Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Bestyrelse
Kollen - tilsagnsblanket
2018.09.30 Stormøde referat
2019.03.10 Kollen status
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 
 
 
Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup
 
 
 
3. okt. 2019 * To foreninger - fælles sommerfest. I 2020 går Liv i Landsbyerne sammen med Dover GF - om en sommerfest, oplyser Johan Harding Sørensen fra DGF. Så kryds i kalenderen lørdag 13. juni 2020 kl. 9-23.30.
 
22. sep. 2019 * Livlige ideer op at flyve. Friplejehjem, cykelsti på Emborgvej, og bilfrie landsbyer. Fællesskab og sammenhæng mellem landsbyerne var i centrum, da der søndag var workshop i Liv i Landsbyerne. Processen hen mod at ansøge Landsbypuljen kom i gang, og der bliver arbejdet videre med flere ideer - også bytte- og reparationscentral, kajaksejlads og sauna på Mossø samt mange flere stier i hele området - til gående, cyklende og ridende. (Foto: Marlies Warming).
15. sep. 2019 * Syv gange festoprydning har givet 240.000 kr. I kølvandet på debatten om fortsat Liv i Landsbyernes Smukfest-oprydning eller ej har alken.dk forsøgt at finde ud af, hvor meget arbejdet har givet i indtægt, og hvad pengene er gået til:

2013: 40.000 kr.: Købmanden i Alken.
2014: 35.000 kr.: Alken Mejeri.
2015: 35.000 kr.: Købmanden i Alken.
2016: 35.000 kr.: Efter ansøgning: Elevrådet på Bjedstrup Skole: 5000 kr. til  informationsevent til bl.a. nye elever, Bjedstrup Landsbyfællesskab: 4000 kr. til borde, bænke, grillplads, Svejstrup Borgerforening: 7.000 kr. til gadekær, ABAF: 7.000 kr. til shelters, bålhus på fællespladsen. Alken Mejeri: 7.000 til lydisolering i salen.
2017: 30.000 kr. Ingen ansøgninger.
2018: 30.000 kr. Bl.a. foredrag om Vild med Vilje. Feldballe-besøg.
2019: 35.000 kr. Efter ansøgning.

Eva Nikolajsen og Jacob Gewitz har hjulpet med tallene, og Jacob bemærker, at pengene også går til søndagsmøder, generalforsamling og forsikring i foreningen, der er fri for kontingent og har oprydningen som eneste indtægt. Kapitalen er på ca. 100.000 kr. incl. indtægten fra i år, og den kan være vigtig, hvis der skal søges fonde eller 50/50-puljer. Husk
Workshop om Landsbypuljen søndag 22. september kl. 10-13 på Mejeriet. 

1. sep. 2019 * Omkring 100.000 kr. på kontoen. Mikkel Schwab svarer Thorbjørn, om vi som lokalsamfund næste år skal rydde op efter Smukfest. Han synes, vi skal fortsætte, peger på omkring 100.000 kr. på kontoen, mange gode forslag i krogene og opfordrer til at deltage i Liv i Landsbyernes workshop søndag 22. september kl. 10-13 på Mejeriet med tilmelding på  'Workshop om Landsbypuljen' her. Læs hele Mikkels indlæg på smalltalken - og deltag gerne i debatten ved at skrive til alken.dk.
25. aug. 2019 * Var det det? Så lykkedes det endnu engang at omdanne noget, der lignede en i hast forladt flygtningelejr, til en næsten uberørt skoveng. En lejr der var af en sådan beskaffenhed, at man fra Lesbos havde frabedt sig at få den pakket ned og tilsendt. Sådan indleder Thorbjørn Herrik en refleksion efter oprydningen på SmukFest. For: Var det det? Er det nok nu? Eller kan det lykkes at blive mange, mange flere og i så fald, hvad skal pengene gå til? - Læs Thorbjørns indlæg på smalltalken - og send dit svar til alken.dk.
14. aug. 2019 * Postkasse på rundtur. Hvad gør vores område helt særligt for dig? Hvad kan gøre det endnu bedre? Foreningen Liv i Landsbyerne afholder 22. september workshop om kommunens Landsbypulje, skriver Thea Reedtz fra bestyrelsen. Som optakt til workshoppen vil vi gerne blive klogere på lokalområdets styrker og potentialer, og derfor sender vi de kommende uger en postkasse på tur rundt i landsbyerne. Du finder små svarsedler og postkassen ved opslagstavlerne. Svar kort eller langt, én eller flere gange, alene eller sammen med andre. Svejstrup (uge 33), Bjedstrup (uge 34), Illerup (uge 35), Boes (uge 36), Alken (uge 37). Du kan læse mere om workshoppen på Liv i Landsbyerne og Tilmelding sker til Liv i Landsbyerne på følgende link: https://livlandsbyerne.nemtilmeld.dk/1/
7. aug. 2019 * Vigtig info for opryddere på Skovlunden. Eva Nikolajsen fra Liv i Landsbyerne informerer om smukfest-oprydningen: Om veste til de første, hapsere, river, privat og fælles klunsning, og hvilke fraktioner, vi sorterer affaldet i. Se info.
 
24. juli 2019 * Nogen kan en eftermiddag eller en aften - andre kan begge dage. Til sammen kan vi i foreningen Liv i Landsbyerne tjene 35.000 kr. under Smukfest-oprydning mandag-tirsdag 12. og 13. august. Pengene skal bruges til projekter i lokalområdet. Tilmelding på denne Doodle, hvor de første 14 nu er med. (Foto fra en pause under oprydningen i 2017: Jacob Gewitz)
20. juli 2019 * Workshop om Landsbypuljen. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til workshop om Landsbypuljen søndag 22. september kl. 10-13 på Mejeriet, Alkenvej 46. Skanderborg Kommunes Landsbypulje er en toårig pulje på fem millioner, som kan søges af bl.a. landsbyklynger som os. Penge skal gå til at understøtte byrådets vision: Mennesker møder mennesker, og vi har rig mulighed for at komme på gode idéer, der kan opnå støtte. Liv i Landsbyerne vil gerne være afsender på en ansøgning og understøtte processen, men vi har brug for, at alle i Bjedstrup skoledistrikt lægger hovederne i blød og kommer med indspark til, hvad der kan understøtte vores fantastiske lokalområde til at blive endnu bedre. Vi inviterer derfor til en åben idé-workshop med følgende program:
  • Velkomst og oplæg om Landsbypuljen.
  • Gruppearbejde om idéer på tværs af landsbyer og foreninger.
  • Fælles proces: Fra idé til projekt.
  • Gruppearbejde om indledende projektideer.
  • Udvælgelse og aftale om det videre forløb.
  • Fælles frokost.

Tilmelding sker til Liv i Landsbyerne på følgende link: https://livlandsbyerne.nemtilmeld.dk/1/
Vi håber at se dig! Med venlig hilsen Liv i Landsbyerne.


 
10. juli 2019 * Stien rundt om Enggården er næsten færdig. Den mangler nu kun enkelte pæle og et skilt, men der er slået hele vejen rundt og man kan sagtens gå på den, skriver Anne Mette Lykke fra Naturgruppen. Der er virkelig flot lige nu, så prøv den. Begynd ved fællespladsen, gå op ad trappen, langs volden, ned ad den nye trappe, over den nye spang, drej til højre mod banen – og så skulle det gerne give sig selv hele vejen ud til engen og tilbage langs vejen til byskiltet.
 
1. juli 2019 * 225 meter grøftekant er nu revet fri for græs. Det drejer sig om strækningen på Alkenvej mellem Kildegården og Ninna og Jacob Gewitz' hus, skriver Tove Nyholm. Denne sydvendte skrænt udgør hermed et forsøgsområde. Vi må vente og se om det gør en forskel. Ved Boes er der også revet et mindre stykke. (Foto af Michael Schmidt og Harmandeep Gill i gang med løvriverne: Tove Nyholm).
29. juni 2019 * Rivegilde. Så er det nu! Kommunen har klippet grøftekanter i vores område fredag 28. juni. Naturgruppen under Liv i Landsbyerne samarbejder med Skanderborg Kommune om bedre forhold for insekter og sommerfugle - og smukkere grøftekanter. Hvis vi river græsset giver vi mulighed for bedre blomstring af de vilde blomster. Har du en time til rådighed så kom til fælles rivegilde søndag 30. juni kl. 16.30, med start fra Alken Trinbræt. Andre bud på en halv eller en hel times klipning er dog også helt ok. Husk løvrive! Og en refleksvest om muligt. Vi har også nogle stykker til udlån. Er der spørgsmål så ring til Tove Nyholm 5190 3349. Hilsen Naturgruppen / Liv i Landsbyerne.
22. juni 2019 * Smuk klunsning, pizza, nabokendskab og en doodle. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til Smukfest-oprydning 12. og 13. august. Foreningen, der igen i år har fået mulighed for at tjene 35.000 kr. ved at rydde op på campingområdet 'Skovlunden', arbejder for at udvikle og styrke fællesskabet og kendskabet mellem alle os i hele Bjedstrup Skoles skoledistrikt. Vi håber at rigtig mange af jer kan komme allerede mellem kl. 12 og 16, hvor vi har 'Skovlunden' for os selv og kan klunse drikkevarer i fred og ro. Sidste år fik vi topfyldt to trailere, som blev fordelt rundt til byfesterne i Bjedstrup, Boes, Alken og Svejstrup. Der er masser af andre ting at klunse også, noget for enhver smag faktisk! Pengene, som foreningen får som betaling af festivalen, skal komme hele lokalområdet til gode, så vi pusler med at oprette en pulje, som alle i skoledistriktet kan søge. Formålet med puljen bli'r nok noget med, at mennesker mødes på kryds og tværs af landsbyerne og noget med mangfoldighed. Vi skal lige ha' det finpudset. I hører nærmere senere, også ang. ansøgningsfrister og maks-beløb. Oprydningen efter Smukfest foregår over to eftermiddage fra kl. 12 indtil ca. kl. 20.30 mandag 12. og tirsdag 13. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Smukfest sørger for gratis vand, øl, rene handsker og skraldesække til alle os opryddere. Liv i Landsbyerne gi'r pizza ved spisetid. Man melder sig til i det tidsrum, der passer bedst. Men der er kun pizza til dem, der bli'r til spisetid :o) Tilmelding på denne Doodle. Vigtigst er at vi er mange mandag. Læg også gerne mobilnummer og mailadr. Så får I tilsendt en passer-seddel for at kunne komme ind forbi vagtene kl 12 og 14. Kryds fingre for godt vejr og ta' gerne din nabo med - så lærer vi også ham/hende at kende.
Kontakt Jacob Gewitz, 20598315 og
jacobgewitz@gmail.com - eller Eva Nikolajsen, 26962880 og eva.nikolajsen@gmail.com - for mere info.

21. juni 2019 * Ideer på vej i LiL. Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne har i juni holdt to møder, hvor de bl.a. forbereder workshop om landsbypuljen, samarbejder med Dover GF om kommende Sportsfester og planlægger et omdelt magasin. Find mødereferaterne i højre spalte under datoerne 6. juni og 18. juni.
 
 
29. april 2019 * Så er der referater fra de to seneste bestyrelsesmøder i Liv i Landsbyerne - find dem i højre spalte under 7. april og 28. april. Der drøftes bl.a. legitimitet, planlægges hjemmeside, pjece, stiåbning og drøftes sportsfest og landsbypulje. Bestyrelsen: Jacob Gewitz, Mikkel Schwab, Hans Alexandersen, Eva Nikolajsen, Ditte Jensen, Alice Køppen og Jens Thor. (Foto: Claus Arvad)
 
28. april 2019 * Sommerfuglekampagnen starter i blomstereng på skolen. Sommerfuglene er vågnet efter en lang vinter og nu kan vi begynde at tælle arter! I hele Bjedstrup Skoledistrikt inviteres alle børn og voksne til at være med, lyder det fra Naturgruppen i Liv i Landsbyerne i samarbejde med Bjedstrup Skole. Vi tæller sommerfuglearter for at finde ud af, hvor god natur vi har i vores område. Fordi bestemte sommerfuglearter kun trives godt på særlige steder i naturen og på bestemte vilde planter, kan vi lære noget om naturens tilstand ved at se på sommerfuglene. Lørdag 11. maj kl. 14-16 vil skolen vrimle med sommerfugle af mange slags, der vil være sommerfugle-løb og de lokale sommerfuglekendere, Sean Birk Craig og Thorbjørn Herrik, vil gøre os klogere på de flyvende individer og deres forvandling, metamorfosen. Der er også grundig introduktion til Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle, hvor vi registrerer arterne. Det er nok mest for de voksne. Børnene i Bjedstrup Fritidsklub og Skole har tilsået en blomstereng, der skal tiltrække sommerfugle og andre insekter. Hegnet udenom er brædder fra gamle fastelavnstønder, som børnene har malet små kunstværker på. Samtidig fungerer cirklen også som et kompas eller solur. Hensigten er at det med tiden også skal blive til en vejrstation. Kampagnen for større biodiversitet slutter d. 1. oktober med en sammentælling af arterne. (Foto: Mie Nielsen)
 
 6. apr. 2019 * Sporet skal have nye pæle - og nyt stiforløb skal etableres - vær med. Naturgruppen i Liv i Landsbyerne indbyder de første 20 aktive til en udendørs arbejdsdag søndag 2. juni kl. 9-15 - deraf de fire til køkkentjans - først til mølle. Sporet ved Alken-Bjedstrup-Svejstrup, der blev indviet i oktober 2007, trænger til nye pæle, ved Sortehøj skal der laves trampesti, og ved Enggården skal der etableres et helt nyt stiforløb, som den nye ejer gør mulig. Kl. 9 er der rundstykker og kaffe, frokost kl. 12 og slut kl. 15. Folk fra kommunen står for at bygge en ny trappe med gelænder på 35 meter, hvor Sporet er stejlest, og en spang på 20 meter, hvor der er vådest. Spor i Landskabet, Skanderborg Kommune og Liv i Landsbyerne betaler. De første 20 kan være med - tilmeld til Eva Nikolajsen på eva.nikolajsen@gmail.com. (Foto fra indvielsen i 2007: Sanne Dudoret)
23. mar. 2019 * Hvem vil være med til et grøftekants-eksperiment? Liv i Landsbyernes Naturgruppe efterlyser grøftekanter med mange vilde urter i hele skoledistriktet. Dem vil vi gerne passe ekstra godt på ved at fjerne afklippet, når kommunens græsslåmaskine har været forbi, skriver Eva Nikolajsen. Kender du en blomstrende grøftekant i dit nabolag, vil vi gerne vide det. Måske vil du være med til at passe på den, sammen med os? Skriv til eva.nikolajsen@gmail.com.
 
14. mar. 2019 * Blaffersteder, delebiler og kør-med-ordninger.  Skanderborg Kommune inviterer i samarbejde med bl.a. Blaffernationen til inspirationsmøde om bæredygtig transport tirsdag 19. marts kl. 17-20 i byrådssalen på Fælleden, skriver Julie Bune. Mødet gælder blafferstoppesteder, dele-el-biler og kør-med-kampagne. Man kan foreslå placeringer for officielle blafferstoppesteder over alt i kommunen på aftenen - og nu, hvis man ikke kan komme. 
 
10. mar. 2019 * Køb af Kollen sat på pause. Indsamlingen af penge og processen med at overtage de 7,2 hektar juletræsplantage syd for Svejstrup og bruge det i rekreativ retning er foreløbigt sat på pause. Hans Alexandersen fra foreningen 'Kollens Venner' har skrevet en status om forløbet - om optionsaftale, landbrugspligt, fondskonstruktion samt et godt og ordentligt forhandlingsforløb med ejerne Niels og Rosa Gylding.
 
8. mar. 2019 * Hæng sammen. Kom til generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 24. marts kl. 9.30-12 på Bjedstrup Skole. Alle er velkomne. Naturstier, bosætningsmøder og visionspapirer om landsbyernes udvikling er bare et par af de aktiviteter, der er løbet af stablen i foreningen Liv I Landsbyerne det seneste år. Men vi skal nå endnu mere og endnu flere. Foreningen, der har til formål at understøtte aktiviteter og udvikling på tværs af landsby-klyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup, søger nye bestyrelsesmedlemmer med energi og lyst til at sætte vores landsbyer på kommunekortet. Ikke bare for at overbevise politikerne om, at skole, trinbræt og cykelstier er livsvigtige for at opretholde sammenhængskraften uden for de store byer, men også for at værne om den natur og det sammenhold, der lokkede de fleste til området i første omgang. Foreningen vil sørge for forplejning under og efter mødet, og vi håber på at se mange både nye og gamle beboere. Vel mødt.
 
3. mar. 2019 * Sommerfugle-kampagnen i gang. Bruno Nielsen har spottet to citronsommerfugle, og Eva Nikolajsen en nældens takvinge. Hvor mange kan vi sammen registrere i hele vores område i år? naturgruppen i Liv i Landsbyerne er på vej med ny levering af vildengsfrø til at så, hvor man kan og vil, så vilde blomster kan tiltrække masser af sommerfugle. Se plakaten for bestilling - senest søndag 10. marts.
 
19. jan. 2019 * Visioner - og bekymringer - for nybyggeri ved Enggården. En fyldt sal på Mejeriet blev torsdag for første gang præsenteret for visionen fra Fabulas om et nyt bofællesskab ved Enggården, Emborgvej 97. Ditte Jensen fra Liv i Landsbyerne pointerede, at hensigten med mødet var åbenhed. Op til mødet havde der nemlig været kritik af foreningen fra flere sider: Fra én side for alt for hurtigt at kaste initiativtagerne 'for ulvene', og fra en anden for at være 'i lommen på' kapitalinteressen bag projektet. Michael Eberhard fra Fabulas satte ikke antal på boligerne, men det tidligere nævnte 40-50 vil det ikke blive - det var blot 'det optimale'. Træ som materiale vælges af hensyn til indeklima og CO2-reduktion. Søren Næsborg forpagter nu jorden til økologisk dyrkning, og der skal etableres stiadgang på grunden i samarbejde med naturgruppen i Liv i Landsbyerne. Bofællesskabet skal rumme både børnefamilier og ældre i 60-65, 90-95 og 120-125 kvadratmeter-boliger i 1 og 2 plan samt fælleshus - på begge sider af indkørselen til gården. Alken - og hele området - er valgt pga. aktivt landsbymiljø, trinbræt samt skole og børnepasning. Boform bliver andelsboliger. En konstruktion, der også rummer lejeboliger, overvejes. Arkitekt Klaus Thoustrup fra C.F. Møller var på det rene med risikoen for konflikt mellem fælleshus og Mejeriet, ville undgå 'kannibalisering' og ønskede at integrere bofællesskabet i landsbyen ved bl.a. at lade vådområdet mellem nummer 97 og 107 blive rekreativt område for hele byen.
Bekymringer, der kom op: Mere trafik. Malplacering så tæt på Mossø-fredningen. Alken kan ikke rumme så mange flere tilflyttere. Svært at integrere nyt fællesskab i eksisterende fællesskaber. Naturen forstyrres unødigt. Ros: Godt med dialog tidligt i forløbet, så lokale ønsker kan komme i betragtning. Råd: Pas på børnetallet på skolen, der har for få elever for tiden - og lev med ulemperne ved nybyggeri - især fra byrådsmedlem Ole Drøgemüller (S). Det er langt bedre for klimaet at bygge i træ end i beton - fra byrådsmedlem Maria Temponeras (EL). Forslag fra flere: Giv plads til flygtninge og andre uden mange penge. Uklarhed: Om byggeriet vil indebære byzone?
Ditte Jensen samt Julie Abildgaard fra ABAF stillede flere møder i udsigt om udviklingen. Jens Thor mindede om møde om Anes Høj-byggeriet på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10.
(Foto af Ditte Jensen, Rasmus Arentsen, Michael Eberhard og Asmund Bertelsen: Peter Abildgaard)

12. jan. 2019 * Vores landsbyer er populære, og der er flere bosætnings-projekter på tegnebrættet. Derfor inviterer Alken Borger- og Aktivitetsforening og Liv i Landsbyerne til møde om landsbyudvikling og bosætning på Alken Mejeri torsdag 17. januar kl. 19-21. Alle er velkomne. Hvad er en landsby? Hvor stor eller lille skal den være? Hvem skal bo i den? Hvilke typer af boliger skal være tilgængelige? Og hvordan hænger udvikling og sammenhængskraft egentlig sammen? Spørgsmålene er mange, og blot nogle af dem vi på mødet forsøger at finde svar på i fællesskab. Jens Thor vil fortælle seneste nyt fra projektet på Anes Høj og om planen om en almennyttig boligforening. Michael Eberhard fra Fabulas vil fortælle om planer med Jens Ladefogeds grund på Emborgvej 97 og har desuden inviteret folk fra arkitektfirmaerne C.F. Møller, som snakker om landsbyudvikling, og Plusform, der taler om lokalprocesser. Fra By- og Plan-udvalget i Skanderborg Kommune kommer Maria Temponeras (EL) og Ole Drøgemüller (S) og fortæller om deres syn på landsbyudvikling i vores område. Første tredjedel af mødet vil være afsat til oplæg, hvorefter det vil være muligt at stille spørgsmål til paneldeltagerne og debattere i plenum. Formålet med mødet er, at borgere og lokale aktører kan blive klogere på hinanden. Hvilke ønsker, bekymringer og forhåbninger, der findes i projekterne og blandt de lokale beboere. Knud Abildtrup vil være moderator for debatten. Vel mødt! Alken Borgerforening og Liv i Landsbyerne.
12. jan. 2019 * Liv i Landsbyernes generalforsamling bliver i år søndag 24. marts kl. 9.30-12 på Bjedstrup Skole. Så sæt kryds i kalenderen.
10. dec. 2018 * Frøposerne udsolgt. Naturgruppen under Liv i Landsbyerne har fået solgt alle 50 frøposer med vilde frø til sommerfuglekampagnen i 2019, melder Marianne Damholdt.
8. dec. 2018 * Nye spor til bosætning. Bosætningsgruppen under Liv i Landsbyerne samlede 25. november ni interesserede i oprettelse af et lokalt alment boligselskab – alle fra eller tæt på Alken, skriver Jens Thor i et referat: Der var mest energi på at konvertere en eksisterende ejendom – primært ved frivillige kræfter – og konvertere til lejligheder. Merkur Bank vil principielt gerne gå med. En case med køb af ejendom til 2 mio. kr. kunne gå ud på at oprette et banklån på 1.4 mio., midler fra fonde, sponsorer, folkeaktier eller rigtige andele kr. 600.000 kr., og et beløb til renovering. En genbrugstømmerhandel, hvor folks byggerester og brugte byggematerialer samles til brug for renovering og ombygning kom på tale. Måske en lade/hal a la ’Den Grønne Hal’ på Christiania. En anden mulighed er at blive en underafdeling af et større ejendomsselskab, f.eks. Skanderborg Andelsboligforening (SA), så der kan rejses midler til lidt større tiltag bl.a. nybyg. Eller alternativt med en privat bygherre, der ønsker at investere i lejeboliger. Det blev besluttet at invitere SA til møde til januar - dato følger. Ud over Jens Thor har Adele Davis Boe og Jens Krag meldt sig på banen.

 
4. dec. 2018 * Borgermøde om by-udvidelse på Mejeriet. Torsdag 17. januar kl. 19 holder Liv i Landsbyerne og Alken Borger- og Aktivitetsforening borgermøde om byggeplanerne på Emborgvej 97. Formålet er at sikre åbenhed omkring byggeriet og facilitere en diskussion af, hvad vi som borgere ønsker af udviklingen i vores landsbyer, skriver Ditte Jensen. Siden Liv i Landsbyerne for nogle uger siden blev præsenteret for projektudvikler Michael Eberhard fra Fabulas ApS planer med de 26 ha. jord, han har købt af Inge Jensen og Jens Ladefoged, Emborgvej 97, har det været presserende for foreningen at få områdets beboere præsenteret for projektet. Dels er der tale om et omfattende projekt på hele 40-50 boenheder i omegnen af 90 kvadratmeter beregnet til folk på 50+, som vil øge byens boligmasse væsentligt. Dels vil ekstra beboere og trafik få betydning for landsbyernes sammenhængskraft. Sammen med Alken Borgerforening inviterer Liv i Landsbyerne derfor til borgermøde. Aftenen vil bestå af forskellige indlæg fra aktuelle aktører. Samt en debat hvor både aktører og fremmødte borgere kan byde ind. Michael Eberhard fra Fabulas ApS har allerede sagt ja til at deltage. Vel mødt.
Michael Eberhard tilføjer over for alken.dk, at meget står åbent i byggeprojektet - bl.a. det tidligere nævnte boligantal, boligstørrelsen og hvem, der skal være målgruppen. Endelig er der mange ubekendte både i forhold til de lokale ønsker til projektet og mulighederne i det kommunale planforløb.
 
 
18. nov. 2018 * Sommerfugle-konkurrence i Bjedstrup skoledistrikt! Hvem finder flest forskellige sommerfugle i 2019? Liv i Landsbyernes Naturgruppe skyder konkurrencen igang med salg af frø inden jul, så man kan til marts kan så vilde urter derhjemme i haven og tiltrække masser af sommerfugle. For 20 kr kan man købe vildengs-blanding til 5 kvm blomsterflor. Frist for køb 10. december. Marianne Damholdt Bergin modtager Mobilepay på 61797703
 
7. nov. 2018 * Lokale almene lejeboliger. Kære Alle. Bosætningsgruppen (arbejdsgruppe under Liv i Landsbyerne) inviterer til møde søndag 25. november kl. 10 i biblioteket på Alken Mejeri. Kig forbi hvis du kunne tænke dig at være en drivende kraft i oprettelsen af et lokalt almennyttigt boligselskab, der har til formål at eje og administrere lejeboliger i landsbyklyngen. Der er mange veje ind i projektet. F.eks. kunne man starte i det små ved at overtage en ældre eksisterende ejerbolig og renovere/konvertere den til lejligheder? Eller man kunne søge partnerskab med et større ejendomsselskab, og herved rejse kapital til opførelse af nye boenheder. Der er brug for mange forskellige ressourcer i projektet. På den korte bane skal der tænkes, talknuses og skrives ansøgninger. På den lange bane er der brug for praktiske flittige hænder til renovering, ombygning og drift. Kernen i selskabstanken er, at vi i landsbyklyngen ejer initiativet lokalt, og at det drives efter almennyttige principper. Alle er velkomne... også hvis man bare er nysgerrig :-) . Jens Thor er tovholder på projektet og kan fanges her: jensthor75@gmail.com.                                  Kh Bosætningsgruppen.

 
2. nov. 2018 * Hellere for meget rod end for lidt. Naturgruppen i Liv i Landsbyerne samlede torsdag 50-60 naturinteresserede til budskaber fra Philip Hahn-Petersen fra foreningen Vild med Vilje, der inspirerede til at omdanne golde plæner til blomstrende græslande, lade træerne gro og rådne, gemme kvas i havens hjørner og skabe bedre betingelser for planter, insekter og sommerfugle. Naturgruppen vender tilbage med forslag til vilde indsatser på egne og fælles arealer. (Foto: Marlies Warming)
21. okt. 2018 * Grøftekanter, off-grid-boliger og vejforløb. Der var mange ideer og emner i spil, da Liv i Landsbyerne havde stormøde 30. september. Se Ditte Jensens referat og hvem, der er kontaktpersoner i de ni arbejdsgrupper.
 
19. okt. 2018 * Vildere haver og fællesarealer. Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag 1. november. Liv i Landsbyerne får besøg af Philip Hahn-Petersen fra foreningen Vild med Vilje, som vil give inspiration til vildere og mere spændende haver og fællesarealer, oplyser Anne Mette Lykke fra Liv Landsbyernes naturgruppe.
 
14. okt. 2018 * Tag på løvfaldstur til Kollen i Svejstrup i efterårsferien. Liv i Landsbyerne inviterer til ’åbent hus’ søndag 21. oktober fra kl. 14 til 16. Kom og nyd det smukke område. Vi serverer eftermiddagskaffe/the og kage, samt øl/vand. Vel mødt og tag naboen med. Vi håber på stort fremmøde Christian Reedtz Funder, Kurt Sørensen, Mogens Andersen og Alice Køppen. Flag og skilt viser vej.

 
29. sep. 2018 * Stormødet er kl. 11. Foreningen Liv i Landsbyerne holder stormøde på skolen søndag 30. september kl. 11-13.30.
Og bemærk tidspunktet - der har været anderledes førhen. Det handler om vores børn, natur, fritidsliv, ældre, skole, erhverv, købmand, togforbindelse - kort sagt alt det der binder os sammen iog på tværs af vores landsbyer. Hvert udvalg beslutter sig for én eller to konkrete handlinger, der kan følges til dørs over det næste år eller to. Man kan sagtens være med, selv om man ikke var med til mødet i april.

25. sep. 2018 * Eget boligselskab og giftfri haver. Vil du være med til at gøre det endnu mere attraktivt at bo i landsby-fællesskabet Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup? Så kom til stormøde på Bjedstrup skole søndag 30. september kl. 11-13.30. Landsbyerne er populære blandt både nye og gamle beboere, men hvordan kan området blive endnu mere attraktivt og samtidig fremtidssikre et bæredygtigt fællesskab? De spørgsmål vil blive diskuteret, når foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til stormøde på Bjedstrup Skole, hvor alle er velkomne. Stormødet er en fortsættelse af det arbejde, foreningen iværksatte i foråret, hvor et lignende møde resulterede i otte forskellige arbejdsgrupper, der siden har beskæftiget sig med henholdsvis bosætning, infrastruktur, ældreliv, børn og skole, natur, bosætning, kultur og fritid, indkøb og erhverv, og hvis arbejde har udmøntet sig i et visionspapir til Skanderborg Kommune. På mødet vil grupperne fortsætte arbejdet med konkrete projekter fra visionspapiret, som skal realiseres inden for de kommende år. Eksempelvis vil bosætningsgruppen starte et almennyttigt boligselskab, mens naturgruppen blandt andet vil arbejde for flere giftfri haver, og ældregruppen vil drøfte, hvordan ældre borgere kan blive længst mulig i egen bolig i lokalområdet. Uanset om man tidligere har deltaget i møder eller været en del af gruppernes arbejde, er alle velkomne på mødet, hvor bestyrelsen sørger for forplejning. Vel mødt!
17. sep. 2018 * Solgt-skiltet pillet ned. Hans Alexandersen fra Støtteforeningen for Kollen oplyser, at solgt-skiltet ved Kollen nu er pillet ned, at mægleren ikke havde noget med det at gøre.
 
16. sep. 2018 * Kollen er altså IKKE solgt. Som flere læsere har set, står der nu et solgt-skilt ved Kollen, som Støtteforeningen for Kollen er ved at samle penge sammen til at kunne købe. Hans Alexandersen fra bestyrelsen oplyser til alken.dk at han har talt med ejeren Niels Gylding, og Kollen er altså ikke solgt, og der må være tale om en fejl fra mægleren eller en 'prank' - en practical joke. Vi vender tilbage. (Foto: Knud Abildtrup)
12. sep. 2018 * Kollen-bar gav 3700 kroner. Ved seneste fredagsbar indkom 3700 kr. ved et rigtigt hyggeligt og vellykket arrangement med stor TAK til Jette Liborius og Henning Poul Nielsen for dejligt husly, skriver Hans Alexandersen fra Støtteforeninge for Kollen. Derudover har vi fået en underskudsgaranti fra Landsbysamvirket på 15.000 kr. Vi har flere ideer til at skaffe arbejdskapital til projektet og arbejder godt i bestyrelsen med opgaven og har gode folk med på siden - især tak så vidt til Bendt Nielsen. Vi samler støt til huse - der kommer lidt langsommere nu penge ind, men støttebeløb modtages fortsat gerne modtages på hans.alexandersen@viborg.rm.dk og støtteerklæring kan findes her: tilsagnsblanket

5. sep. 2018 * Maria er formand for nyt kommunalt bæredygtighedsudvalg - og Ditte er med. Skanderborg Kommune har nedsat et særligt udvalg for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Politikere, erhvervsfolk og aktive borgere skal samle de grønne løsninger og inspirere virksomheder og borgere til CO2-reduktion, genanvendelse og deleøkonomi. Byrådsmedlem Maria Temponeras (EL) fra Bjedstrup er formand, og formand for Liv i Landsbyerne Ditte Jensen fra Svejstrup, er også med i udvalget. Mandag 17. september kl. 17-18.30 inviterer udvalget alle borgere til foredrag i Kulturhuset, Skanderborg med overskriften 'Sammen om bæredygtighed: Når lokale fællesskaber skaber forandring' med amerikanske Tina Clarke – en anerkendt foredragsholder og certificeret konsulent i bæredygtig omstilling, som gennem årene hjulpet mere end 200 lokalsamfund med at omstille sig til bæredygtighed og grøn økonomi. Læs mere.
19. aug. 2018 * Endnu en fredagsbar til fordel for købet af Kollen. Pengeindsamlingen til at købe de 7 ha. granplantage lige syd for Svejstrup til fælles formål er kørende - efter de første økonomiske tilsagn på 101.000 kr. og 50.000 kr. fra en fredagsbar på præstegården. Nu reklamerer Henning og Jette Liborius, Alkenvej 33, med fredagsbar fredag 31. august fra kl. 16.
Læs mere om projektet her på siden - scrol ned til 23. juni.

 
17. aug. 2018 * Et flot fremmøde til trafikmødet. Tre udsendte fra kommunen og mange deltagere fra Bjedstrup, Alken, Svejstrup, Boes og alle de veje, der binder byerne sammen, skriver Julie Abildgaard. Der er nedsat en trafikgruppe, der kobler sig på Liv i Landsbyernes trafikgruppe. (Foto: Julie Abildgaard)
16. aug. 2018 * Ideerne skal føres ud i livet. Foreningen Liv i Landsbyerne vil afholde et stormøde på skolen søndag 30. september, hvor vi vil ha' nogle af alle udvalgenes gode idéer hentet ud af det flotte visionspapir og ind i virkeligheden. Derfor bli'r hvert udvalg bedt om at beslutte sig for én eller to konkrete handlinger, der kan følges til dørs over det næste år eller to. Idéerne skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag 1. september, og vi glæder os allerede nu til at se, hvor mange fra vores dejlige lokalområde, der vil komme til stormødet og være med til at sætte ting i værk og få resultater. Stormødet varer fra kl. 10-13 med traktement af en slags! Sæt kryds i kalenderen! Man kan forøvrigt melde sig ind i foreningen ved at kontakte et bestyrelsesmedlem eller udfylde en indmeldelsesblanket ved Købmanden i Alken

Mange venlige hilsner fra Eva Nikolajsen (Alken), Jens Thor (Hemstok), Mikkel Schwab (Bjedstrup), Gitte Røn Dalsgaard (Svejstrup), Alice Køppen (Boes), Ditte Jensen (Svejstrup), Jacob Gewitz (Svejstrup Enge), Rasmus Arentsen (Alken), Hans Alexandersen (Svejstrup).


 
 
 
 
16. aug. 2018 * Det gik bare så hurtigt med at rydde op. Små 50 frivillige fra Liv i Landsbyerne hjalp hinanden mandag og tirsdag på SmukFest-oprydning: Samlede snusposer, øldåser, uspiste madpakker, efterladte værdier og så meget andet. Eric Ballowitz tog en video fra to timers indsats - komprimeret ned til speed-oprydning.
12. aug. 2018 * Fredagsbar gav 50.000 kr. til Kollen. Fredagsbaren i juni på Præstegården i Svejstrup gav et overskud til projektet med at købe Kollen på 50.000 kr., oplyser Ditte Jensen fra bestyrelsen for Støtteforeningen for Kollen. Her i efteråret bliver der husstandsindsamling for at samle mere ind til projektet, der skal gøre naturområdet til et fællesareal. Læs mere længere nede på siden - 23. juni, 10. juni og 24. maj.
20. juli 2018 * Klunsning, containere og god nabokontakt. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til Smukfest-oprydning d. 13. og 14. august. Foreningen Liv i Landsbyerne har i år fået mulighed for at tjene 30.000 kr ved at rydde op på campingområdet 'Skovlunden'. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke fællesskabet og kendskabet mellem alle os i hele Bjedstrup Skoles skoledistrikt. Bestyrelsen vil rigtig gerne ha' så mange med som muligt fra hele lokalområdet, så derfor sørger vi selvfølgelig for legetanter eller -onkler til de mindste, så forældrene har begge hænder fri. Vi håber at rigtig mange af jer kan komme mellem kl. 12 og 16, hvor vi har Skovlunden for os selv og kan klunse drikkevarer i fred og ro. Sidste år fik vi fyldt en hel trailer, som rakte til fire byfester! Der er masser af andre ting at klunse også, noget for enhver smag faktisk! Pengene vi tjener, skal komme hele området til gode og vi tænkte i år på at betale for at få sat bedre info-skabe op i landsbyerne, hvis borgerforeningerne er med på det. Oprydningen efter Smukfest foregår over to eftermiddage fra kl. 12 indtil ca. kl. 20.30 mandag d. 13. og tirsdag d. 14. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Man melder sig til i det tidsrum, der passer bedst. Men der er kun pizza til dem, der bliver til spisetid. Tilmelding på denne Doodle: Igen i år sørger Smukfest for, at der kommer affalds-øer med affaldssortering op på campingpladsen, de sørger for masser af tomme containere til os under oprydningen. Og for vand, øl, rene handsker og skraldesække til alle os opryddere. Kryds fingre for godt vejr og tag din nabo med - så lærer vi også ham/hende at kende. Kontakt evt. Jacob Gewitz (20598315 og jacobgewitz@gmail.com) eller Eva Nikolajsen (26962880 og eva.nikolajsen@gmail.com) for mere info.
6. juli 2018 * Mere debat om visionspapiret. Mikkel Schwab og Ditte Jensen, henholdsvis næstformand og formand i Liv i Landsbyerne har svaret på indsigelsen (se nedenfor) fra Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård angående visionspapiret. Og Torben Nielsen, Anes Høj i Alken, har et indlæg om bosætning og øget trafik i Alken. Bege dele finder du på smalltalken dateret 6. juli.
 
2. juli 2018 * Uheldig udstykning, tankeløse parkeringer og lukket proces. Svejstrup 30. juni 2018. Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård har sendt en indsigelse til kommunen i forhold til visionspapiret indsendt fra foreningen Liv i Landsbyerne. De finder en skitseret udstykning i Svejstrup meget uheldig og uacceptabel, de har stigende problemer med at passere igennem Bjedstrup og Alken på grund af parkerede biler, de ønsker styr på spildevandsudledningerne i det åbne land og finder processen med visionspapiret i Liv i Landsbyerne meget lukket. Se hele indsigelsen på smalltalken 2. juli.
 
25. juni 2018 * Når solen skinner og græsset gror, så skal vi ud og mødes. Derfor inviterer vi alle I gode mennesker fra landsbyerne - unge og gamle, høje og lave, tykke og tynde - til at samles til en uformel fredagsøl eller ti, på Præstegården i Svejstrup fredag 29. juni fra kl.16, skriver Viktor Reddersen. På engen ud mod øst slår vi græsset og laver en festplads med spil og mulighed for at købe kolde drikkevarer til børn og voksne. Til aftensmad bestiller vi pizza. Hvis I vil spise med, skal I melde det og betale 75 kr. pr voksen og 35 kr. pr barn, senest torsdag kl. 14. I kan mobile pay til 26946281 eller kigge forbi Præstegården med en konvolut til Sara i Alkenvej nr. 9. Overskuddet går til at købe ’Kollen’, juletræsplantagen ved Alkenvej. Læs mere på Liv i Landsbyerne.

 
23. juni 2018 * De første tilsagn om at købe Kollen nu på 101.000 kr. Kollen - en mulighed for at gøre et smukt naturområde til et fællesareal med plads til både mennesker og dyr og mange forskellige aktiviteter. Torsdag 14. juni var der møde på Bjedstrup Skole for at undersøge om fælleskøb af Niels Gyllings granplantage, Kollen, der ligger på Alkenvej lige syd for Svejstrup og har en størrelse på ca. 7 ha. Havestuen på Bjedstrup Skole blev godt fyldt op med folk fra lokalområdet, der var interesserede i at høre mere, og stemningen rundt om bordet var rigtig god, skriver Ditte Jensen. Der blev talt om, hvordan området kan rumme både vandrestier, stier til mountainbikes, ridestier, et shelter, dyrehold, skovhave, yoga, amfiscene, frugttræer og meget, meget mere. For at projektet kan blive en realitet, skal der rejses i alt 300.000,- kr. ud af de 1.1 mio. kr. som området koster. Det resterende beløb finansieres i første omgang af banklån og kreditforeningslån via Merkur Bank, der har givet en forhåndsgodkendelse af belåningen. På lidt længere sigt er tanken at dække disse lån ind via fondsmidler, og her har Bendt Nielsen, der har stor erfaring med at søge fondsmidler til naturprojekter – bl.a. til Lyngbakkerne – indvilliget i at engagere sig i projektet. Til det er der allerede søgt og modtaget 25.000 kr. fra Skanderborg Kommune. Tanken er, at den almennyttige fond, der ejer Lyngbakkerne, også skal købe Kollen, og at al finansiering og drift skal foregå via den forening, som blev stiftet på mødet, Støtteforeningen for Kollen, Kollens Venner. Det er som medlem af denne forening, at man kan være med til at beslutte, hvad området skal bruges til. Medlemskab er gratis frem til, vi ved, om projektet bliver en realitet. Herefter bliver der fast et årligt kontingent.Man melder sig ind ved at sende en mail til landsbykollen@gmail.com med oplysning om navn og adresse. Men inden vi når til at kunne realisere drømmen om Kollen som fælleseje med plads til mange projekter og aktiviteter, skal vi rejse de 300.000,- kr. blandt os lokale. Og så er det jo intet mindre end fantastisk, at foreningen allerede på nuværende tidspunkt efter det allerførste møde har fået tilsagn om ikke mindre end 101.000,- kr. fra interesserede privatpersoner og lokale firmaer. En gruppe folk vil komme rundt i hele området i nærmeste fremtid og gå fra dør til dør med tilsagnsblanketter for at høre, om der er flere, der har lyst til at bidrage med et beløb. En anden gruppe er i fuld gang med at organisere støttearrangementer, hvoraf det første bliver en fredagsbar på Præstegården i Svejstrup 29. juni. Læs mere om dette på Facebooksiden Liv i Landsbyerne. Hvis du allerede nu synes, at Kollen er en fantastisk idé, som du vil støtte, kan du også vælge at sende en mail (med denne tilsagnsblanket eller et billede af den underskrevne blanket) til Hans Alexandersen, der er foreningens kasserer, på hans.alexandersen@viborg.rm.dk. Beløbene bliver først indkrævet, når foreningen opnår et samlet tilsagn på 300.000,- kr. Privatpersoner, der donerer fra 2.500,- kr. og op vil modtage en Kollen-aktie. Aktien kan ikke omsættes. Private donationer vil ikke blive offentliggjort – hverken hvem, der donerer, eller hvor meget. Virksomhedsdonationer vil blive offentliggjort på Liv i landsbyerne (hvis det ønskes), og der arbejdes på en model for, hvordan virksomheder, der vælger at sponsorere en del af købet, kan synliggøres. Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen for Støtteforeningen for Kollen for at høre nærmere, stille spørgsmål og/eller komme med gode forslag. Du kan skrive til os på landsbykollen@gmail.com eller kontakte os på Janne Schrøder (formand), tlf. 8517925, janne.schroder@gmail.com, Hans Alexandersen (næstformand og kasserer), hans.alexandersen@viborg.rm.dk, Ditte Jensen, tlf. 61100866, info@booklab.dk, Tor Trads, tortrads@gmail.com, Nanna Søvsøe, nanna.soevsoe@gmail.com.
18. juni 2018 * Visionsarbejdet er sendt til kommunen. Foreningen Liv i Landsbyerne har nu sendt visionspapiret, der er skrevet sammen efter forarbejde i otte arbejdsgrupper, til kommunens aktuelle planarbejde. Det blev til 14 sider med visioner om dagligvarer, erhverv, ældre, skole, bosætning, trafik, kultur/fritid og teknik/miljø. Læs visionspapiret -  der er mange guldkorn og fremsynede forslag at finde.

 
10. juni 2018 * Kommunen støtter Kollen-køb. Foreningen Liv i Landsbyerne har modtaget 25.000 kr. fra Skanderborg Kommune til Kollen-projektet, oplyser formand Ditte Jensen. Pengene skal gå til projektledelse ved Bendt Nielsen, Alken. Fotoet er fra 1975, hvor Olga Keis og Søs Nielsen med lille Thomas på armen nød udsigten fra Kollen ned over engen og søen og deres lille bindingsværkshus (hvor nu Peter Rasch bor). Der var jordbær på skråningen, og de måtte gerne plukkes - og det kan der komme igen, skriver Søs. Husk mødet om fælles-køb af naturarealet torsdag 14. juni kl. 19 på Bjedstrup Skole. Læs mere her på siden (24. maj 2018) (Foto: Ole Nielsen)

7. juni 2018 * Smuk oprydning. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til Smukfest-oprydning d. 13. og 14. august. Foreningen Liv i Landsbyerne har i år fået mulighed for at tjene 30.000 kr ved at rydde op på campingområdet 'Skovlunden'. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke fællesskabet og kendskabet mellem alle os i hele Bjedstrup Skoles skoledistrikt. Bestyrelsen vil rigtig gerne ha' så mange med som muligt fra hele lokalområdet, så derfor sørger vi selvfølgelig for legetanter eller -onkler til de mindste, så forældrene har begge hænder fri. Vi håber at rigtig mange af jer kan komme mellem kl. 12 og 16, hvor vi har Skovlunden for os selv og kan klunse drikkevarer i fred og ro. Sidste år fik vi fyldt en hel trailer, som rakte til fire byfester! Der er masser af andre ting at klunse også, noget for enhver smag faktisk! Pengene vi tjener, skal komme hele området til gode og vi tænkte i år på at betale for at få sat bedre info-skabe op i landsbyerne, hvis borgerforeningerne er med på det. Oprydningen efter Smukfest foregår over to eftermiddage fra kl. 12 indtil ca. kl. 20.30 mandag d. 13. og tirsdag d. 14. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Man melder sig til i det tidsrum, der passer bedst. Men der er kun pizza til dem, der bli'r til spisetid. Tilmelding på denne DoodleIgen i år sørger Smukfest for, at der kommer affalds-øer med affaldssortering op på campingpladsen, de sørger for masser af tomme containere til os under oprydningen. Og for vand, øl, rene handsker og skraldesække til alle os opryddere. Kryds fingre for godt vejr og ta' din nabo med - så lærer vi også ham/hende at kende. 

Kontakt evt. Jacob Gewitz (20598315 og jacobgewitz@gmail.com) eller Eva Nikolajsen (26962880 og eva.nikolajsen@gmail.com) for mere info.


 
24. maj 2018 * Lad os købe 'Kollen'. Invitation til møde torsdag 14. juni kl. 19-21 på Bjedstrup Skole angående fælleskøb af naturarealet ’Kollen’. Mellem Svejstrup og Alken er der et stykke jord til salg - i daglig tale ’Kollen’. Området på knap 7 hektar er en større bakke og nuværende juletræsplantage, hvorfra der er udsigt over Mossø og Svejstrup Enge. Det ligger på venstre hånd lige inden, man kører ind i Svejstrup fra Alken/Boes. Her drømmer vi om at skabe et rekreativt naturområde til gavn for hele områdets borgere. En lille arbejdsgruppe af lokale borgere har de seneste måneder researchet, diskuteret og nu beslutte at invitere borgerne i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup til et møde, hvor vi drøfter muligheden for at købe Kollen i fællesskab. Der er lavet meget indledende benarbejde, og nu er vi et sted, hvor der er brug for flere hjerner og hænder, hvis projektet skal tage fart og realiseres. Der er mange visioner og ideer i spil. Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at færdes i naturen. I en biodivers natur, hvor flora og fauna får plads. Vi vil gerne skabe et rum, hvor der er plads til at vi kan boltre os i fællesskab; at børnene frit kan løbe rundt, gå på opdagelse, bygge huler, at de voksne kan gå lange ture, hæve pulsen på en naturtræningsplads, plante fælles bærbuske og frugttræer, holde fortælleaftener på en lille amfiscene, at lokale og forbipasserende vandrere og cyklister kan overnatte i shelter (med udsigt over Mossø). Kort sagt: at vi i fællesskab på tværs af landsbyerne kan få langt mere gavn af den smukke natur, der omgiver os og sikre, at naturen også i fremtiden er et frirum, vi kan opholde os i. Planen er (i korte træk) at indsamle midler til jordkøbet gennem lokale borgeres donationer, events og fondsmidler. Vi forventer at købe jorden gennem en fond/støtteforening som Liv i Landsbyerne vil stifte. Projektet skal nu og på lang sigt være et borgerdrevet initiativ, hvor borgerne via medlemskabet i støtteforeningen sammen beslutter, hvad "Kollen" skal bruges til. Gruppen er i kontakt med folkene bag Lyngbakkerne i Gl. Rye, der har haft succes med et lignende projekt. De har udvist interesse for at indgå i et samarbejde og hjælpe i forskellige henseender. 
Vi har haft det store privilegium, at Niels Gylling (den nuværende ejer) har ladet alle have fri adgang til det enestående smukke sted, som han gennem mange år har holdt med granplantage og stier. Vi er Niels meget taknemmelige for, at vi som borgere i lokalområdet har måttet komme på stedet, gå på stierne, nyde den fantastiske udsigt. Det - og mere til - håber vi, at kunne fortsætte med i fremtiden. For at realisere projektet er der brug for opbakning fra lokalmiljøet. Derfor håber vi at mange vil møde op torsdag 14. juni på Bjedstrup Skole fra kl. 19-21. På dagsordenen er, at vi skal have oprettet arbejdsgrupper og i fællesskab indsamle penge til at realisere fælleskøbet og driften. 

Hvis I har nogen spørgsmål, så spørg endelig mail: info@booklab.dk, tlf: 61100866, eller når du ser os på gaden.
Venlig hilsen Annegerd Alexandersen, Ditte Jensen, Hans Alexandersen, Viktor Lykke Reddersen og Tor Birk Trads.


13. maj 2018 * Børnebar fredag 18. maj kl. 14-21 (ca). På fællespladsen i Alken holder vi forårsbørnebar! Der vil være suppe over bål, øl, sodavand og snacks og snoller. Kom og leg, spil fodbold, basketball og hør eventyr i eventyrshelteren! Pris: voksne 40 kr. og børn 20 kr. Tilmelding via mobilepay til Julie Abildgaard på 20770623. Søges: Vil du læse historier for børnene, så skriv til Julie... Børnebaren arrangeres i samarbejde med Liv i Landsbyerne og ABAF. Med Venlig Hilsen Julie Abildgaard
 
15. apr. 2018 * Nicheidræt, delebiler og vuggestue. 43 var med til Liv i landsbyernes stormøde på skolen og fordelte sig på temaer for at lægge op til, hvordan formuleringerne i kommuneplanen kan tage sig ud. Der blev drøftet cyklestier, 2-1-vejforløb, delebiler, lejeboliger, flere usprøjtede arealer, bevarelse af truede arter, specielle niche-idrætsgrene, vuggestue, firmanetværk og meget meget mere. I de kommende uger arbejdes der videre i en række grupper. (Foto: Tor Birk Trads)
 
 
24. mar. 2018 * Vinterbad, rideklub og havekoncerter? Kom til stormøde søndag 15. april kl. 10-12.30. En anden af vores arbejdsgrupper vil arbejde med Kultur og fritid, skriver Gitte Røn Dalsgard fra Liv i landsbyerne. Mange beboere i området har et aktivt fritidsliv både selv og sammen, men hvordan sikrer vi, at vi beholder endnu flere aktiviteter lokalt, og at beboerne bliver opmærksomme på de tilbud, der er i forvejen? Hvordan støtter vi op om Dover GF? Hvordan tænker vi i sport som katalysator for fællesskabet på tværs af aldre og køn? Volley er et godt eksempel, kan vi forestille os en vinterbadeklub ved Mossø, rideklub, eller andet? Vi har brug for flere fælles samlingssteder uden for Alken. Hvad med et fælleshus i Svejstrup? Hvis denne arbejdsgruppe har din særlige interesse, har du sikkert også selv idéer til, hvordan vi kan få endnu bedre kultur og fritidstilbud omkring Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Arbejdsgrupperne skal kun mødes to gange inden den 15. maj.

20. mar. 2018 * Liv i bestyrelsen. Den første bestyrelse i Liv i Landsbyerne har fordelt en masse poster, opgaver og ansvar mellem hinanden - og flere til. Læs mødereferatet om hvem og hvad og hvornår - og så hører vi snart nærmere, for der skal tydeligvis ske en masse på en række fronter.
 
 
19. mar. 2018 * Stormøde. Liv i Landsbyerne indbyder alle borgere i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og området ind i mellem til stormøde på Bjedstrup Skole. Kom og vær med til at præge fremtiden for vores skønne område. Man kan sagtens nøjes med at møde op søndag 15. april kl. 10-12.30, men man kan også være med i et udvalg, som mødes yderligere to gange inden den 15. maj.
Der skal være flere forskellige udvalg. Hvis du har særlig interesse for skolen og børnene,kan du f.eks. være med i udvalget, som vil arbejde med dette emne. Skolen er et vigtigt fælles samlingspunkt for vores lokale liv. Vi har brug for at sikre, at der fortsat er børn på skolen - både lokale og børn udefra.
* Hvordan sikrer vi, at Børnehuset og Bjedstrup Skole i endnu højere grad end i dag er førstevalget, når forældre i vores område skal vælge skole og børnepasning?
* Hvordan kan vi i endnu højere grad samarbejde med skolen og integrere de menneskelige og naturmæssige ressourcer, som vi har omkring os i en folkeskole, som er ud over det sædvanlige?
* Hvordan får vi involveret forældrene i endnu højere grad, end det sker i dag?

10. mar. 2018 * Første referat fra den nye forening Liv i Landsbyerne kan nu læses her. Eva Nikolajsen skrev det under den stiftende generalforsamling på skolen 25. februar.
7. mar. 2018 * Frø-popup. Liv i Landsbyerne indbyder til Frøpopup-frøbytte ved Købmanden i Alken lørdag 17. marts mellem kl. 14 og 16. Man behøver ikke selv ha' frø med, skriver Eva Nikolajsen.
 
28. feb. 2018 * En vel sammensat bestyrelse fik Liv i Landsbyerne søndag: Hans Alexandersen, Svejstrup, bag Jacob Gewitz, der har været med i bestyrelsen siden 2012. Alice Køppen, Boes, med briller, står foran Ditte Jensen, Boes, snart Svejstrup, og bag Thea Reedtz, Svejstrup. Mikkel Schwab, Bjedstrup, ved siden af Rasmus Arentsen, Alken, der er lidt gemt bag Sara Shafika Otten, Svejstrup. Eva Nikolajsen, Alken, og Gitte Dalsgaard, Svejstrup. Jens Thor, Hemstok, er også med. Thea og Sara er suppleanter. (Foto: Tor Birk Trads)
 
25. feb. 2018 * 40 mennesker fra hele lokalområdet var på Bjedstrup Skole i dag til to generalforsamlinger. Den ene i Liv i Landsbyen, der ændrede navn til Købmanden i Alken, hvor den hidtidige styregruppe blev ændret til en valgt bestyrelse. Den anden stiftede Liv i Landsbyerne og fik en bestyrelse på ni. Mere om det hele senere. (Foto: Rasmus Arentsen )
Foreningen Liv i Landsbyen blev stiftet i april 2012 - og transformerede sig i februar 2018 til en nystiftet forening Liv i Landsbyerne. 
Samtidig fik Købmanden i Alken sin egen forening.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 33 2019 * Kristen slap for at bøje sig hele tiden. Under SmukFest-oprydningen udviklede Kristen Hofgaard Warming en bærbar opsprættet dunk til affald i stedet for de mere flandrende affaldssække, de fleste andre sjaskede rundt med. (Foto: Knud Abildtrup)
 
 
Referater:
 
2019.06.18 - bestyrelsen
2019.06.06 - bestyrelsen
2019.04.28 - bestyrelsen
2019.04.07 - bestyrelsen
2019.02.22 - bestyrelsen 
2019.01.02 - bestyrelsen 
2018.11.21 - bestyrelsen
2018.05.31 - bestyrelsen
2018.04.24 - bestyrelsen 
2018.03.12 - bestyrelsen
2018.02.25 - stiftende generalforsamling 
 
Visioner:
Visionspapir - fra maj 2018 
 
Vedtægter:
Vedtægter  - vedtaget i februar 2018