Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Referat Trafikgruppen
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

                                                                         Alken Borger- og Aktivitetsforening (ABAF)

 

 Organiseringen af ABAF´s aktiviteter.

 

De mange aktiviteter i Alken bygger på, at borgerne prioriterer det menneskelige samvær højt. - Her er mange, der ønsker at være sammen med andre og lave noget sammen med dem. – Og forudsætningen for at gennemføre de mange arrangementer er, at der er mange, der tager ansvar, bidrager og hjælper til med at gennemføre dem.

 

Forudsætningen for at give er, at der nogen, der modtager. Og omvendt.

Hvem får mest ud af det – giveren eller modtageren? – Revyholdet eller tilskuerne?  - Køkkenholdet eller fællesspiserne? Det gør revyholdet og køkkenholdet, men det koster personlig investering af tid og kræfter  -  og det gør det jo altid, når vi vil opnå noget.

 

 

Der er en ekstra gevinst ved at være med til at give, derfor er det vigtigt at organisere fællesskabets aktiviteter, så der er mange, der får mulighed for at bidrage, gøre en indsats, påtage sig ansvar – ikke alene, men i fællesskab med andre.

 

ABAF´s formål:  ”Foreningens formål er at varetage byens og borgernes interesser, samt at styrke det lokale liv og den mellemfolkelige kontakt, gennem et bredt aktivitetsniveau, og at indbyde til forhandling om emner af fælles interesse”. 

 

Bestyrelsens opgaver er:

·        At handle i overensstemmelse med foreningens formål (se ovenfor).

·        At sikre et lavt/rimeligt prisniveau, hvor den enkelte aktivitet økonomisk hviler i sig selv, og hvor den samlede økonomi er bæredygtig.

·        At være lydhør over for nye ideer og at tage initiativer, der udvider og fornyer aktiviteterne i byen.

·        At byde nye beboere velkommen til Alken og at introducere dem til byens mange aktiviteter og arbejdsfællesskaber, som de kan indgå i og herigennem hurtigt lære byen at kende.

         At sikre et højt informationsniveau for alle i byen.  

 

De mange aktiviteter i Alken er bygget op omkring tovholdere, der har ansvaret for de enkelte aktiviteter og arrangementer. Det har fungeret fint, og bestyrelsen vil styrke og udbygge denne ordning. For øjeblikket er der mere end 40 aktiviteter i løbet af året og til byfesten, hvortil der er knyttet tovholdere (se den vedlagte oversigt). - Så der er rig lejlighed til aktivt at bidrage til, at Alken er og bliver ved at være et unikt sted at leve.

 

Styrkelse af tovholder-ordningen.

Bestyrelsen vil styrke ordningen ved:

·        At sikre der er tilknyttet tovholdere til alle aktiviteter.

·        At sikre klarhed og information til alle om aktiviteter og hvem der er tovholdere.

·        At give tovholderne det fulde ansvar for aktiviteten.

·        At stille de praktiske og økonomiske  forudsætninger til rådighed for tovholderne.

·        At udbygge samarbejdet mellem bestyrelsen og tovholderne, så bestyrelsen har en støttefunktion i forhold til tovholderne. Herunder afholdelse af årlige møder.

 

Tovholdernes ansvar.

Tovholderne for en aktivitet har ansvar for

  •   At planlægge og gennemføre aktiviteten og forny den, når der er brug for det.  
  •    At opsamle og registrere erfaringer fra år til år og videregive dem til efterfølgende tovholdere.
  •     At finde afløsere, når tovholdere ønsker at holde op - evt. i samarbejde med bestyrelsen.
  •    At handle hos den lokale købmand, og kun når hun ikke kan skaffe den ønskede vare, handles andre steder.
  •     At den enkelte aktivitet så vidt muligt hviler i sig selv økonomisk, hvis andet ikke er aftalt.

 

 

Bestyrelsen den 3. maj 2007.