gjort.

Musikanlæg i teknikrummet skal gøres mere brugervenligt.

Energiforbrug i huset skal løbende gennemgås for at finde besparelser. Lamper etc.

Gulvet. Der arbejdes hen imod fornyelse af gulvet.

Pumpen stopper jævnligt. Måske kan man sløjfe pumpen i gården ved at sløjfe de to toiletter i kælderen.

Måske planer om udvikling af køkkenet sammen købmand.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Evt.

Ingen punkter under evt.

Konstituerende møde 15. marts 2017

Efter generalforsamlingen d. 15. Marts holdt bestyrelsen konstituerende møde.

Som formand valgtes: Gary Craig

Som næstformand valgtes: Edel Laursen

Som kasserer valgtes: Hans Hornbek Larsen

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Mortensen

Jan Mortensen

Bestyrelsen for Alken Mejeri: