Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Ekstra generalforsamling 2010
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2022
Biblioteket
Mejeri 2018
Mejeri 2017
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Renovering marts 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Referat generalforsamling Mejeri d.5.3.2019

1. Dirigent: Knud. Referent. Jytte

2. Formandens årsberetning ved Gary.

Først og fremmest: Tak til alle der giver en hånd med til husets vedligeholdelse på arbejdsdage og i øvrigt, specielt da der skulle gøres klar til nyt gulv. Sidste sommer var Mejeriet lukket for udlejning for at få det nye gulv. 2. gang lykkedes bedre end første efter vandskaden. Det betød nogle måneder uden udlejninger.

Der blev for godt 10 år siden lavet en 10 årsplan, og vi er stort set i mål med 10 årsplanen.

I 2018 har det først og fremmest betydet nyt gulv i sal og cafe. Desuden stort fjernsyn i cafeen, nye stole og borde, nyt bordtennisbord, en lysring i loftet. (Mangler nogle spots/ lamper i loftet på lysring i forhold til bordtennis) Separering af regnvand bag huset. I forgang nyt garderobesystem. Projektor + skærm. Færdiggjort lyddæmpningen.

Og i forhold til energirenovering: ny varmepumpe: luft-luft pumpe i biblioteket. (Købmanden har fået penge til en til baglokalet.)

I baglokalet ryddet op, men mangler noget opstregning, så lettere at se hvor borde og stole skal stå.

Mangler oprydning kælderen. Når al energirenovering er slut kan fyret i kælderen fjernes og give mere plads i kælderen.

I bestyrelsen talt om at se på nye måder at udleje på. Mere som kursussted i dagtimer i hverdagen. De ting der er sket i 2018 har gjort stedet mere gearet til dette.

Først i det kommende arbejdsår vil bestyrelsen lave ny plan for de kommende år.

Beretningen godkendt.

3. Regnskab:

Kommentarer: stort regnskab i år udgifter næsten ½ mill. Men noget af udgifter er strøm i lejlighed og købmand.

Vedr indtægter: de fleste er faste, eneste variabel er udlejninger på 24.200kr.

Negativt årsresultat på ¼ mill. Investeringer har kunnet lade sig gøre ved hjælp af fond, omlægning af lån, og gamle lån til taget betalt så godt ned så muligt at låne nyt.

Gæld er taglån og et rentefrit lån ved kommunen samlet gæld 320.000kr.

Ved årskiftet slutter vi med 132.000kr på kontoen. Havde satset på 100.000kr efter alle vores investeringer, så godt.

Prisen for gulvet knapt 120.000kr dog ses andet beløb da fondspengene skulle betales direkte på en regning. Ligeledes kom der en selvrisiko efter vandskaden.

Regnskabet godkendt

4. Budget 2019:

Vedr drift / anskaffelser bare et beløb, ikke til at sige hvad det ender på, hvad der kommer af udgifter. Nødvendigt med noget opsparing før de næste store investeringer.

Bestyrelsen blev mindet om at huske vinduerne i 2019, flere trænger til hjælp.

Klapsalve for ansvarlig økonomi og gode dispositioner.

5. kontingent fastholdes på 100kr pr voksen.

Medlemsindbetalinger kommer i løbet af året op på ca 100 personer. På nogen måder hellere melde sig ind med børn i ABAF p.gr.a. tilskud fra kommunen, men det betyder også noget at kunne sige at vi er 100medlemmer og ikke mindre.

Borgerforeningen inviterer til en fælles gåen rundt til folk for at hverve medlemmer.

Dette også med henblik på at fortælle om forskellen på at være medlem af borgerforeningen og mejeriet, og hvorfor vigtigt at være medlem begge steder.

6. Vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde lavet udkast til vedtægtsændringer så de blev ajourført til anno 2019 og Skanderborg Kommune. Forslag godkendt bortset fra fejl i postnummer.

7. Valg til bestyrelsen. På valg Benjamin og Gary. Begge genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelses suppleanter: På valg Edel og Poul. Begge genopstillede og genvalgt. Poul 1. suppleant. Edel 2.

9. Revisor Claus Madsen genvalgt – Ole valgt til revisorsuppleant.

10. Evt:

Jan ønsker bedre opvarmning i cafeen – ønske om en propel i loftet mhp. bedre fordeling af varmen i cafeen.

Andet ønske: Bedre afdækning mellem cafeen og salen så lyset fra TV ikke generer folk i salen.

 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversigt for Mejeriet 2018/19

Arbejdet med nyt gulv og nye møbler til Mejeriet er fuldført.

Som forventet fik vi ikke flere fondsmidler hjem end de 54.000 kr., så vi klarede os selv vha. det rentefrie lån fra Skanderborg Kommune på 25.000 kr. og det udvidede taglån i Merkur Andelskasse på godt 100.000 kr. samt egen opsparing.

Vandskaden kom til at koste os en mindre selvrisiko, da Alm. Brand heldigvis accepterede skaden og stort set betalte gildet.

Vi har selvfølgelig brugt mange penge i 2018 og vores samlede gældsbyrde er på ca. 320.000 kr. mens vores likvide aktiver er på ca. 130.000 kr.

Oversigt over investeringsudgifter i 2018 i runde tal.

Nyt linoleumsgulv i sal, café og forgang: 120.000 kr.

Nye møbler: 135.000 kr.

Ny opvaskemaskine: 23.000 kr.

Lysring, projektor mm: 9.000 kr.

Nyt TV til caféen: 13.000 kr.

Samlede udgifter: 300.000 kr.

Vi håber at medlemmerne ligesom bestyrelsen mener, at investeringerne har givet Mejeriet en tiltrængt ansigtsløftning og et mere brugervenligt udstyr.

I 2019 vil bestyrelsen koncentrere sig om konsolidering af økonomien - færdiggørelse af lysring med lamper etc. - renovering af baggang og bagtrappe -

finisharbejder div. steder - udarbejdelse af næste 10-års visionsplan for Mejeriet.

For Bestyrelsen, kasserer Hans Hornbek
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
         
  Årsregnskab for Alken Mejeri  
  01.01.2018 - 31.12.2018  
         
Udgifter     Indtægter  
         
Olie 14.702,02 kr   Medlemskontingenter 10.600,00 kr
Vand 3.252,55 kr   ABAF leje 48.000,00 kr
El 44.282,06 kr   Købmand leje 12.000,00 kr
Forsikring 16.017,58 kr   Lejlighed leje 33.000,00 kr
Drift 15.561,42 kr   Værksted leje 9.600,00 kr
Afdrag lån bank 42.000,00 kr   Opmagasinering 15.825,00 kr
Afdrag lån Komm 18.000,00 kr   Lejlighed forbrug a conto 3.600,00 kr
Gebyrer 816,77 kr   Købm. forbrug a conto 31.200,00 kr
Forplejning 5.147,90 kr   Tilskud Sk. Kommune 21.200,00 kr
Anskaffelser 269.216,90 kr   Udlejninger 24.200,00 kr
Materialer 17.864,17 kr   Leje af opbev.rum 44 7.200,00 kr
Drift intern 7.272,70 kr   Feldballe arr. L.i.L. 2.251,40 kr
Rengøring 4.400,00 kr   Afr. Forb. lejlighed 458,00 kr
Internet/tlf. 4.444,65 kr   Manko 1,80 kr
Reparationer 4.706,00 kr      
Afr. Forbrug Købmand 650,80 kr      
Brænde 3.400,00 kr      
         
         
Udgifter i alt 471.735,52 kr   Indtægter i alt 219.136,20 kr
         
      Årsresultat - 252.599,32 kr
         
Saldo Merkur Andelsk 1:01:18   105.889,72 kr  
Saldo Merkur Andelsk 31.12.18   78.290,40 kr  
Overf.fra opsp.konto 09:04:18   200.000,00 kr  
SKØN-pulje tilskud 03:08:18   25.000,00 kr.  
         
Balance 31:12:18   252.599,32 kr 252.599,32 kr
         
  01:01:19   Driftskonto i Merkur A. 78.290,40 kr
  01:01:19   Opsp.konto i Merkur A. 54.089,69 kr
         
Mejeriets likvide midler pr. 01.01.19     132.380,09 kr
         
15:02:19 Hans Hornbek Kasserer i Alken Mejeri