Forside
Mejeri
Borgerforening
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Fotos fra gamle Alken
1841-1921 Landpost Rasmus Madsen
1871 Holdeplads og havnebane
1906-1991 Ane Sørensen
1909 Alken-foto
1915 Viggo Hansen
1920 Agner Jørgensen
1920 Sypigerne i Alken
1931-1969 Julens Glæde
1934-1964 Købmandskone i 30 år
1934-1991 Gerda Slagter
1945 Det duede ikke med husbestyrerinder
1947 Tørvegravning Alken Enge
1948 Dramatik ved Mossø
1951-1967 Far havde selv skovl med
1952 Kaj og Kirsten
1958 Alken Enge udgravning
1949-1992 Holger Vivike
1979 Alken Station foto
Alken år for år siden 1979
1980'erne Signe Viborg husker tilbage
1990'erne Olga Fjord Keis' sang om Alken
2000 Kampen for toget
Alken Enge udgravning
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 

Alkens historie
 
 
20. okt. 2018 * Breve fra en landsoldat fra Alken. Gårdmandssønnen Jens Jacobsen fra Alken var med i krigen i 1864, hvor han blev såret ved Dybbøl. Hans oldebarn Erik Rønholt har nu udgivet 34 af hans efterladte breve, der giver et indblik i landsoldaternes dagligdag, førstehåndsskildringer af krigshandlingerne og livet i den fattige landbefolkning. Bogen kan købes hos boghandlerne. Læs mere på Kultur.
12. aug. 2018 * Endnu et kranie er dukket op ved en arkæologisk udgravning i Alken Enge. Nærmere betegnet i Peter Gregersens baghave, hvor han oplyser, at arkæologerne har fundet et kranium fra tiden 0-400. Læs mere på Alken Enge udgravning.
11. apr. 2018 * De 80 hektar i Alken Enge er udpeget som ikon-lokalitet. Lokaliteter ved offermosen i Illerup Ådal og Alken Enge med henholdsvis 20 og 80 hektar er udvalgt som såkaldt ikon-lokaliteter for ældre jernalder. Bag udpegningen står en national arbejdsgruppe med folk fra universiteter, Nationalmuseet, Slots- og Kulturstyrelsen og landets 27 museer med arkæologisk ansvar, og det gælder om at sikre arealer med særligt vigtige fortidsminder mod nedpløjning eller udtørring. Arbejdsgruppen vil fremover arbejde på at skaffe fondsmidler og et muligt jordopkøb og evt. jordfordeling. Eksperter vurderer, at en permanent vanddækning vil kunne sikre en bevarelse af de arkæologiske værdier. Desuden skal en undersøgelse afdække, hvorvidt en vanddækning er realiserbar vedrørende ejerforhold og tekniske udfordringer, og hvad der i givet fald skal til for at undgå utilsigtede oversvømmelser. Det hele fremgår af et dagsordenpunkt i kommunens kultur-, sundheds- og beskæftigelsesudvalg, der netop har sagt ja til at bevilge 200.000 kr. til at gå videre med forarbejdet og den nødvendige dialog. Sagen skal også videre til byrådet. 
 
20. feb. 2018 * Alken 1989: Egne ryttere, eget festtelt, nye boliger og nyt vand. Med egen rideklub inden for byskiltene kunne man nu se 15 ryttere - og en vogn - i Alkens byfestoptog - for sådan et var der dengang. Sander Jensen var fanebærer. Og med Jørn Damgaard som primus motor fik borgerforeningen sit eget festtelt på 12 gange 12 meter - blåt med hvidt tag og godkendt efter alle kunstens regler. Se næste kapitel i Alken år for år siden 1979.
 
16. feb. 2018 * Arne skriver om sin far Kasper og sin egen barndom i Alken. Med udgangspunkt i et skarpt foto fra 1949-1950 - opbevaret af Per 'Kat' Sørensen fra Boes - skriver Arne Jacobsen, der er vokset op på Emborgvej 109, om sin far, der var en del af kolonnen i Alken: Far havde selv skovl med.
 

16. jan. 2018 * En kro i gamle Alken? Jeg har korresponderet med lokalhistorisk arkiv i Skanderborg, der har henvist til jer. Jeg skriver, da jeg er begyndt at slægtsforske og har fundet ud af, at mine tipoldeforældre stammer fra Svejstrup og omegn. Grunden til jeg skriver, er at nogen i familien mener, at mine tipoldeforældre skulle have haft en kro i byen Alken. Min tipoldefar står ellers betegnet som skovfoged i folketællinger. Er der nogen, der ligger inde med info om kroen, hvis den altså fandtes - eller omkring mine tipoldeforældre generelt? Min tipoldemor hed Grethe Pedersen. Født 20. oktober 1858 i Hjelmager. Der går rygter om, at hun stammer fra kartoffeltyskerne, og i programmet Myheritage hedder hun også Philbert, som er et tysk navn. Det står hun dog ikke registreret med i kirkebøgerne. Min tipoldefar hed Thomas Michelsen. Født 6. april 1855 i Fiirgaarde. De er gift i Skødstrup 22. november 1881. 
Mvh Line Lyng, lyng.line@gmail.com


26. nov. 2017 * Alken 1988: Da Alken var kendt for rideklub og kunstcenter. I dag er Alken uden tvivl mest kendt på egnen og længere væk for vores frivilligt drevne Købmanden i Alken. I 1988 var det en græsrods-rideklub og et kunstcenter, der trak folk udefra til. Se Alken - år for år siden 1979.
15. nov. 2017 * Altmuligmand og Alkens gamle stationsbygning.
Lokalhistorisk Kalender fra fra Ry Lokalarkiv er nu udkommet og kan bl.a. købes for 50 kr. hos Købmanden i Alken. Fra Svejstrup rummer kalenderen beretningen om en håndfast altmuligmand, der løste store og små problemer i landsbyen, nemlig smed Træholt. Fra Alken er der beretningen om nedrivningen af Alken Station og reduceringen fra station til trinbræt.

 
1. okt. 2017 * Da der lå en høker i Svejstrup. Svejstrup havde i ældre tid en del små virksomheder. Høkerhuset var en af dem, skriver Lokalhistorisk Kalender 2017, der er udgivet af Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv. På billedet står Høker-Ane i døren til butikken på Klokkehøj 18, som hun drev videre, da hendes mand Jens Pedersen var død i 1923. Huset blev omkring 2012 erstattet af et nyt parcelhus. Kalenderen kan bl.a. købes i Købmanden i Alken.
 
 23. juli 2017 * Alken 1987: Afbetaling på sagsomkostninger - og to gæs for en nød-legeplads. I gennemgangen af byfestbladene fra 1979 og frem er turen kommet til 1987 med dilettant, revy, tabt retssag om 'Viggos grund', en nød-legeplads og foreløbige tanker om at etablere et borgerhus af en slags. Se Alken - år for år siden 1979.
 
                                          (Kortet er fra kommuneplanforslaget i Ry Kommune 1985-97)

17. apr. 2017 * Alken 1986: Da Bjedstrup Brugs lukkede, og der var planer om campingplads ved Alken. Læs om campingpladsplanerne,  løvfaldstur, dilettant, hvor byens fester foregik inde og ude det år, og se et foto af Bjedstrup Brugs, før den lukkede - på Alken år for år siden 1979.


 
8. jan. 2017 * Hvilken gård ved Alken? Læserne må hjælpe. Det er vaskedag, og der er ællinger i dammen. Postkortmotivet er i en lokal samling Postkort fra Skanderborg og Omegn markeret som 'Alken omkring 1920', men hvor mon? Skriv til alken.dk.
 
29. dec. 2016 * Alken i 1956 - som en bebygget halvcirkel. Længe før husene på Søbjergvej og på Anes Høj. Med bare de to øverste huse på Sandvejen - og med en Alkenvej, der krydser Emborgvej direkte. Luftfotoet her er sammen med bl.a. senere luftfotos fra 1974 af fremtrædende ejendomme som Kildegård, Alken Vestergård, Doktorboligen, byggerier på Sandvejen og en del landejendomme i området, hvad man kan studere på Det Kongelige Biblioteks side Danmark set fra luften med over en halv million luftfotos. Studér dem selv. (Foto: Sylvest Jensen)

 
 
27. nov. 2016 * Ildebrand i Illerup. Den Lokalhistoriske Kalender for 2017 er udkommet og bringer udover en masse fra Ry denne gang fotos og historier fra bl.a. Firgårde Børnehjem i 1896, Høkerhuset i Svejstrup i 1930'erne, Boes Kaffestue i 1991 samt branden i Illerup i 1837, hvor de fleste af landsbyens gårde og huse brændte ned. En ulmende pibe hos sognefogedens karl fik skylden. (Akvarel af Chr. Heilskov 1925.)  Kalenderen udgives af Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv og kan købes for 50 kr. hos  Købmanden i Alken.
17. juli  2016 * Alken 1984: Vandsenge på mejeriet - og dengang Sandvejen lå uden for byen. Gennemgangen af Alkens nyere historie siden 1979 er nu nået til 1984. Læs om Akva Waterbeds, der begyndte i Alken, en telefonboks, Svejstrups nye borgerforening - og den allerførste revy. Læs Alken år for år siden 1979.
5. juli 2016 * Hvor er de besejrede fra slagene, der førte til omfattende ofringer af våbendele og krigerudstyr i Illerup Ådal? Det spørgsmål  giver museumsinspektør Jeanette Varberg fra Moesgaard Museum sit bud på i en historie fra Videnskab.dk: Østjyske krigere kan have været flittige slavehandlere. Steven Russell har spottet historien, der også berører vores helt lokale krigerofringer i Alken Enge, der som bekendt foregik flere hundrede år før ofringerne i ådalen.
 
27. juni 2016 * Kar på hovedet har givet panderynker hos arkæologerne under udgravningerne i Boes Skov, der nu er færdige, skriver professor Mette Løvschal på udgravnings-bloggen på Boes Skov i den tidligste jernalder. Læs om overraskelser, der også omfatter en skaktformet grube og knoglerester. Her er det Astrid Roborg fra Alken. 
 
 

20. juni 2016 * Åbent ved udgravningen. Så er vi over halvvejs med de arkæologiske udgravninger ved Boes Skov, og det har vist sig at være en rigtig spændende plads, skriver professor Mette Løvschal til alken.dk. Det er lykkedes os at finde jernaldermarker bevaret i skovene og et stort tilstødende område med  madlavningsgruber og keramik. Onsdag 22. juni kl. 10-17 er nysgerrige sjæle velkomne til at kigge forbi, mens vi arbejder. Der er er adgang via Emborgvej; hvor skoven stopper, går der en afmærket vandresti ind i skoven. Følger man den, når man ned til udgravningen. Følg med i udgravnings-bloggen på Boes Skov i den tidligste jernalder.


 
12. juni 2016 * Keramik fra Jernalderen dukker op i Boes Skov. Frem til 24. juni deltager arkæologistuderende fra Aarhus Universitet i en udgravning, som skal kaste nyt lys over fortidslevn i Boes Skov. Allerede fra midten af Bronzealderen begyndte man at indhegne sine marker med hegn og lave volde – et fænomen som spredte sig over Nordvesteuropa. Ved Boes Skov findes et sådant marksystem bevaret, og de studerende finder kogegruber, stolpehuler og stenrøser - samt keramikskår, som vil kunne hjælpe med nærmere datering. Følg med i udgravnings-bloggen på Boes Skov i den tidligste jernalder.

17. maj 2016 * Tilbage til 1200-tallet. Torsdag 19. maj kl. 19 er der guidet tur ved Dover Kirke, hvor sognepræst Erik Bredmose Simonsen og museumsinspektør Lene Mollerup fortæller om kirkens bygningshistorie og anvendelse. Kirken nævnes første gang, da Øm Kloster lå i strid med de aarhusianske bisper i 1200-tallet.
 
 30. april 2016 * Alken 1983: Ingen jernbanebomme - og Birgit begyndte som købmand. Så er den nyere lokalhistoriske lyn-gennemgang af Alken nået til 1983. Det handler om slagteriet, der lukkede forretningen, Birgit Pohle, der overtog købmanden, og Ib Madsen, der beroligede Alken-borgerne om, hvordan det foregik til vinfest i Alken, Mosel. Læs Alken år for år fra 1979 og fremefter. (Foto fra 1983: Thomas Tjørnehøj)
 
22. apr. 2016 * Alken 1982: Da Alken-borgere fik t-shirts første gang. Alken Borgerforening havde i 1982 købt et antal t-shirts med tryk på - nu hed det i lyset af Alken-Alken-Alken-samarbejdet 'Alken, Danmark'. Og på fotoet poserer Mikkel Skau Staehli og Nikolaj Laurits Skau Staehli, hvis bedsteforældre, Ib og Birthe Madsen i 1982 var rodet ind i det belgisk-tysk-danske netværk. Læs mere om legepladsmand, Kampen om strikken - og om kaffegilder på Alken år for år siden 1979.
(Foto: Birthe Madsen)

 
7. feb. 2016 * Alken 1981: Blomsteroptog og en venskabs-kurre på tråden med Ry Kommune. Som Søs Nielsens foto fra 1981 viser, så rummede byfesten det år et blomsteroptog, og i borgerforeningen rynkede man brynene, da Alken i første omgang blev forbigået af Ry Kommune, da man forhandlede, om der skulle etableres venskabelige forbindelser med de to andre Alken'er i Tyskland og Belgien. Læs om en misforståelse om rådhus i Alken og om, hvor man skulle bo for at kunne blive  formand for borgerforeningen, i et nyt kapitel Alken år for år siden 1979.
 
21. jan. 2016 * Alken 1980: Stationen revet ned - flere togstop og et læskur. Et foto taget i 1979 af Kaj Damgaard - Jørn Damgaards far - er nok det sidste af stationsbygníngen, før den blev revet ned. Og i byfestbladet fra sommeren 1980 fremgår det - måske som plaster på det sår? - at borgerforeningen havde fået igennem, at toget standsede hyppigere, og at der kom et læskur til skolebusbørnene. Læs om 'en udfarende dame', borgerforeningens stiftelsesår og en købmand, der lukkede pludseligt i et nyt kapitel på Alken år for år siden 1979.
 
5. jan. 2016 * Mælkekapsler og gode ideer? Under byggeriet af Købmanden i Alken i 2012 dukkede en masse støvede mælkekapsler fra Alken Andelsmejeris tid op. Sanne Dudoret har en posefuld stående, og hvis nogen kan bruge dem på en kreativ måde, der måske kunne komme alle til gode, så er der frit slag. Kontakt Sanne Dudoret.
 
27. dec. 2015 * Alken 1979: Slagter i Alken og brugs i Bjedstrup. I dag finder man henholdsvis Lene Breumlunds X og Tværs i Alken og Troels Dilling-Hansens og Simba Klarlunds BrugZen i Bjedstrup, men i 1979 lå der slagter - drevet af Erling Rasmussen - og brugs, fremgår det af annoncerne i det første byfestblad - udgivet af Alken Borgerforening, som det hed dengang. Nu tager alken.dk alle numrene et for et - læs om folk og firmaer i Alken og omegn for 36 år siden - og lad enten genkendelse eller overraskelse overmande dig. Se Alken år for år siden 1979.
 
13. dec. 2015 * Alken i 1909. Ry Lokalarkiv udgiver i år den lokalhistoriske kalender for 18. år i træk. Årets forsidetema er et luftfoto af Bjedstrup Skole. Alken, der voksede frem efter jernbanen blev anlagt, er også med i et fint foto, der viser byen, som den så ud i 1909. Se det i stort format. Fra flygtningelejren ved Gl. Rye giver et maleri fra 1946 malet af en af flygtningene et glimt af en verden, der knap længere er spor af. Kalenderen kan købes for 50 kr. hos Købmanden i Alken.
10. dec. 2015 * Forvist til Alken. Hov, artiklen fra Ole Edvard Mogensen  1871 Holdeplads og havnebane, som var at læse i sidste uge, var ved en misforståelse en gammel version. Nu er den skiftet ud med én, der er meget bedre - med de nyeste lokale historier. Læs bl.a. om stationsforvalteren, der i 1888 blev forvist til Alken, og hvorfor.

 
5. dec. 2015 * Fra dengang der kun kørte to tog dagligt gennem Alken - hver vej. Bettina Lundgaard fra Anes Høj har via sin far sørget for tilladelse til at bringe artiklen 'Alken holdeplads og havnebane' af Ole Edvard Mogensen med fotos af den gamle stationsbygning af Kai Bayer. (Foto må ikke videregives eller kopieres uden fotografens tilladelse). Se 1871 Holdeplads og havnebane.
1. mar. 2015 * Film om Alken i historiegruppen. Torsdag 19. marts kl. 19 er der møde i historiegruppen i Kirkehuset, skriver Mary Carstensen. Filmen fra 2008, 'Velkommen til Alken', hvor bl.a. Via Lütken Petersen, Agner Jørgensen og Grethe Damgaard medvirker, bliver vist, og Mary tager en bog om Alken Smedie med.
 27. sep. 2014 *Alken Enge-fundene med på MOMU. MOMU, som ligger lige ved siden af det gamle Moesgaard Museum, rummer bl.a. 'vores' udgravning her ved Vædebro; det foregår nede ved siden af Grauballemanden på bunden af mosen, skriver Eva Nikolajsen i en generel anbefaling af MOMU på smalltalken.
20. sep. 2013 * Lokalhistorie-gruppe på vej. Mary Carstensen, Fiirgårde, indbyder til lokalhistorisk møde torsdag 25. september kl. 19 i Kirkehuset: Folk med interesse for områdets historie, lyst til selv at fortælle eller undersøge inviteres til at dyrke interessen sammen og f.eks. lade det munde ud i lokale fortælle-aftener bl.a. i Fiirgaarde Forsamlingshus og Alken Mejeri. Marys tlf: 22301014.

21. sep. 2013 * Det duede ikke med husbestyrerinder. Rudolf Foustad har endnu en gang vredet sine erindringer til glæde for alken.dk. Denne gang om at komme som lille himmerlænding til Vædebro i 1946 og frem. Læs Det duede ikke med husbestyrerinder.
27. aug. 2013 * CD med 1700-talsnumre fra Boes. I slutningen af 1700-tallet boede der i Boes en ung spillemand, Erik Jensen, hvis nodebog er bevaret og betragtes som noget af det mest interessante1700-talsmusik fra Danmark. En ny CD bruger tre af hans numre, skriver Knud Erik Elmann Jensen, Illerup. Læs Kultur.
4. mar. 2013 * Kampen for trinbrættet i 2000-2001. Blomster til passagererne, boogie-woogie på perronen og kompetent græsrodsarbejde. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000 med bl.a. Erik Overgaard og Lilo Heine og på billedet: Lene Boisen, Emil Ravn og Siv Werner Hansen. Og hattefesten i 2001, da toget ankom igen m. bl.a. Olga Keis, Karin Fosdal, Birgit Pohle, Ole Nielsen og en femårig Emil Belinson.
12. sep. 2012 * Hvornår blev garagen bygget? Når der engang kommer de nødvendige tilladelser, skal der bygges butik i Mejeriets garage. Men hvornår blev den egentlig bygget? Fotoet her - uden garage - er fra Skanderborg Leksikon og kan ses her med hele skorstenen -  taget i 1957.
26. aug. 2012 * Hvad murenes mellemrum gemmerAffald fra 70'erne og 50'erne vælter i denne tid frem under oprydningsarbejdet i Mejeriets garage. Mælkekapsler, vejesedler og gamle cigaretpakker blander sig med sutsko, avissider og kondom-æskelåg. Der blev både produceret og levet i Alkens centrale bygning - og inspireret til bl.a. historisk udstilling, når vi igen får en dagligvarebutik i byen. (Foto: anne Dudoret)

28. maj 2012 * Kampen for toget i 2000. Thomas Tjørnehøj har fra sine gemmer fundet et nummer af Dansk Lokomotiv Tidende fra 2000 med tema om Alkens kamp for at bevare stationen, der var udset til midlertidig lukning. Det blev bl.a. en musikalsk charmeoffensiv med blomster til passagerer og ministerbesøg. Se fire siders omtale og fotos. 

26. dec. 2011 * Da folk hjalp hinanden med at spare op til jul. Om det var til fods, på cykel, knallert eller måske i bil, er ikke godt at vide, men gennem ikke mindre end 38 år bankede en opkræver hver uge – hveranden uge om

vinteren - på hos medlemmerne af den lokale spareforening ’Julens Glæde for Alken og Omegn’. Læs hele historien.


23. sep. 2011 * Boes - og lidt Alken i 60'erne. Der er ingen stednavne nævnt, men med landets mindste brugs, hoptimistproduktionen og den store maskinfabrik er man hurtigt på sporet. Knud Peder Jensens 'I begyndelsen var landet' er en tankevækkende øjenvidneskildring fra landkulturens undergang.
Andre har måske læst bogen fra 1999 forlængst, men jeg har først læst den nu og anbefaler gerne smeden og historikerens skarpe strejf fra tiden på Fredenshjem på Fiskerhusvej, de faglærte på Bloms og deres hovmod over for bønderne, andelstanken, der smuldrede, og om dengang, hans mor fik arbejde med at skrabe lim af og klistre øjne på de små plastik-humørspredere på Alken Mejeri, og fabrikanten mente, at kunne alle bare arbejde i samme tempo som de tre landbokvinder, kunne en tredjedel af medarbejderne undværes... Om Justine med den skarpe tunge, nabogården, der gik på tvang og blev til kollektiv, og lægen, der slap godt fra at køre sprit, fordi nogle af hans patienter var blandt domsmændene.  

23. sep. 2011
* Lone tilbage på sin barndoms mark. Lone Rasmussens mand, Svend Åge Pedersen, Vinding, sælger røgede ørreder på fredagsmarkedet (se opslagstavlen), og selv vender hun - når hun er med - dermed tilbage til sin barndomsby, -hjem og -mark i Alken. Lones far var nu afdøde slagter Erling Rasmussen, og hun voksede op som den yngste af fire søskende. På marken, hvor der i dag er boder om fredagen, havde slagterfamilien dyr.

I 1992 gav hendes bedstemor, Gerda 'Slagter', der havde arbejdet i slagteriet gennem 55 år, et interview til Byfestbladet. Se et luftfoto fra 1958, da Alkenvej løb, hvor marken nu ligger, læs om benpenge og et 'værre kyller' for byens ungkarle. (Foto: Knud Abildtrup)


22. aug. 2010
* Bruno bryder 13 års tavshed. En af Alkens absolut bedst bevarede hemmeligheder blev afsløret under byfesten: Hvem stod bag happeningen med de selvbestaltede trafikdæmp på Emborgvej i 1997?

- Jeg ved det, hævdede Bruno Nielsen, for det var mig! Sammen med Allan Fagerberg fra Boesvej ville han gøre noget effektivt mod den alt for hurtige biltrafik, der ikke mindst var til fare for skolebørnene, men som ingen myndighed tog sig af. Med Leca-ringe fra en nedbrudt skorsten, sækkevis af jord og en række thujaplanter var de klar. Klokken tre en vinternat gik de i aktion med en fyldt varevogn, gemte sig, når der kom biler og stillede i al civil ulydighed otte beplantede chikaner i zig-zag på Emborgvej - med plads til cyklister og fodgængere i vejsiden. Men næste formiddag blev det hele fjernet af kommunen hidkaldt af politiet. Avisen skrev om selvtægt, og det helt store samtaleemne på egnen blev i lange perioder - hvem stod bag? Mange har gættet og gisnet, det kom med i Alken-revyen 1998, mens Bruno og Allan holdt tand for tunge - i 13 år - indtil altså 2010. (Foto af Bruno, der går detaljerne igennem over for en noget skeptisk Max Pohle: Sanne Dudoret)   16. dec. 2009 * Alken nævnt til sidst. Relanceringen af hoptimisten er blevet en erhvervs-succes. Se indslag fra TV2 Østjylland. Og så nævnes det faktisk til allersidst, at de i første omgang blev fremstillet i - Alken. 


5. dec. 2009 * Til fods rundt om Mossø hver dag. Landpost Rasmus Madsen, Dakbjerg, var postbud fra 1871-1903. Læs hans oldebarns beretning om Rasmus, der tog turen rundt om søen hver dag - og hev sit ben fremad med en snor.
31. okt. 2009 * Korn og kredit. Se eller gense interview med fhv. købmandskone i Alken, Martha Jacobsen, om kommis, kontrabog og den kunde, der kun ville betale én gang om året.
12. juli 2009 * En containerfuld hoptimister. Arnth Jørgensen var med til at tømme lageret, da de nye toiletter blev bygget, og skriver nu om hoptimisternes sidste rejse. Det  var i 2002. (Foto: Karen Jensen)


9. juli 2009 * Knogler fra 200 unge mænd. Jyllands-Posten har besøgt Vædebro-udgravningen. Læs om 'Døde  krigere vælter op ad jorden.' - og TV2 Østjylland har et klip om 'Massegrav ved Mossø'.


7. juli 2009 * Hvornår kommer toget? Det gamle stationsur fra ventesalen på Alken Station er med på udstillingen '25 år - 25 ting - 25 fortællinger' på Skanderborg Museum. I anledning af 25-året for museets statsanerkendelse. Til 15. november.


7. juli 2009 * Pænere gudinde-foto på vej. Inden længe sender arkæologerne et pænt, officielt foto af træ-gudinden, der blev fundet i juni ved Vædebro. Ejvind Hertz fortæller, at de lige nu for alvor graver menneskeknogler frem: Skulderblade, bækkendele, ben- og armknogler, ribben og enkelte kraniedele. 
2. juli 2009 * Kriger-knogler og trægud. Omkring 70 historie-interesserede fulgte museumsfolkenes fortællinger ved Vædebro. Lene Mollerup viser her en af de mange lårbensknogler fra jernalderfundene. Gudefiguren vil kunne ses på Skanderborg Museum om et års tid. Udgravningen fortsætter nok de næste par uger. (Foto: Steven Russell)


27. juni 2009 * Gudefigur fundet ved Vædebro. Helt sensationelt har vi fundet en gudefigur i træ, fortæller Ejvind Hertz. Figuren har oprindeligt været ca. to meter lang og dannet af en tvejet gren. Fortælling om de arkæologiske fund onsdag 1. juli. kl. 19. Mødested på p-pladsen ved Vædebro. Læs mere


20. juni 2009 * Udgravning i gang ved Vædebro. Siden mandag har arkæologer gravet ved Vædebro, oplyser Ejvind Hertz fra museet. Torsdag kom udgravningen ned til et niveau med rigtig mange bevarede planker og store tømmerstykker, der ofte er tilspidsede. Læs mere.


6. maj 2009Agner fra Alken. Han har boet i flere huse i Alken end de fleste andre - måske også dit - fordi hans far har bygget syv-otte af dem. Og han bestyrede i en årrække arbejdsmændenes kontrolsted: Alken-veteran Agner Jørgensen, Birgit Pohles papfar. (Læs eller genlæs interview fra 1992)

28. apr. 2009Mejeriet i 1943. Det var dengang, der både var skorsten og telefonpæle. Se foto i stor størrelse.  (Foto fra Ry Egnsarkiv)
13. apr. 2009 * Hans Hansens far med plov. Omkring 1915 pløjede en ung Viggo Hansen sin fars mark,  hvor i dag Søbjergvej ligger. Fra Ole Nielsens gemmer: Glimt fra Byfestbladet i 1992. Se historie. 
4. apr. 2009 * Fiskeri ved Vædebro. Rudolf Foustad skriver om Svend Fisker, der druknede på Mossø i 1974, om gedde- og ålefangster siden 1947 og en noget tåget fisketur. Læs historien.
19. mar. 2009 * Til juni skal der graves. Ejvind Hertz og Lene Mollerup fra Skanderborg Museum fortalte onsdag 40 knogle-interesserede fra Alken om offerkomplekset omkring år nul i Alken Enge. En arkæologisk sensation er undervejs, hvis de mange jernalder-krigsofre herfra kan kobles nærmere sammen med dem fra resten af den hellige Illerup Ådal. Til juni skal der graves mere i flere haver på strandvolden.


11. mar. 2009 * Holger Vivike-interview fra 1991. Byfestbladet bragte for 18 år siden et interview med Holger Vivike, der det meste af året fiskede på Mossø fra sin knaldhytte 'Lagunen'. Læs eller genlæs interviewet.
15. feb. 2009 * Til alle der elsker Alken. Signe Viborg er dykket ned i sit barndomsland - Alken - og skriver her en skøn og personlig beretning om Alken-børns hemmelige subnatur og om nu at blive genkendt på hunden. Gå ikke glip af den.

11. feb. 2009 * Før forsætningen. Alkenvej gik i lige linie fra søen til købmanden frem til 1972, hvor krydset af sikkerhedshensyn blev forsat, som det hedder. (Foto fra omkring 1960 udlånt af Karen Jensen)

8. feb. 2009 * Skelet-aften på mejeriet. I slutningen af 50'erne gravede arkæologerne mængder af menneskeben frem i Alken Enge, og netop i år har museumsfolkene gang i nye, overraskende undersøgelser om vore jernalder-forfædre. Onsdag 18. marts kl. 19.30 præsenterer museumsinspektørerne Ejvind Hertz og Lene Mollerup fra Skanderborg Museum de allernyeste oplysninger om Vædebro-fundene. Læs også, hvad Skalk skrev i 1957,1959 og 1976 (med tilladelse fra Skalk). Se foto fra udgravningen 1958.


29. jan. 2009 * Det absolut sidste. Billedet er taget af min far, dagen før den gamle station blev væltet i 1979, fortæller Jørn Damgaard.
Min mor havde set, at de var begyndt at rive bagsiden ned
og sagde til min far, at hvis han ville have et billede, så var det nu, og det nåede han. Så det er det absolut sidste billede, der af taget af den gamle station, for dagen efter var den væk. (Foto Kaj Damgaard) Se foto i stor størrelse.
25. jan. 2009 * Poet siden 1953. Olga Fjord Keis har skrevet festsange, lejlighedssange og sågar en march gennem sit lange liv. Inspireret af sin kaptajnsfar og opfordret af Carl Hull. Læs Olgas beretning, som hun skrev den i 2003.

18. jan. 2009 * Gerda Slagter fortæller. Byfestbladet bragte for 17 år siden et interview med Gerda 'Slagter' Rasmussen, der på det tidspunkt havde arbejdet hele 55 år i Alken Slagteri. Om skoldekar, benpenge og ungkarle-kyller. Genlæs interviewet.
9. jan. 2009 * Brevsamlingssted i over 90 år. Så kom der reaktion på Ole Nielsens femøresfrimærke med stjernestempel fra Alken: Thorvald Halkjær, Skanderborg, samler netop på breve stemplet i Skanderborg og underlagte brevsamlingssteder og oplyser, at i Alken blev der oprettet et brevsamlingssted i forbindelse med Skanderborg-Herning-banens åbning 1. juli 1871. Igennem tiderne er der anvendt flere forskellige stempeltyper, indtil brevsamlingsstedet blev lukket 31. august 1961. Thorvald Halkjær har venligst sendt os flere eksempler.
28. dec. 2008 * Da Kaj og Kirsten druknede på Mossø. En julidag i 1952 sejlede Rudof Foustads lillebror og kusine ud i kano - og vendte ikke tilbage. Rudolf skriver om den frygtelige ulykke - og hvordan mange fra Alken og hele egnen stod sammen om eftersøgningen. Læs historien.
  
26. dec. 2008 * Peter Kat på Dakbjerg. 2009-kalenderen fra Ry Egnsarkiv er kommet og har en lille historie fra Alken med - om spillemanden Peter Kat. Se mere her. Kalenderen kan købes på arkivet.

10. dec. 2008 * Da Alken havde eget poststempel. For 12 kr. har Ole Nielsen på en netauktion scoret et femøres frimærke med stjernestempel fra Alken, såmænd. Hvor længe, hvornår, hvor og hvordan det foregik? Læserne må hjælpe. Se frimærke og stempel i stort format.  
26. nov. 2008 * Da der var marker rundt om Mosbjerggård. Flemming Andersen, Mosbjerggård, fortæller, at hvor der i dag står skov, var der før rug-, byg- og roemarker. (Luftfoto taget over Vædebro i 1949/50 udlånt af Rudolf Foustad) Se foto i stort format.
   
19. nov. 2008 * Alken i 50'erne. Damerne samlede orm til rottemanden, de unge mødtes på elevværelserne på mejeriet, og mange af mændene arbejdede ved banen. Rudolf Foustad har fundet gamle minder frem. Læs her.
 
14. nov. 2008 * Indicier på øksemord. Johannes Jensen fra Stilling fandt i august 1945 bl.a. et kranium, da han gravede tørv i Stensgård Mose lige syd for Alken Enge. Tæt ved knogleresterne dukkede et 51 cm langt enægget jernsværd op. Kraniet viste sig at stamme fra en 40-årig mand fra førromersk jernalder, der var dræbt ved et øksehug, fremgår det af Nationalmuseets arkiver. Se optegnelser
8. nov. 2008 * Niels Hovgaards Alken-video på gaden. Oplev  kampen for trinbrættet, hør om Thorvalds ishus, trækbanen og  spillemanden Peter Kat, se klip fra revyerne - bl.a. Sussi og Leo - og Ellen Jensens video-film. Tidligere og nuværende Alken-borgere fortæller, og den 65 minutter lange video giver strejf langt tilbage fra og billeder fra vores dages Alken. Bl.a. byfest.
Den tidligere tv-mand Niels Hovgaard præsenterede 'Velkommen til Alken' forleden på Ry Egnsarkiv. Øverst studerer Olga Fjord Keis coveret, mens Jens Krag Pedersen og Niels Hovgaard ser til. Nedenunder: Svend Damgaard (1955-75 i Alken) ved siden af sin mor, Grethe Damgaard og Via Lütken Petersen. Alle tre medvirker på videoen, der fås for 125 kr. i Alken Minimarked(Fotos: Sanne Dudoret)
25. okt. 2008 * Buzy Birdies på mejeriet. Hans Gustav Ehrenreich begyndte omkring 1970 at producere hoptimister, plastic-uroer o.l. på Alken Mejeri. Birgit Pohle var én blandt omkring 40 ansatte. En overgang var der børnehave for de ansatte i Kurt og Anne Grete Viborgs hus. Fabrikken stoppede i 1974.  Læs hele historien og se fotos fra Stilling Lokalhistorie.
 

3. okt. 2008 * 62 år ved Vædebro. Rudolf Foustad skriver om sin families liv gennem 62 år. Om tyskerbarakker og tørv, Mergel-Jens, drukneulykker, fiskeri og sommerhuse.  (Se Brædgaard Andersens maleri fra begyndelsen af 50'erne i stort format) Læs historien

18. sep. 2008 Da det nuværende Alken blev født. Generalstabskortet fra 1872 viser, hvordan det daværende Alken bestod af gårdene omkring Alkengård, og der var bar mark, hvor Alken i dag breder sig. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen har bl.a. brugt kortet til at illustrere, hvordan Illerup Å udgjorde skellet mellem ejerlaugene Alken og Vrold. Det nye åløb fra 1956 er også markeret. Se kortet i stort format.23. feb. 2008 Alken-film på vej. Niels Hovgaard fra Ry, der har produceret lokalhistoriske film om bl.a. Ry, Gl. Rye og Boes, er her i år på vej med én om Alken. Han researcher for tiden blandt folk med kendskab til de gamle historier og kan kontaktes med gode ideer på mailadressen niels.hovgaard@get2net.dk .
8. jan. 2008 Alken-legeplads i 70'erne. Fodboldbane, vippe og en rutchebane i krydsfinér lå der på Emborgvej i de tidlige 70'ere på grunden, hvor først Vita og Jens "Nullemand" Rasmussen byggede, og hvor i dag familien Finnemann/Karsholt bor. Fotoet er Anita Jensens, og det var hendes far, tømrermester Ove Mossø Jensen, der havde anlagt legepladsen ved siden af sit værksted "Mossø Huse" (t.h.), hvor i dag familien Elkjær Madsen bor.  På den anden side, hvor i dag Lene Kjeldsen bor, boede dengang Nicoline Vinther.
14. dec. 2007 Alken holdeplads og havnebane. Se Ole E. Mogensens illustrerede artikel i årets Østjysk Hjemstavn, der nu kan købes i boghandlere. (Foto fra ca. 1930: Prammen lastes med træ ved molen)


22. juli * Da de gravede tørv i Alken Enge for 60 år siden. Læs, hvad Rudolf Foustad husker om klyner, sluffer, tipvogne - og Alken-vognmanden, der måtte en tur i spjældet efter tørveperioden - her.
 5. juliSypigernes Hus i Alken. To søstre, der altid gik bag efter hinanden, syede for folk, og troede, at det fedede at drikke vandværksvand. Læs mere om dem og se, om det mon var dit hus, der var "Sypigernes Hus".
 


1. juliPå Emborgvej - omtrent ud for funkishusene - blev Anita Jensen i slutningen af 60'erne fotograferet sammen med sin bedstemor - "hele byens bedste". Læs - eller genlæs - hele Søs Nielsens historie om Ane, der gav navn til Aneshøj, her.


Alle bidrag til Alkens historie er velkomne - både den ældste, den yngre og den knap så gamle historie. Beretninger, erindringer og fotos.

Til inspiration er her nogle gamle fotos.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forfædrenes fjender i jorden. Nogle af udgravningerne fra 1950'erne ved Vædebro blev i sommeren 2009 gravet ud igen - og mere til. Her fortæller Mads Holst fra afdeling for Forhistorisk Arkæologi på Århus Universitet. (Foto: Steven Russell). Læs mere om fundene.
 
Alken-videoen *  Niels Hovgaards video kan købes i Alken Minimarked.
1575-2006 Rudolf Foustad om Vædebro
1841-1903 Landpost Rasmus Madsen
1874-1932 Fotos fra Alken Havn

1906-2006 * Søs Nielsen om Ane Sørensen 


1920-1940 * Sypigerne i Alken

1934-1991 * Gerda Slagter fortæller
1943-2006 * Alken Mejeris historie

1945-2007 * Rudolf Foustad om Vejbro

1946-1956 * Rudolf Foustad om tørvegravning
1948 * Dramatik ved Mossø
1950'erne * Rudolf Foustad om Alken
1952 * Da Kaj og Kirsten druknede på Mossø
1957-1962 Vædebro-fundene
1970-1974 * Hoptimistproduktionen på mejeriet

1980-2006 * Jens Langkjær om Byfest

1980'erne * Signe Viborg om sin Alken-barndom

 

 
Bogen om Dakbjærg. En 9. klasse har illustreret lokale sagn - bl.a. om de dansende piger med hul i ryggen. Læs mere.