Forside
Mejeri
Borgerforening
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 

     

Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 

 

   
16. aug. 2018 * Carsten og PUST får støtte fra Smukfonden. Carsten Jensen fra Vædebro repræsenterede Skanderborg Selvhjælp, da Smukfonden uddelte årets donationer. PUST, der er et mestringsforløb for børn med ADHD fik 4.000 kr. - en af Smukfondens mindste donationer .'Det falder på et rigtig tørt sted. I år har staten givet afslag på vores ansøgning af støttemidler, så der er virkelig brug for de her penge', sagde Carsten.


 
   
16. aug. 2018 * Det gik bare så hurtigt med at rydde op. Små 50 frivillige fra Liv i Landsbyerne hjalp hinanden mandag og tirsdag på SmukFest-oprydning: Samlede snusposer, øldåser, uspiste madpakker, efterladte værdier og så meget andet. Eric Ballowitz tog en video fra to timers indsats - komprimeret ned til speed-oprydning.
 
16. aug. 2018 * Ideerne skal føres ud i livet. Foreningen Liv i Landsbyerne vil afholde et stormøde på skolen søndag 30. september, hvor vi vil ha' nogle af alle udvalgenes gode idéer hentet ud af det flotte visionspapir og ind i virkeligheden. Derfor bli'r hvert udvalg bedt om at beslutte sig for én eller to konkrete handlinger, der kan følges til dørs over det næste år eller to. Idéerne skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag 1. september, og vi glæder os allerede nu til at se, hvor mange fra vores dejlige lokalområde, der vil komme til stormødet og være med til at sætte ting i værk og få resultater. Stormødet varer fra kl. 10-13 med traktement af en slags! Sæt kryds i kalenderen! Man kan forøvrigt melde sig ind i foreningen ved at kontakte et bestyrelsesmedlem eller udfylde en indmeldelsesblanket ved Købmanden i Alken.

Mange venlige hilsner fra Eva Nikolajsen (Alken), Jens Thor (Hemstok), Mikkel Schwab (Bjedstrup), Gitte Røn Dalsgaard (Svejstrup), Alice Køppen (Boes), Ditte Jensen (Svejstrup), Jacob Gewitz (Svejstrup Enge), Rasmus Arentsen (Alken), Hans Alexandersen (Svejstrup).


 
15. aug. 2018 * Husk hvad du allerede har meldt dig til - eller gør det nu. Som oplysning til dem, der ikke kan huske, hvad de har meldt sig til, og et overblik for dem, der stadig mangler en opgave: Opgaver før, under og efter byfest lørdag 18. august:
Flag-alle: Jytte Elleby + mangler 1.
Pavillion + opstilling fællesplads: Asmund Bertelsen, Hans Hornbek, Sten Sørensen
Scene + Borde i mejeri fredag: Thomas, Julie Abildgaard + mangler 2
Bar: Hanne Lisbeth Nielsen, Dennis Hardon, Thorbjørn Herrik, Finn, Thomas
Morgenmad: Julie Abildgaard og Hanne Lisbeth Nielsen
Banko: Winnie og Birgit Pohle, Uddelere: Maiken Wang Larsen og Thomas Tjørnehøj
Bydyst: Jens Langkjær, Mogens Andersen og Dennis Hardon.
Børneleg: Sanne Gry Hansen, Julie Abildgaard og Estrid Bek
Pølsebod: Asmund Bertelsen og Christian
Grillkød: Bruno Nielsen, Jan GH og Hans + mangler 2
Musik: Julie Abildgaard og Lena Gregersen
Salat + Brød: Julie Abildgaard, Maiken Wang Larsen, Marlies Warming, Jytte Elleby, Kirsten, Anne + mangler 1 eller 2.
Kage: Marianne Damholt, Marlies Warming, Jytte Elleby og Anja Budde.
Opvask: Hanne Lisbeth Nielsen, Michelle Arena + mangler 4.
Oprydning søndag: Alle mand kommer J
 
15. aug. 2018 * Noget for enhver smag og evner. Mejeriet har brug for din hjælp - arbejdsdag fredag 24. august fra kl. 15. Der er masser af arbejdsopgaver - noget for enhver smag og evner: Dobbeltdørsproblem med hul i gulvet - der skal laves to låsesystemer på muren og der, hvor den deles. Skifte lameller på de nye stole. Fuge om døre og vinduer. Døren mellem køkken og billiardrum – karm tages ned og dør laves bredere. Male væg i køkkenet med forankringsgrunder – og aftale om, hvem maler færdig. Mattering af dobbeltdøren mellem sal og cafe. Gelænder fortrappe males. Luge udenfor incl. rydde planter omkring bagtrappe – senere mures trin m.m. Lysring opsættes i salen. Oprydning i kælderen. Sålbænk ved mødelokalet. Garderobe i forgang. Opslagskasserne males, og den ene sidder løst.
Mejeriet giver aftensmad til alle, der kommer og giver en hånd med. Er du forhindret og gerne vil hjælpe med noget - henvend dig til Hans Hornbek, tlf. 2244 7074.
 
   
12. aug. 2018 * Jazz med Alken-musiker til byfesten. Bassisten Claus Madsen fra Emborgvej er en af musikerne i Jazz-bandet Jazz al Dente med sanger Linda Thomsen i front. De spiller under byfesten kl. 19 lørdag 18. august på Mejeriet - læs mere om bandet.
 
12. aug. 2018 * Regn får Eva til at gentage. Ekstra dato. Alle er velkomne til en sensommerlig havevandring i min rodebutik af en skovhave bag ridebanen også søndag 19. august kl. 16, skriver Eva Nikolajsen. Kom og se, hvordan kvikgræshelvedet på fire år blev forvandlet til et insektparadis og hør om spiselige stauder.
 
12. aug. 2018 * Endnu et kranie er dukket op ved en arkæologisk udgravning i Alken Enge. Nærmere betegnet i Peter Gregersens baghave, hvor han oplyser, at arkæologerne har fundet et kranium fra tiden 0-400. Læs mere på Alken Enge udgravning.
 
   
12. aug. 2018 * Der vil igen i år blive et brag af et bankospil, hvor gevinsterne er indsamlet i lokalområdet, Ry og Skanderborg mm. Vi kan røbe at der er virkelig mange forskellige sager, lækkerier , sjove ting, noget til indvortes og noget til udvortes plus forskellige oplevelser, skriver Winnie og Birgit Pohle. Der bliver 8 bankospil og derefter trækkes en masse gevinster på amerikanske lotterier. For retfærdighedens skyld kan man starte med at købe 1 pakke lodder pr mand, når alle der ønsker det har købt, gives salget frit. (Foto fra banko i 2012: Søren Slebo)

 
12. aug. 2018 * Fredagsbar gav 50.000 kr. til Kollen. Fredagsbaren i juni på Præstegården i Svejstrup gav et overskud til projektet med at købe Kollen på 50.000 kr., oplyser Ditte Jensen fra bestyrelsen for Støtteforeningen for Kollen. Her i efteråret bliver der husstandsindsamling for at samle mere ind til projektet, der skal gøre naturområdet til et fællesareal. Læs mere på Liv i Landsbyerne - 23. juni, 10. juni og 24. maj.
 
   
12. aug. 2018ABAF mangler til byfesten: Kagebagere (sms Julie Abildgaard, 20770623). Salathjælpere sammen med Vibeke og Julie (sms Julie, 20770623). Loppeboder er velkomne, tilmelding ikke nødvendig!
 
   
12. aug. 2018 * To yoga-forløb på mejeriet. Eva Michaelsen står igen i ABAF-regi for yoga-forløb på Alken Mejeri. Det gælder seks tirsdage fra kl. 19.30-21 og seks torsdage fra kl. 8-9.30 - i august, september og oktober.
  
 
9. aug. 2018 * Flere - mod nye mål. Som så mange andre over hele landet har også uddannelsessøgende fra vores område fået besked om optagelse: Lisbeth Nikolajsen skal læse psykologi på Aarhus Universitet. Runa Møller Mikkelsen skal læse til socialpædagog i Højbjerg fra februar. Emil Trenckner Jessen skal læse cognitionsvidenskab på Aarhus Universitet. Julie Abildgaard skal læse erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. Katrine Mengel Nielsen og Oscar Ravn Andersen skal begge læse kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De to sidstnævnte har fulgtes ad i samme klasse siden børnehaveklassen på Bjedstrup Skole - ja, ifølge Oscar også i dagplejen hos Margit Nielsen - og det fortsætter de så med.
På alken.dk nævner vi gerne flere, der er kommet ind på diverse skoler og uddannelser, så giv lyd.

 
9. aug. 2018 * Trafikmødets dagsorden. Torsdag 16. august kl. 19-21 på Mejeriet er der borgermøde for alle interesserede fra Alken, Svejstrup, Bjedstrup, Illerup og Boes. Emnet er trafiksikkerhed, og fra kommunen kommer to ingeniører fra Vej og Trafik. Dagsorden:
  • Velkomst ved Kirsten L. Andersen og Julie Abildgaard
  • Præsentationer fra hver by om problemstillinger og ønsker for at forbedre trafiksikkerheden.
  • Kirsten og Jette opsummerer og fortæller om det videre arbejde med problemstillingerne.
  • Til slut nedsættes der et udvalg, med kontaktpersoner fra hver by, til den videre proces.

Vi håber at se hver by repræsenteret, med en kort gennemgang af deres ønsker for trafiksikkerheden. ABAF har kontaktet kommunen med henblik på at arbejde med ’Den sikre skolevej’ i landsbyerne. Derfor omhandler mødet ikke de fremtidige problematikker omkring tilkørsel til den nye udstykning.
Venlig hilsen Julie Abildgaard og resten af ABAF-bestyrelsen.


 
   
7. aug. 2018 * Nabohøring i sommerferien - ændret efter kritik. Gårdejer Karl Ole Jokumsen, Svejstrup Østergård, har en verserende kommunal sag om at øge svineproduktionen på Overgård, Østermarksvej 11, fra 15.000 til ca. 26.700 slagtesvin om året samt fra 26.000 til ca. 42.000 smågrise om året. Endnu er ansøgningen ikke færdigbehandlet, og miljømedarbejder Irene Paulsen fra kommunen oplyser følgende til alken.dk: Den lovpligtige nabohøring i 30 dage forløb fra 2. juni til 1. juli. I denne periode blev der rejst tvivl om, at alt relevant materiale var stillet til rådighed. Derfor besluttede vi at udsende en supplerende høring hen over sommerferien, fra 4. juli til 6. august. Der kom derefter kritik af, at den supplerende høring foregik i sommerferien, hvorefter høringsfristen i den supplerende høring er forlænget til 20. august. Jeg forventer, at vi træffer afgørelse kort tid efter 20. august. Denne afgørelse vil blive annonceret på Skanderborg Kommunes hjemmeside, og der vil være fire ugers klagefrist efter offentliggørelsen. (Illustrationen er fra den omfattende ansøgning på 71 sider)

 
7. aug. 2018 * Biblioteks-meditation. Gitte Møller Madsen og Hanne Ravn oplyser, at der bliver meditation på Alken Bibliotek endnu to gange: Torsdag 6. september og tirsdag 2. oktober kl. 19.30-20.

 
6. aug. 2018 * Juli-omsætningen. I Købmanden i Alken løb Osuma-omsætningen i maj op i 47.410 kr., og 207 er nu med i Alken-ordningen, hvor man bl.a. slipper for kørselsgebyret. Følg den månedlige Osuma-omsætning, der kaster 7 pct. af sig til købmandens drift.
 
5. aug. 2018 * 23.000 ål er blevet sat ud i Mossø her i sommer, oplyser Henri Vivike, formand for Mossø Lodsejerforening, der står for udsætningen. Det overordnede formål er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde - og dermed øge den truede bestand. Læs mere på Fiskepleje.dk.
 
 
 
2. aug. 2018 * Fra kvikgræshelvede til insektparadis. Ekstra dato. Alle er velkomne til en sensommerlig havevandring i min rodebutik af en skovhave søndag 19. august kl. 16, skriver Eva Nikolajsen. Man finder den lige udenfor Alken, på Emborgvej mod Skanderborg, bagved ridebanen. Kom og se, hvordan kvikgræshelvedet på fire år blev forvandlet til et insektparadis og hør om spiselige stauder.
 
   
1. aug. 2018 * Te og sæbe fra Wendy. Hos Købmanden i Alken er det muligt at købe NADA te. En velsmagende urtete, hvor urterne i teen har en gavnlig virkning på krop og sind. Den virker beroligende og kan medvirke til at sænke stress-reaktioner i kroppen. Drik så meget du vil hver dag. Og også sæbenødder, et naturligt vaskemiddel bestående af sæbenødder fra sæbetræet. Man bruger tre-fem nødder, som lægges i en lærredspose, der følger med posen med nødderne - ind i vaskemaskinen med dem sammen med vasketøjet - og dejlig rent vellugtende vasketøj får man - og ingen kunstige sæbestoffer skal nedbrydes. Begge produkter importeres af Wendy & Co, skriver Hanne Ravn, der varmt anbefaler begge produkter. Firmaet med domicil på den anden side af Mossø ejes af tidligere Alken-borger Wendy Norris.
 
   
1. aug. 2018 * Nye folk i rækkehusene - nu med rigtigt navn. Hvor Karin Bossow boede på Emborgvej 106A - et af de nye rækkehuse - er der kommet nye ejere til: Connie Thybo og Erik Fejfer - direkte fra Kolt ved Hasselager. Velkommen til! I første omgang havde Erik her i omtalen ved en misforståelse fået navnet Ole - beklager meget! (Foto: Jytte Elleby)

 
   
28. juli 2018 * Historiefortæller fylder 70. Søndag 29. juli fylder Peter Abildgaard, Sandvejen 69, 70 år. Peter flyttede til Alken, foråret 2017. Først i Holger Vigs lejlighed på mejeriet og dernæst i Pax på Sandvejen. Peter og Birgitte flyttede fra Skanderborg, hvor de har boet med fire døtre - hvoraf jeg er den yngste, skriver Julie Abildgaard. Hvad fylder man dagene ud med efter et langt arbejdsliv som journalist og forfatter? Peter stopper aldrig med at skrive og dokumentere. I mere end 40 år har han dokumenteret vores familieliv, sit arbejdsliv og verden omkring sig, og han sender stadig en ugentlig dagbog ud på mail, til sine døtre og svigersønner. Nu bidrager Peter også til alken.dk med små reportager og billeder fra livet i Alken, samt til at holde orden i Mejeriets bibliotek. Dagene fyldes også af de nu ni børnebørn, og nye og gamle venner der besøger det fine orangeri på Sandvejen. Peter er en fortæller, hans enorme viden og lyst til at vide mere kan føre samtaler langt omkring - rockmusik, modstandsbevægelsen, fodbold, politik, kunst, kultur, rejser og lokalhistorie. Peter, far, morfar - tillykke med den runde dag! Kærlig Hilsen Julie.
 
   
28. juli 2018 * Ledvogterhuset har fået nye beboere. Marlies og Kristen Hofgaard Warming er med Elia på tre et halvt år flyttet ind i ledvogterhuset, også kaldet ’Kirken’. Marlies kommer oprindelig fra Berlin, Kristen fra Skanderborg. Marlies er miljøkemiker og har tidligere været kollega med Marianne Damholt. Kristen er arborist og tømrer, og har i den forbindelse også haft samarbejde med Noel Bergin. Elia er (heldigvis) togentusiast og hun starter i Bjedstrup Børnehus til august. Efter i nogle år at have ledt efter et dejligt og socialt sted at slå os ned, er vi nu - endelig - landet i Alken! Vi glæder os til at møde jer - kig endelig forbi, hvis I har lyst :), skriver de, så velkommen til! (Foto: Kristen Hofgard Warming)
 
25. juli 2018 * Edel afløser Lene som kalendervender på alken.dk. Mens Lene Bay er ude at sejle - fra august til marts - vil Edel Laursen - edel.laursen@gmail.com - afløse som 'kalendervender' - den, der taster arrangementer, åbningstider og vigtige datoer ind i Alken-kalenderen. I forvejen bestyrer hun Mejeriets booking-kalender, så det.
 
24. juli 2018 * To heste med ryttere påkørt. Mandag påkørte en bilist to ryttere, der red i skridtgang i rabatten på Mossøvej. Begge heste blev ramt på bugen og den ene også på benet, fortæller Birgit Bune, der var den ene rytter - og selv blev slynget af hesten. Bilen, der var kommet bagfra, fik smadret en siderude, og bilisten påtog sig med det samme skylden og sørgede for at tilkalde en dyrlæge. Hestene blev tilset, og den ene fik syet en flænge i benet. De to ryttere kunne efter påkørslen - noget fortumlet - trække de to ellers så trafikvante arabere hjem til folden ved Alken igen, og Birgit appellerer til alle bilister om at sænke farten og holde god afstand, når man passerer ryttere til hest.

 
23. juli 2018 * Nu er vi med under Ry Vandværk. Vandforsyningen fra Alken Vandværk er nu overtaget af Ry Vandværk, der nu står for driften af værket i Boes Skov. Driftsleder Niels Hansen oplyser, at han vil bruge alken.dk til at orientere forbrugerne om forhold, der er vigtige for vandforsyningen, og at Ry Vandværk iøvrigt ofte ringer direkte til forbrugerne, hvis der f.eks. midlertidigt skal lukkes for vandet i et område. Men derudover kan man orientere sig nærmere på Ry Vandværk og også bruge mailadressen ry@vandvaerk.dk eller døgn/drift/vagttelefon 8689 2185. Egentlig helst telefonen, siger Niels Hansen.
 
   
20. juli 2018 * 40 år som jyde. Ole har da altid været i Alken, tænker nogle. Nej, men Ole Nielsen har trods alt været her på egnen i 40 år. Jubilæumsdagen passerede han 13. juli. Han kom oprindeligt fra Brønshøj, født i 1944 og opvokset i København NV. Ole er uddannet skibsbygger, og han arbejdede bl.a, på B&W. Men så kaldte Jylland og nye arbejdspladser som Bilwinco i Skanderborg og den gamle Skanderborg Maskinfabrik. Den første adresse 13. juli 1978 blev Emborgvej 46 i Boes, se billedet nedenfor. Via Alkenvej 46 endte han Alkenvej 59 sammen med Søs. Det hører med, at Ole gennem sin mors slægt har en lang forhistorie her på egnen. Faktisk siden 1705. (Foto: Peter Abildgaard)  
   

9. juli 2018 * Trafiksikkerhed i området på borgermøde. Julie Lindegaard fra ABAF meddeler, at der torsdag 16. august kl. 19-21 er borgermøde på Mejeriet - med Trafik og Vej i Skanderborg Kommune og ABAF som arrangører. Vejbump, fartzoner, fortove og fodgængerovergange er bl.a. på dagsordenen på mødet, hvor to medarbejdere fra kommunen kommer med.
 
9. juli 2018 * 12. august 2018 kl. 14 tager jeg med 'Svartlöga' på langfart, skriver Lene Bay. Jeg sejler med fra Træskibshavnen i Aarhus til Cuba, hvor jeg holder ferie, inden jeg vender hjem i slutningen af marts. Skibet og ideen er Henrik Grønborgs, hans kone Ella er min veninde gennem mange år, og besætningen er familie, venner, netværk, m.fl. En vekslende gruppe af dejlige mennesker, og der er stadig pladser på de fleste togter, hvis nogen af jer skulle blive fristet af eventyret. Læs mere. Hvis I har lyst til at følge lidt med, så kan man kikke på Svartlögas hjemmeside, eller endnu bedre, man kan blive venner med Svartlöga på Facebook. Der vil blive lagt ting op hen ad vandet. Mens jeg er væk, bor Pete i mit hus. Jeg holder et lille rejsegilde/restegilde i Alken torsdag 26. juli fra kl. 15 og mindst indtil det er blevet mørkt. Jeg håber I kan komme, og at ikke alle er væk på ferie :-) Tilmeld jer på sms (42438660) og tag gerne 'madrester' med til fællesbord, eller slatter med til min slatbar.
Vi ses! Ohøj fra Lene Bay

 
4. juli 2018 * Lopper på Præstegården. Svejstrup Gl. Præstegård inviterer til loppemarked søndag 26. august kl. 10-16. Kom og rod i de mange boder, find de sager, du så længe har manglet, opgrader din garderobe eller køb en gave til din ven. I shoppepausen kan man købe kaffe og lidt ganegodt. Vil du have en stand? Så skriv til Ida Gundersen på Facebook eller på tlf. 2242 8519. Der er begrænset med pladser, så skynd dig. Man skal selv medbringe klapbord eller hvad man måtte have brug for, og man skal rydde op efter sig selv.
  Kh. Alle os fra præstegården

 
   
   
23. juni 2018 * Fra natklubberne i Bamako til byfest i Alken. Programmet for hele byfesten lørdag 18. august kommer senere, men det er sluppet ud, at musikken til aftenfesten leveres af den dansk-malinesiske afrobeat-gruppe Faratuben, hvis hovedbeskæftigelse er at spille på natklubberne i Bamako i Mali hvor de lokale samles og danser til solopgang. Samtidig er Winnie og Birgit Pohle begyndt at indsamle gevinster til banko. Kontakt Winnie på winniepohle@gmail.com, hvis du eller dit firma vil donere gevinster.
 
   
23. juni 2018 * De første tilsagn om at købe Kollen nu på 101.000 kr.
Torsdag 14. juni var Havestuen på Bjedstrup Skole godt fyldt op med folk fra lokalområdet, der var interesserede i fælleskøb af Kollen, skriver Ditte Jensen. Der blev talt om, hvordan området kan rumme både vandrestier, stier til mountainbikes, ridestier, et shelter, dyrehold, skovhave, yoga, amfiscene, frugttræer og meget, meget mere. For at projektet kan blive en realitet, skal der rejses i alt 300.000,- kr. ud af de 1.1 mio. kr. som området kosterLæs mere på Liv i Landsbyerne om finansiering, samarbejde med den almennyttige fond, der ejer Lyngbakkerne, og den nye forening, som blev stiftet på mødet, Støtteforeningen for Kollen, Kollens Venner. 

 
   
18. juni 2018 * Inspiration fra og til Feldballe. Feldballe på Djursland, som blev årets landsby i 2016, har ønske om at komme på inspirationstur her til vores område. Vi er derfor i gang med at planlægge en dag, lørdag 15. september kl. ca. 10-16, hvor en busfuld folk fra Feldballe og omkringliggende landsbyer kommer her til en dag med foredrag om landsbyudvikling, fælles frokost og snak i grupper om relevante emner som Købmand, Mejeri, skole, børnehus, Dover GF, rollespilsforening, aktiviteter i borgerforeningerne og Liv i Landsbyerne, alken.dk og hvad der ellers er af tiltag i vores lokalområde, skriver Gitte Trenckner. Alle vil være velkomne til denne dag. Feldballe er en aktiv landsby med friskole og - børneinstitution, indeholder bl.a. økolandsbyen Friland med vegetarrestaurenten Moment, der dyrker egne grøntsager. De har også oprettet en skaterbane. Selvom det er dem, der gerne vil inspireres af os, tænker vi, at det nok også vil gå den anden vej, at vi kan blive inspireret af dem. Måske vi på et senere tidspunkt kan besøge dem? Der vil senere komme en invitation med program. Hvis I har ideer til dagen/ gerne vil være med i planlægningen, henvend jer til Gitte Trenckner 21 25 21 06 / gitte.trenckner@gmail.com 

 
   
20. feb. 2018 * Alken 1989: Egne ryttere, eget festtelt, nye boliger og nyt vand. Med egen rideklub inden for byskiltene kunne man nu se 15 ryttere - og en vogn - i Alkens byfestoptog - for sådan et var der dengang. Sander Jensen var fanebærer. Og med Jørn Damgaard som primus motor fik borgerforeningen sit eget festtelt på 12 gange 12 meter - blåt med hvidt tag og godkendt efter alle kunstens regler. Se næste kapitel i Alken år for år siden 1979.
 
 
 
391 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
webredaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76
Send opslag til Opslagstavlen til 
Anne-Mette Granner, amgranner@gmail.com

og kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

  
 
Husk banko på lørdag fra kl. 9 - mød op i god tid, der er mange rækker og fulde plader, der skal nås. Og også amerikansk lotteri. Her er det banko i 2012, hvor Birgit Pohle råbte op og Jan Mortensen delte gevinster ud. (Foto: Søren Slebo)
 
 
Uge 32 * Ikke længere kun skratterat i højttalerne. Efter en månedlang proces, hvor kabler, en grusbunke, fliser og en pæl efterhånden har udviklet sig, kan trinbrættet i Alken nu præsentere en elektronisk tavle, hvor eventuelle forsinkelser på togafgange kan følges nøje - ligesom på de store stationer. Her to togpendlere fra Anes Høj: Leif Grundahl og Erik Overgaard. (Foto:Knud Abildtrup)
 
Uge 31 * Sortehøj - det nye mødested mellem landsbyerne. Fredag aften valfartede folk fra Bjedstrup og Alken til Sortehøj for at kunne se blodmåne. I begyndelsen forgæves - men til sidst spottede Thomas Due fænomenet mellem dis og skyer - og så pludselig kunne alle være med. (Foto: Ingvar Kristiansen)
Havevandring i Eva Nikolajsens 'rodebutik af en skovhave' søndag 19. august kl. 16. 

 
34 er nu med til oprydning efter SmukFest mandag 13. og tirsdag 14. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Pizza til dem, der bli'r til spisetid.
Se hvem de første 34 er - og meld dig selv til via denne Doodle.
Det er både hyggeligt, gavnligt og økonomisk indbringende. 
(Foto fra tidligere oprydning: Rasmus Arentsen)

Trafiksikkerhedsmøde. Julie Lindegaard fra ABAF meddeler, at der torsdag 16. august kl. 19-21 er borgermøde om trafiksikkerhed i hele området på Mejeriet - med Trafik og Vej i Skanderborg Kommune og ABAF som arrangører.
 
Byfest i Alken lørdag 18. august. Musikken til aftenfesten leveres af den dansk-malinesiske afrobeat-gruppe Faratuben.
Arbejds-fredag. Forskønnelses-/arbejdsaften på Alken Mejeri fredag 24. august fra kl. 15. Man kommer, når man kan efter arbejde, og så giver mejeriet aftensmad til alle de arbejdende.
Lopper på Præstegården. Svejstrup Gl. Præstegård inviterer til loppemarked søndag 26. august kl. 10-16. Læs mere på Svejstrup 4. juli. 

 
Yoga på mejeriet  seks tirsdage fra kl. 19.30-21 og seks torsdage fra kl. 8-9.30 - i august, september og oktober.
Inspiration fra og til Feldballe. Feldballe på Djursland kommer på inspirationstur til vores område lørdag 15. september kl. ca. 10-16. 
Læs mere på  Købmanden i Alken (18. juni)

 
Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. Nu samler alken.dk, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2014 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 1551. Kontonr. 16472573. 

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007