Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 


 
Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 
   
  
13. apr. 2021 * Roser fra børnene. Over hele landet har de mindste skolebørn haft travlt med at gøre rent i naturen. Også i Bjedstrups skoledistrikt. Tirsdag blev børnene fra indskolingen delt op og travede rundt langs vejkanterne i og uden for landsbyerne, selvfølgelig under opsyn. Men de var flittige. På den anden side var de også lidt skuffede, for der var næsten for pænt ude på ruterne. I Bjedstrup, Alken, Boes, Svejstrup og Illerup er vi åbenbart meget gode til at holde vores sti ren. Men til sidst blev affaldsposerne samlet i en bunke på Bjedstrup Skole og sorteret til genbrug eller småt brændbart. Største stykke viste sig at være en (måske tabt) hjulkapsel. Missionen var dermed fuldført af de tilfredse børn. På billedet ses de i Gl. Alken lige før afgang til de forskellige ruter. Landsindsamlingen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. (Foto og tekst: Peter Abildgaard)
 
12. apr. 2021 * (Alt for mange) frø fra mine skuffer og skabe sælges til rimelig pris, skriver Eva Nikolajsen. Egen avl. Én gang frøsamler og så er man afhængig! Der er stadig mange frø af disse sorter, jeg fylder løbende poserne op: Bladbede, Carlin Pea tørreært, Golden Sweet "multiært", Rød havemælde, gul sennep, blå hør, orange/gule morgenfruer, lilla honningurt og solsikke-mix. Til gengæld er der kun få tilbage af: Stangbønne Blauhilde, Quinoa, Gyrithes Høje marvært, Lollandsk rosin tørreært, Kruset katost, Salat-cikorie og Stolt Henriks Gåsefod. Se hele listen. 
 
  
11. apr. 2021 * De første 140 lam. Vi venter 470 lam i alt, lørdag nåede vi 140, fortæller fåreavler Per Nielsen fra Hedegaard Lam. Hvis nogen undrer sig over, hvad de røde farver på fårenes pelse betyder, så se her: Farven indikerer, hvor mange lam et får skal have, bag på betyder et lam, midt på ryggen betyder to lam og en prik oppe i nakken betyder, at fåret skal have tre lam. Desuden indikerer farven på lammenes øremærke deres køn, grøn betyder vædder (han), lyseblå gimmer (hun). (Foto: Knud Abildtrup)
 
 
11. apr. 2021 * Nej, toget skal ikke dreje til venstre op af Alkenvej. Nye blå skilte med store gule pile på har vakt en vis undren blandt de faste pendlere. Fra Skanderborg-siden er der et tilsvarende skilt, der peger i modsat retning. Lokofører Thomas Tjørnehøj forklarer, at skiltene ligesom den nye mast er en del af et nyt elektronisk signalsystem, der erstatter det nuværende, der mellem Skanderborg og Herning er fra 1965. Skiltene hjælper med at oplyse lokoførerne, hvor togene på banen befinder sig i forhold til hinanden.
 
10. apr. 2021 * Fuldbro Mølle-projektet tættere på. Miljø- og Planudvalget i kommunen har nu nikket ja til at gå videre med faunaprojektet ved Fuldbro Mølle, hvor opstemningen skal fjernes og der skal anlægges et stryg. Både Mossø Lodsejerforening og Grundejerforeningen Alken Enge har spurgt ind til, hvorvidt projektet vil betyde højere vandstand i Mossø, og udvalget har bemærket, at det vil det ikke.
 
 
 (Foto: Margit Szlavik)
4. apr. 2021 * Fornøjelse for øje og sind. Kære Alken-borgere. Vi har igen lejet jord af Søren Næsborg, som nu er klar til at blive en fælles have for dem, som har lyst til at deltage. Haven ligger på Enggården, Emborgvej 97. I kan få eget stykke jord til dyrkning af grønsager, kan være en del af blomsterhaven til bier, insekter og fornøjelse for øje og sind. I kan få udleveret græskarfrø til forspiring og så være en del af græskardyrkning til Halloween. I kan også bare komme forbi søndage kl.16. Der prøver vi at ”hakke i takt”, snakke på tværs af havelodder og sprede gode ideer. I anledning af påsken mødes vi kl.16 mandag 5.april. Formen på marken var sidste år en regnbue med blomster i haven. Her i 2021 bliver det en påfuglefjer.
Vi vil glæde os til at se jer. Venlig hilsen Henrik Grønborg og Ella Jørgensen.


 
  
2. apr. 2021 * Flagermusekasser ved Hedeager Krog. Foreningen til fremme af Biodiversitet har sat to flagermusekasser - kreeret af Bo Kokholm - op ved Hedeager Krog, fortæller Marianne Damholdt Bergin. Til sommer bliver der en flagermusetur, og Marianne vil tage lytteudstyr med for nærmere at kunne bestemme, hvilke arter, der er der:
- Vi ved, flagermusene flyver over engen, og med vores arbejde på det tørre område håber vi på at få insektmylder. (Foto: Marianne Damholdt Bergin)

 
2. apr. 2021 * Osuma-omsætningen i marts i Købmanden i Alken løb op i 56.730 kr., og 220 er nu med i Alken-ordningen, hvor man bl.a. slipper for kørselsgebyret. Følg den månedlige Osuma-omsætning, der kaster 7 pct. af sig til købmandens drift.
 
30. mar. 2021 * Input fra ABAF til politik. Skanderborg Kommune beder om input til udarbejdelse af en landdistriktspolitik. Da ABAF ikke har haft en drøftelse med byen, om hvad vi ønsker til denne politik, har ABAF indsendt nedenstående overordnede punkter, og håber at alle kan se sig selv deri, skriver Karin Fosdal.
  • Skolerne i landdistrikterne skal bevares, for at underbygge den tilflytning som er igang. Skolerne er et stærkt samlingssted for alle, og der opstår foreninger omkring en skole pga faciliteter, derved udbygges aktiviteter for hele området.
  • Ved større planer/anlæg/private projekter og andre større emner for en landsby, skal borgerforeninger så hurtigt som muligt inddrages, således at der er muligheder for at få drøftelser i den enkelte landsby.
  • Kommunen skal arbejde på, at der anlægges mange flere cykelstier og stier i landdistrikterne, da det vil gavne både de sårbare trafikanter og outdoor turister.

 
  
29. mar. 2021 * Nye ordensregler for shelterpladsen. Så har ABAF fundet frem til nye ordensregler for at bruge shelters. Nu skal der ikke længere bookes med mindre man er en større gruppe, og der skal parkeres ved banen. Læs om faciliteter, betaling, biler og parkering, ordensregler og booking på Shelters i Alken. Allernederst i menuen til venstre. (Foto fra en overnatning: Peter Abildgaard)
 
  
   
 Rytterskoletavlen på sandsten med tekst på latin og dansk er den sidste rest fra den oprindelige rytterskole i Svejstrup og blev i 1953 muret ind over en glasdør på Bjedstrup Skole. 
28. mar. 2021 * Skolens 300 års fødselsdag. Det er i dag præcis 300 år siden Frederik den 4. skrev under på at oprette 240 skoler rundt om på kongens rytterdistrikter, skriver Knud Erik Elmann Jensen. Det er derfor Bjedstrup Skoles 300 års fødselsdag, for blandt de nye skoler var Svejstrup. Her trivedes skolen i over 100 år, indtil den i 1858 blev flyttet til den nuværende placering i Bjedstrup. Ved flytningen tog man den rytterskoletavle med, som kongen havde ladet indmure ved opførelsen. Den hænger stadig på skolen efter 300 år. Teksten lyder:
Halvtredsindstyve år, Gud har du mig opholdet
at sygdom, krig og pest mig intet ondt har voldet
Thi yder jeg min tak og breder ud dit navn
og bygger skoler op de fattige til gavn.
Gud, lad i dette værk din nådes fylde kjende
lad denne min fundats bestå til verdens ende
lad altid på min stol én findes af min æt,
som mener dig, min Gud, og disse skoler ret

 
   
28. mar. 2021 * Fortsat nul kroner i kontingent - og fortsat Smukfest-oprydning. Generalforsamlingen i Liv i Landsbyerne har besluttet at holde fast i nul kroner i kontingent men vil samtidig satse på de nødvendige 300 mandetimer til at tjene de sædvanlige 30.000 kr. på at rydde op efter Smukfest. Otte fortsætter i bestyrelsen, hvor Mads Winther, Svejstrup Enge, er trådt ud. Læs referatet.
 
   
27. marts 2021 * Han malede Mossø og mystik. Kunstmaleren Alfred Brændgaard-Andersen - hvem var han, og boede han ikke ved Alken, spørger en læser. Og jo, ganske rigtigt. En af alken.dk's mange lokalhistoriske fagfolk, Rudolf Foustad, husker glimrende maleren (født 1901), der i 1950'erne og 1960'erne boede ved Vædebro nær det nu nedbrændte Mossøhus. Rudolf husker fra sin drengetid ved Vædebro : "Når vi havde gæster og gik ture, endte vi ofte henne hos ham og kiggede på hans udstilling. Postkortbillederne, som var dem, han levede af, og så de mystiske, som betød noget for ham. F.eks. De syv dødssynder, som jeg måtte have forklaret." Brændgaard-Andersen malede mange landskabs- og hestemotiver, ikke mindst fra egnen omkring Mossø.
 
27. marts 2021 * Byrådet er med på klima-lavbundsprojektet i Illerup Ådal, fremgår det af byrådsreferatet. Projektet, der ledes af Naturstyrelsen, er omtalt på Natur under 23. feb. Fra byrådet er Karen Lindemann (S), Birte Andersen (V), Peter Kjær (EL) og Jens Erik Sørensen (V) udpeget til en følgegruppe. Noget af det afgørende bliver nu, om tilstrækkeligt mange lodsejere vil være med til at sælge, bytte eller fordele jord, så man kan hæve vandstanden i ådalen og dermed begrænse frigivelsen af CO2 fra de drænede lavbundsjorde. En af de mulige synergieffekter er klimasikring ved oversvømmelse af engarealer. Se punkt 62.

 
 
  
23. marts 2021 * Op over huset, det er, hvad mange husejere og firmaer oplever, hvis de skal udvide på bagsiden og ikke har en stor indkørsel. Således også Thomas Glud og Kristina Bliksted, Emborgvej 111. De har hyret den lokale tømrermester Henrik Grønborg til at stå for udvidelsen, og i dag kom han med en meget stor kran og fem-seks tunge træ-elementer. Meget store Lego-klodser, kunne man sige. Det vakte opsigt i kvarteret, ofte omtalt som West End i Alken. Sagerne blev sænket med stor præcision på byggepladsen, og ved 16-tiden kunne Thomas og Kristina invitere til rejsegilde. Hvorfor udvide med ca. 50 kvadratmeter? De tre børn i familien, Jo Anna, Lily Marie og Ebbe Louis vokser i sagens natur, og rummene i det gamle og nye hus skal blandes efter alles behov. Thomas Glud er bibliotekar i Horsens, og nyt for ham er, at han også derhjemme får plads til en bogsamling i et af lokalerne. (Foto og tekst: Peter Abildgaard.)
 
21. mar. 2021 * Trine, Olivia og Viktor flytter. Efter 17 år her flytter familien til Vejle, skriver Trine Holm i en farvel og tak på smalltalken.
 
21. mar. 2021 * Qigong udendørs. Vi træner Qigong ved Mossø eller på legepladsen i Alken hver onsdag kl.17.30 -19, skriver Susanne Emmysdatter. Kom og vær med. Nu hvor vi er tvunget til at være udendøre, har vi erfaret at det at træne Qigong ude i det fri er en ekstra stor gave. Qigong hører til i naturen, Qigong bevægelserne er inspireret af naturens former. Det er langsomme stående bevægelser, med fokus på åndedræt, elegance og sindsligevægt. Vi arbejder med grundfundamentet i Qigong energi, LydHealing Qigong og Nei Yang Gong. Kan du li at bevæge dig? Så kom glad – også selvom du ikke har prøvet Qigong før, Første gang onsdag 31. marts er gratis. Derefter kan du købe klippekort på fem gange til 300 kr. Henvendelse: Susanne på tlf: 26257408, www.UrmoderensSang.dk, se også YouTube.

 
 
  
21. mar. 2021 * Da Alken havde fælles vaskehus. Hvor Adam Yogesh Thuesen bor i dag, havde folk i Alken i sin tid fælles vaskehus. Birgit Pohle husker, at det så sådan ud, da hun flyttede til Alken i 1968, og at de var vilde med at spille Antonius over vaskeritaget - det kunne man ikke i de fireetagers huse, hun kom fra i Aarhus. Birgit har protokollen fra Alken Selvbetjeningsvaskeri tilbage fra 1953, hvor ideen opstod, og kan studere drøftelser og referater - blandt andet om dem, der ikke gjorde rent efter sig eller betalte kontingent i tide. Birgits papfar - nu afdøde Agner Jørgensen - oplevede at blive sendt til sagfører for en restance - og endte selv med at købe det lille hus i 1970, da vaskeriet var nedlagt. Vaskehuset blev derefter brugt til at sælge grøntsager fra, til at slynge honning i og siden udlejning til beboelse efter det blev nødtørftigt indrettet. Poul Ganer har boet der, og Inge Schøler fra 1989, da hun flyttede til Alken, indtil 1996/1997, hvor Adam overtog. Protokollen kan lånes hos Birgit. Fotoet er fra 1961 og er hentet på 'Danmark set fra luften - før Google'. (Ophav: Odense Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek)
 
21. mar. 2021 * Et skridt videre for Nye Anes Høj. Miljø- og Planudvalgets indstilling om, hvordan planen for levefællesskabet Nye Anes Høj skal komme videre, er nu også godkendt af Økonomiudvalget - se punkt 69. Jens Thor vurderer, at der er nyt om det hele inden for ti dage.
 
  
18. marts 2021Vi bor i forenings-Danmark, siger mange. Siden stenalderen har vi også været et stamme-samfund. Derfor er intet usædvanligt i, at bager-gruppen i Alken har iført sig en t-shirt med logo. De står sammen, og de har grund til at være stolte. 
Købmændene oplyser nemlig, at de tager imod flere og flere fremmede ansigter, når butikken åbner, og man efterspørger bagerbrød. Fredag 19. marts har Alken Bageri et halvt års fødselsdag, og så skal den nye skjorte luftes. Den er fremskaffet via den fhv. Alken-borger Knud Erik Jørgensen, som nu bor i Tyrkiet og har bestilt sagerne hos en lokal stoftrykker. Bemærk, at bagerbrød fredag er friskbagt rugbrød, og lørdag kan du købe hvedeboller. Følg planen her på www.alken.dk. (Foto og tekst: Peter Abildgaard)

 

 
  
18. marts 2021 * Alken set fra toppen af telemasten. Med hjælp fra to teknikere i firmaet el-tel modtog vi en række fine billeder af vores fine landsby. Se serien på Alkens facebook. Som tidligere nævnt er teleselskaberne Telia og Telenor nu aktive fra masten, primært som en del af det landsdækkende netværk under Banestyrelsen, ’Internet i tog’. TDC oplyser, adspurgt af alken.dk, at selskabet ikke har planer om opsætning af udstyr i masten.                            abg
 
15. marts 2021 * Gert og Margit kan fejre guldbryllup.  Tidligere dagplejemor Margit og mekaniker Gert Nielsen, Alken Gl. Smedie, Skanderborgvej 175 har været gift i 50 år. Tillykke!
 
14. marts 2021 * Mejeriets hyggelige, men også næsten hemmelige lejlighed lige under taget har fået nye beboere. I anledning af de herskende regler om afstand har fotografen anmodet Ursula Olsen og Danni P. Sell sammen med lille Sølve om at komme ud på den fine balkon lige over bageriet. Ursulas far er Benjamin Hoff Skovgård, så hun er vendt tilbage til Alken efter nogle år i Aarhus og København. Hun er uddannet designer. Danni er ansat i børnehaven i Virring, plus at han er aktiv musiker, når det på ny kan lade sig gøre. I redaktionen kan vi samle op, at der nu er flyttet otte familier til Alken, siden vi sidst havde fællesspisning. Men da der endnu ikke er en beslutning fra regeringen om, hvornår vi kan samles til den slags, vil Alken Borger- og Aktivitets Forening vente med at afgøre, hvordan disse tilflyttere skal fejres, mener formanden, Julie Abildgaard. Under alle omstændigheder bliver det et tilløbsstykke. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)
 
  
13. marts 2011 * Højt oppe i blæst og regn knoklede disse tele-teknikere i to dage med at fastgøre antenner i den nye mast midt i Alken. Nu er øverste etape færdig, og det næste bliver ledningsarbejde og tilkobling i de små bygninger langs jernbanen. I næste uge formentlig 18. marts er der mulighed for mobil-signaler til og fra masten. I første omgang er det selskaberne Telia og Telenor samt deres datterselskaber.
- Det vil i sagens natur give hurtigere og mere stabil adgang for de to selskabers kunder i byen og omegnen, men arbejdet er sådan set udført med et andet formål. Over hele landet er vi pålagt at opgradere telemasterne langs Banedanmarks skinner. Projektet hedder ’Internet i tog’. Nu er turen kommet til strækningen Skanderborg-Silkeborg, siger pressechef Mads Houe, Telia.
- Men naturligvis bliver der også bedre signaler i Alken og for bilisterne i området, inkl. en del af motorvejen. Rækkevidden er typisk 5-7 km ud i landskabet og ca. 2 km indendøre.
Det har ikke været muligt for alken.dk at få kontakt med TDC/Telmore angående masten i Alken. Men Mads Houe oplyser, at de store selskaber gennem maste-udbyderne får det samme tilbud om plads. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)

 
13. marts 2011 * Et interview med Holger Vig finder man i magasinet Kunst i anledning af hans nye album "Du evige menneske". Læs det.
 
  
13. mar. 2021 * Ok med foto i bog? Mia Bay og Marianne Purup fra Foreningen Søhøjlandet/Greenways.dk vil gerne bringe dette billede (taget af Bendt Nielsen, der stiller billedet til rådighed) i en jubilæumsbog om Ry og omegn i anledning af, at byen fylder 150 år 2. maj. Sportspladsen i Alken er nemlig et af de 50 steder, der bliver omtalt i bogen. Er der nogen, der har indvendinger imod det, så skriv straks til mb@greenways.dk. Tusind tak fra Marianne Purup og Mia Bay. (Foto: Bendt Nielsen)

 
  
6. mar. 2021 * Farvestrålende frøstande, tørreærter og vintermad. Eva Nikolajsen alias Perma-Evas hjemmeavlede, giftfri frø kan købes ved Købmanden i Alken. Der kommer løbende nye sorter, så længe lager haves. Se Evas frøliste her.
 
17. feb. 2021 * Vigtigt nyt fra Alken Borger- og Aktivitetsforening (ABAF) - ABAF har skiftet bank. Det betyder at medlemskontingenter fremover skal overføres til foreningens nye konto i Arbejdernes Landsbank, Skanderborg Afd.
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650

Hvis du/I allerede har overført kontingent for 2021, behøver du ikke at gøre noget nu. Men hvis du/I har etableret en fast årlig overførsel, skal du/I huske at ændre denne, sådan at kontingentet for 2022 bliver indbetalt på den nye konto.

Hvis du/I endnu ikke har overført kontingent for 2021, så skal det ske til det nye kontonummer. Hvis du/I har etableret en fast årlig overførsel, skal du derfor nu ændre denne, sådan at overførslen sker til den nye konto.

Vi opfordrer alle ABAF's medlemmer til oprette en fast overførsel, sådan at kontingentet bliver overført hvert år i marts. Kontingentsatserne er:

  • Barn/ung (under 25 år): 150 kr. pr. år.
  • Voksen: 200 kr. pr. år
  • Pensionist: 100 kr. pr. år

Med venlig hilsen ABAF's bestyrelse


 
  
 Bemærk gavlmaleriet, hvis rester stadig kan anes på gavlen nu 27 år efter, og søjlen ved indgangen, der i opsparingstiden op til købet var perfekt til at måle, hvor mange penge, vi var oppe på. 
 
30. jan. 2021 * Alken 1994: På vej mod at købe mejeriet. ”Købegruppen” etableret. Med eftertidens Alken-briller på er der vist ingen tvivl om, hvad den store begivenhed i 1994 var: Mere og mere håndgribelige planer om at overtage mejeriet, efter at kunstcenteret var nedlagt i 1991 og foreningen Alken Station kom til i 1992. Læs Alken år for år siden 1979.

 
Han begyndte med en postkasket. Bladet rummede i 1994 et interview med Ejner og Anna ”Post”, der boede på Emborgvej 100, hvor i dag familien Drost bor. Om at være postbud i Alken og omegn fra 1946-1984 - på cykel og siden i en Morris, og i nogle år med pakkeudlevering fra privaten. Om kaffe hver eneste dag i 24 år i træk hos Agnes i Emborg, og forvekslet post, fordi der ikke var noget der hed gadenavne og husnumre på landet dengang.
Historien begynder: "En vinterdag i 1946, hvor det var et grimt snevejr, var Ejner Nielsen gået ned i brugsen i Bjedstrup..."
 
  
   
11. jan. 2020 * 1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin. I disse måneder brygges der øl i det nystiftede Alken Bryghus - eller ABC, Alken Brewery Company. For 275 år siden kunne de også være med heromkring, især når det gjaldt brændevin, da var det bare ulovligt. Læs om de næste fem år i Alkens historie, hvor en brusten Alken-bonde Jens Rasmussen som tinghører skulle være med til at konfiskere udstyr til destillering - se afsnittet fra 1745-1749 under Alkens første kendte beboere.
 
 
403 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
redaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76 Journalist og fotograf: Peter Abildgaard, 22 89 83 34, alkenvej69@gmail.com 
Send kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bageriet i Købmanden i Alken tilbyder:
Mandag 12. april: Rugbrød.
Tirsdag 13. april:
Pitabrød.
Onsdag 14. april:
Glutenfrit.
Torsdag 15. april: Kage.
Fredag 16. april: Rugbrød

Lørdag 17. april: Morgenbrød.

 
Alken Have. Efter formen blev ”tegnet op”. I år bliver det en påfuglefjer. (Dronefoto: Rasmus Arentsen)

 
Uge 13 2021 * Levesteder til flagermus er noget af det, de beskæftiger sig med i Foreningen til fremme af biodiversitet. (Foto: Marianne Damholdt Bergin, der stiller en flagermusetur til Hedeager Krog i udsigt til sommer.)
 
Uge 12 2021 * Alken Selvbetjeningsvaskeri hed et af de fælles foretagender, folk i Alken har samlet sig om gennem tiden. Her vaskede medlemmerne tøj i 1950'erne og 1960'erne. Se også Historie 21. marts 2021(Foto: Birgit Pohle, der opbevarer den gamle protokol) 
 
 
Da breve blev poststemplet i Alken. I anledning af et interview med Ejner og Anna ”Post”, der er fra 1994 og først nu er kommet på alken.dk, er der grund til at mindes, at der i den gamle stationsbygning var et lille rum, hvor byens to postbude sorterede dagens post, før de bragte ud. Ejner og Anna boede på Emborgvej 100, hvor i dag familien Drost bor. 
Femøres frimærket scorede Ole Nielsen i 2008 f
or 12 kr. på en netauktion - med stjernestempel fra Alken, såmænd. 
Alken havde brevsamlingssted i mere end 90 år - fra 1. juli 1871 til 31. august 1961.  

 

 
1490-1667: De første kendte beboere i Alken: Fæstebønderne Søren Christensen og Jost Andersen var de to første navngivne - i 1554 - der knyttes til Alken. Men første gang, man i skriftlige kilder støder på stednavnet Alken, er tilbage i senmiddelalderen – i 1490, da Kong Hans stadfæstede, at Alchen og Illerup skulle være et birk – en retskreds - under Øm Kloster.

Læs otte kapitler - periode for periode - det seneste er: 
1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin.
   
Kortet er et udsnit fra Plan des Schanderborger Reuter Districts. Af Abraham Christian Willars, 1723. 
Gå selv på jagt i hele kortet hos Det Kongelige Bibliotek.

Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. På alken.dk samler vi alt, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2013 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650 
(ny konto februar 2021)

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
 
 
Kvindefest 2019 
Skattejagt under byfest 2019 
Byfest 2019 
Fastelavn 2019 
Billedværkstedet fernisering 2018 
Feldballe-besøg 2018 
Skybrud i  september 2018
Købmanden i Alken's fem års fødselsdag 2018 
Sportsfest 2018 
Lammeholdet 2017 
Byfest 2017 
Mossø på bunden 2016 
Kvindefest 2016 
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Bruno Nielsen på Lesbos 2015 
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007