Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Biblioteket
Mejeri 2018
Mejeri 2017
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Renovering marts 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Alken Mejeri i 1943. (Foto: Muligvis fotograf Knud Nielsen Baunsgaard,  der kom til Ry i 1894 og fra 1900 havde atelier på Skanderborgvej 12 - i tagetagen oven på hans kones købmandsbutik.

Han var en flittig fotograf og efterlod sig en stor mængde fotos og postkort fra Ry og omegn, oplyser Ann Kirstin Heide fra Ry Egnsarkiv, der har en masse af dem liggende.)Alken Mejeris historie
22. jun. 2013 * Hvad dælen er de til? På et af Mejeriets mange loftsrum lå en del af de her træ-'skeer'. Om de stammer fra mejeriet eller hoptimistproduktionen, er ikke godt at vide. Hvis nogle af læserne har et godt bud, så sig endelig til. Skriv til alken.dk.

12. sep. 2012 * Hvornår blev garagen bygget? Når der engang kommer de nødvendige tilladelser, skal der bygges butik i Mejeriets garage. Men hvornår blev den egentlig bygget? Fotoet her - uden garage - er fra Skanderborg Leksikon og kan ses her med hele skorstenen - taget i 1957.
26. aug. 2012 * Hvad murenes mellemrum gemmer. Affald fra 70'erne og 50'erne vælter i denne tid frem under oprydningsarbejdet i Mejeriets garage. Mælkekapsler, vejesedler og gamle cigaretpakker blander sig med sutsko, avissider og kondom-æskelåg. Der blev både produceret og levet i Alkens centrale bygning - og inspireret til bl.a. historisk udstilling, når vi igen får en dagligvarebutik i byen. (Foto: Sanne Dudoret)

25. aug. 2012 * Mejeriets fortid dukker frem. Lørdag bød bl.a. på en større oprydning på mejeriloftet, hvor hoptimist-værktøj og mejeri-redskaber dukkede frem. Dertil et væld af affald fra bygningens fortid. Der er arbejdsdag igen i morgen søndag kl. 10-17. (Fotos: Sanne Dudoret)
25. juni 2010 * Gammel mejeribestyrer krydser sit spor. Forleden var Peter Vagn Sørensen fra Ribe på visit i Alken sammen med sin nærmeste familie. I anledning af hans 90-års fødselsdag kørte familien rundt til gamle arbejdspladser og bopæle - bl.a. i Alken. Her var Peter Vagn og Asta Marie Sørensen mejeribestyrerpar fra 1951-53 og deres ældste datter født. (Foto: Poul Erik Mønsted)  

12. juli 2009 * Hoptimisternes sidste rejse. Jeg vil fortælle forhistorien om hoptimisterne på Alken Mejeri. De blev fremstillet her og var en salgssucces i Danmark og mange lande i Europa. Manden bag var Ehrenreich. Han forsøgte også at komme ind på det amerikanske marked, men her gik det galt, han gik fallit, mejeriet gik på tvangsauktion og blev senere overtaget af byen og brugt som forsamlingshus. For at fungere som forsamlingshus skulle der naturligvis være toiletter, og der blev udarbejdet et projekt - i 2002.

De to toiletter skulle være der, hvor der havde været kølerum til mejeriet. Det var et rum, der overalt – både på vægge, loft og gulv – var isoleret med et tykt lag korkplader, der efterfølgende var forsynet med et lag armeret betonpuds og beklædt med tykke klinker. Der var overhovedet ingen vinduer i rummet, men der var et hul i loftet dækket med en træplade.
Heroppe var der et kæmpelager af halvfabrikata til fremstilling af hoptimister. Der måtte nødvendigvis være aftræk til toiletterne, og det måtte gå gennem dette lager. Derfor måtte det fjernes først, men hvad skulle der ske med det hele? Renosyd ville godt modtage det, men det ville blive dyrt. Det lykkedes at finde netop den plastikfabrik oppe i Hobro, der i sin tid havde fremstillet dem. Og de ville godt købe dem tilbage til genbrug.
 

Den eneste måde at få hoptimisterne ud, var gennem et lille loftsvindue, hvis man ikke skulle hele vejen gennem snævre skunkrum og atelierrumet af stentrappen ned til baggården ved Michael og Tove. Derfor åbnede vi vinduet så meget, vi kunne, og anvendte en kæmpestor pressenning som slidske og fik ad denne vej tømt det brand- og miljøfarlige lager.
De, de var med til arbejdet, var: Inge Zakhariassen, Morten Due Jørgensen, Mathias Viborg og undertegnede – Arnth Jørgensen. (Fotos: Karen Jensen)Alken Mejeri i 1943. Det var dengang, der både var høj skorsten og telefonpæle. (Foto fra Ry Egnsarkiv)


Hoptimister og vandsenge. Mejeriet blev nedlagt i 1960'erne, derefter blev det de første år brugt til at fremstille "hoptimister", plastikdyr i fjedre til ophæng eller til skrivebordet – en stor succes. Derefter var der fremstilling af vandsengerammer i Akva Waterbeds, der siden er rykket til Ry.
25. okt. 2008 * Buzy Birdies på mejeriet. Hans Gustav Ehrenreich begyndte omkring 1970 at producere hoptimister, plastic-uroer o.l. på Alken Mejeri. Birgit Pohle var én blandt omkring 40 ansatte. En overgang var der børnehave for de ansatte i Kurt og Anne Grete Viborgs hus. Fabrikken stoppede i 1974.  Læs hele historien og se fotos fra Stilling Lokalhistorie.


Alken Kunstcenter og Alken Station.
I 1988 lejede den initiativrige kunstner Anette Nielsen mejeribygningen og etablerede Alken Kunstcenter. Mejeriet blev et levende sted indtil 1991, hvor Kunstcenteret blev nedlagt. Herefter overtog en kreds af Alkenborgere lejemålet for at bevare bygningen som forsamlings- og værested. Aktivitets-foreningen Alken Station blev oprettet og blev ramme om en lang række aktiviteter.Foreningen Alken Mejeri. I 1994 satte ejeren mejeriet til salg, og det skabte bekymring, da mejeriet herved kunne forsvinde som forsamlingssted for byen, men gennem en stor indsats af en masse mennesker på alle planer lykkedes det at etablere Foreningen Alken Mejeri, som købte og overtog huset pr. 1. januar 1995.