Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
test nyheder
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 


 
Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 
  
  
22. okt. 2021 * Brink mod Mossø skal forstærkes. Kommunens vej- og trafikafdeling planlægger nu at forstærke brinken mod Mossø ud for syv af ejendommene ved søen. Flere steder skal der lægges sten, så brinkanlægget på alle 160 meter kommer 10-25 cm. over vejniveauet og ikke bliver så sårbart overfor bølgeslag ved højvande. Slagenergien fra dønningerne risikerer at erodere den såkaldte vejkasse og blotlægge kabler og ledninger. Først skal Fredningsnævnet godkende projektet. (Foto fra det blæsende højvande i februar-marts 2020: Skanderborg Kommune)
 
21. okt. 2021* Dødsfald. Lis Høyer, der i mange år havde stand med hjemmestrik samt egne bøger på Alken Julemarked, er død 86 år gammel, oplyser hendes søn, Hans Mortensen, Søbjergvej. Hun flyttede til Olesbjerg i starten af 00-erne, da hendes børn var flyttet til området i årene forinden. Som forfatter var hun også aktiv læserbrevskriver. Hun efterlader sig børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen finder sted fra Ry Kirke fredag 22. oktober kl. 11.
 
   
20. okt. 2021* Inge fylder 70. Mandag 25. oktober fylder Inge Nørgård, Emborgvej, 70 år. Oprindeligt er hun fynbo, og det kan stadig høres. Inge og Jens flyttede til Alken i 2003 og dyrker sammen et aktivt familieliv med børn og børnebørn. Inge er en af de mange frivillige i Købmanden i Alken.
 
16. okt. 2021 * Bæredygtig saunaklub. Kære alle - vi er en gruppe der gennem en periode har arbejdet med at lave en bade- og sauna klub, skriver Pernille Benzon. Tanken er at lave en bæredygtig sauna med et koldtvand-bassin i nær adgang til søen. I første omgang i mobil form og senere med permanent placering. For at gå videre skal vi lige mærke interessen. Skriv til mig, hvis I kunne være interesseret i at bruge en sådan og blive medlem af "det varme fællesskab" – på benzon.pernille@gmail.com.
 
16. okt. 2021 * Ryddet rørskov skal genskabes. En grundejer ved Vædebro har ryddet rørskov og gravet sin søbred ved Mossø op og skal nu genskabe det ryddede, har Miljøklagenævnet afgjort. Dermed har kommunen fået ret i at standse det arbejde, grundejeren i juli 2019 var i gang med - med en minigraver. Selv har han peget på, at den slags oprensning er foregået jævnligt siden 1954 - i begyndelsen med håndskovl - og at han betragter den som naturforbedrende. Kommunen holdt fast i, at rørskoven er vigtige levesteder for isfugl, rørhøg og odder og at oprensning fjerner deres levesteder. Grundejeren skal dermed genskabe forholdene, så søbredden igen bliver sammenhængende med rørskoven. Læs hele afgørelsen.
 
15. okt. 2021 * Dahl og naan. Hurra! Torsdag 28. oktober er der fællesspisning på Mejeriet kl.18. Menu: Dahl med ris og naan og en masse lækkert tilbehør. Til dessert: Anjas bedste gulerodskage, Kaffe og The. Pris: 70 kr./voksne 30 kr./børn. Medbring selv service - drikkevarer købes i mejeriet. Tilmelding på sedlen ved Købmanden i Alken eller på mobil til Julie 20770623. Kærlig Hilsen Madholdet: Kristen Hofgaard Warming, Helene Hennings, Anja Budde, Benjamin Hoff Skovgaard og Julie Abildgaard. P.s Hvis der er en enkelt mere der vil hjælpe med f.eks. oprydning så vil det være rigtig dejligt!
 
15. okt. 2021 * Opdukkede mikrofoner og musikalske planer. ABAF har haft møde i bestyrelsen, hvor det kom frem, at de forsvundne mikrofoner, der blev efterlyst forleden, er dukket op igen. Og så er der nye musikalske og traditionelle arrangementer på vej. Se referatet.
 
  
14. okt. 2021 * Varmen i mejeriet vil herefter mærkes anderledes. Denne eftermiddag blev husets gamle oliefyr koblet fra, og en helt ny Vølund varmepumpe startet. Den er stort set selvkørende, og vigtigt er, at den inde i kassen har en 500 liters tank med vand til radiatorer, gulvvarme og brugsvand. Den skal betjene salene, køkkenet, købmanden og bageriet. Leverandøren er Enova Østbirk, og her ses tekniker Rene Lynnerup, mens han forklarer vidunderet for dele af mejeriets bestyrelse (fra venstre) Benjamin Hoff Skovgård, Søren Slebo, Edel Laursen og Hans Hornbek. (Tekst og foto Peter Abildgaard)
 
  
 (Foto fra byfesten 2021: Peter Abildgaard) 
13. okt. 2021 * Husk kontingentet til ABAF i år. Vi er godt inde i efteråret, og inden længe går året på hæld. Bestyrelsen for Alken Borger- og Aktivitetsforening (ABAF) opfordrer derfor alle beboere i Alken og omegn til at tjekke, om de har fået betalt årskontingent. Kontingenterne er nemlig nødvendige for gennemførelsen af årets mange aktiviteter i Alken: Byfest, fællesspisning, foredrag, koncerter, fastelavn, fodboldkampe i Mejeriet, osv. Husk at ABAF skiftede bank i februar 2021. Ved overførsel af kontingent skal derfor anvendes foreningens nye konto i Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5370, kontonr. 0255650. Det er en god ide, at etablere en fast, årlig overførsel af kontingentet - gerne i marts måned. Kontingentsatserne er: børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.
 
13. okt. 2021 *  Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien. Streamet foredrag på Alken Mejeri: Pandemier i de sidste 200 år ved pandemiforsker Lone Simonsen tirsdag 26. oktober kl. 18.45-21. Læs mere. Arr.: ABAF.
 
12. okt. 2021 * Kuffert med mikrofoner forsvundet. Vi skal have løst et ægte landsby-mysterie! Der er forsvundet en sort teknik-kuffert med mikrofoner i, som vi lånte af Andreas fra præstegården til Søren Ryge arrangementet, skriver Julie Abildgaard. Kufferten er forsvundet fra teknikrummet mellem fredag kl.12 og lørdag aften kl. 21.30. Henvendelse til julieaabildgaard@gmail.com

 
 
  
11. okt. 2021 * Væk med vortebirk. Kommunens folk har hjulpet biodiversitetsforeningen med at komme birkerisene ved Hedeager Krog til livs, oplyser Bendt Nielsen. Donationer fra Den Danske Naturfond, Friluftsrådet og kommunen skal bl.a. bruges til maskinel naturpleje. Det er godt for blomster og insekter, at vortebirkene ikke skygger det hele væk, så dem har vi forsøgt at holde nede. Først ved frivilliges hjælp, så tog køerne fat, og nu kommunen. Det skal nok lykkes. Der er også kommet lidt skilte på lågerne, hvor Sporet over Enggården går ca. 50 meter gennem indhegningen. Man kan se fra låge til låge, hvis man har det svært med at gå ind til køerne. (Foto: Bendt Nielsen)
 
11. okt. 2021 * Så hårdt er vandet i Alken. Thomas Tjørnehøj har efter at have anskaffet ny opvaskemaskine haft brug for at kende hårdhedsgraden af vandet i vandhanen, og så faldt han over denne side - Aqualog - om vandkvalitet med mange opdaterede oplysninger om ikke bare hårdhed, men også vandets indhold af alle de forskellige kemiske og andre stoffer, der løbende undersøges for.
 
  
8. okt. 2021 * Søren Ryge kørte længe rundt i aftes i Alken og kunne ikke finde mejeriet. Julie Abildgaard skulle tage imod ham inden aftenens foredrag og ventede lidt for længe og undrede sig. Da Søren kom, sagde han, at han havde ledt efter en bygning med skorsten, for det skulle der jo være. Da det vellykkede foredrag var forbi om mennesker, Søren Ryge havde mødt og ofte lavet fjernsyn om, forklarede Julie, at det var længe siden, at der havde været mejeri. Faktisk var det her, at der i mange år blev fabrikeret HOPTIMISTER, og derfor var skorstenen revet ned. Men nu kunne Søren få nogle af hoptimist-fuglene med hjem som et minde om Alken. Han blev meget begejstret.
Hoptimist-fabrikationen sluttede i 1974. Inden da havde den fjedrende fyr fået en følgesvend, Busy Bird, og nogle få blev efterladt dybt inde i Mejeriet og genfundet. Det var to af dem, som Søren Ryge fik. Brunsø-familiens firma Akva Waterbeds var på mejeriet fra 1984, indtil den store fabrik blev bygget i Ry. Læs om mejeriets historie og de mange virksomheder her. (Tekst og Foto: Peter Abildgaard.)
 
7. okt. 2021 * Lavere flodemål ved Ry Mølle endnu en vinter. Sidste vinters forsøg med lavere flodemål ved Ry Mølle, der skulle reducere vintervandstanden i Mossø er nu evalueret. Se rapporten.
Konklusionen blev, at forsøget gav en forholdsvis begrænset effekt - med beregnet lavere vandstand i Mossø mellem 1 og 5 cm. alt efter forskellige scenarier. Oplevelsen i Grundejerforeningen Alken Enge er dog, at forsøget gav god mening. Ry Mølle og kommunen har aftalt endnu en vinter med sænket flodemål. Rapporten beregner iøvrigt 32 cm. lavere vandspejl i Mossø, hvis opstemningen i Ry blev fjernet.

 
  
7. okt. 2021 * Foredrag med forfatteren til "Vølve". Andrea Hejlskov er aktuel med bogen Vølve, der udkom i juni, og holder torsdag 18. november kl. 19.30-22 foredrag på Alken Mejeri. "Vølve" er Andrea Hejlskovs tredje roman og er beskrevet som en "overvældende og stærk fortælling om en kvindes kamp for at leve og overleve gennem utallige sammenbrud". 
Med flere bøger bag sig, lange foredragsturneer og faste klummer og essays i bl.a. Information har Andrea Hejlskov (født 1975) etableret sig som en af de allermest kompromisløse formidlere i tiden. Hun arbejder i feltet mellem autenticitetskultur, bæredygtighed og autofiktion; hun skriver og fortæller om sit eget liv, men rodfæster det altid til større bevægelser og fænomener i vores tid. Som foredragsholder er hun kendt for at skabe lige dele debat og inspiration, en levende og engageret fortæller, der helt bevidst bruger “det talte ord” som metode og teknik. 
Det er muligt at købe billetter på forhånd via Billetto. Arr.: ABAF.
 
 
6. okt. 2021 * Rengøringstjans stadig ledig. Bestyrelsen på Mejeriet hæver lønnen for at gøre rent til 150 kr. i timen, da ingen har meldt sig til den ledige tjans, som kan blive en gang ugentligt. Læs om det og om varmepumpe, gardiner til mørklægning, foodprocessor og en del mere i det seneste referat.
 
  
6. okt. 2021 *  Vær med på volleyholdet! Hver mandag kl. 20 spiller vi volley oppe på skolen - hvis ellers vi er nok til at stable et hold på benene, skriver Kristen Hofgaard Warming. En doodle afgør hver mandag om vi er nok - vi skal være 10. Det er for tiden lidt svært, så hvis du har lyst til at spille med eller kender nogen som har mod på det, vil vi meget gerne prikkes på skulderen! Eller send en mail til Jan Malling på thevstrom@gmail.com. Der er god stemning og der kæmpes. Efter kampen ta´r vi os en kold til ganen. Et godt sted at lære sine naboer at kende :-)
 
  
5. okt. 2021 * Vælgermøde på Mejeriet. Ligesom i 2017 er der i år vælgermøde på Mejeriet, hvor alle partier, der stiller op til kommunalvalget inviteres, fortæller Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyernes bestyrelse: Søndag 7. november kl. 10-12.
 
5. okt. 2021 *  Der var ingen navne skrevet på til septembers Fællesspisning, skriver Karin Fosdal. Der er 1 person skrevet på til Fællesspisningen torsdag  25. november - måske kan det blive til noget, hvis vi er flere, der tager vores kalender og går til Købmanden, find den store kalender i reolen og skriv jer på, så kan vi få startet Fællesspisninger op igen. Fællesspisning en gang om måneden på Mejeri er under ABAF. Det er som regel den sidste torsdag i måneden kl 18 – men kun hvis der er nok som har meldt sig til et hold, gerne minimum 7 personer. Menuen består oftest af en hovedret (kød og vegetar) og enten dessert eller kage samt kaffe/the. Prisen sættes så økonomien løber rundt. Børn under 12 år, halv pris. 
Det gode ved at melde sig er, at du kommer til at møde andre/nye/nogle man ikke har talt så meget med/naboen m.fl. - og det giver fællesskaber. På kalenderen ved Købmanden skriver du dig på med navn og telefonnr., og du vil blive kontaktet ca 3-4 uger inden datoen. På kalenderen står der også lidt informationer om det praktiske.

Kontaktperson for Fællesspisning: Anne Grete Viborg - annegreteviborg@gmail.com - 2721 7298


 
  
5. okt. 2021 * Pernille har to måder at sælge hus på. Pernille Benzon har nu to måder at sælge huset på Emborgvej 92 på. Den ene er den her og den anden kommer her. Begge er via EDC.
 
3. okt. 2021 * Pernille stopper i købmandsbestyrelsen. Efter at have været med fra begyndelsen stopper Pernille Benzon nu i bestyrelsen for Købmanden i Alken. Det fremgår - med en tak for en kæmpeindsats gennem årene - blandt meget andet af bestyrelsens seneste referat.
 
  
3. okt. 2021 * KlimaTopMøde i Alken fyldte Mejeriet. Klimaet og moderne svineproduktion var i fokus torsdag på Mejeriet, skriver Ann Bertelsen. Ikke mindre end 80 deltagere hørte indlæg fra forfatter og debattør Kjeld Hansen og Kristine Clement fra GreenPeace. Læs meget mere om mødet på Miljøforeningen Dover Sogn. (Foto: Gustav Bech, GreenUpdate)
 
1. okt. 2021 * 100.000 kr. i donationer. Det har Foreningen til fremme af biodiversitet nu alt i alt, fremgår det af en artikel i Ugebladet Skanderborg. Donationerne fra blandt andet Naturfonden, Friluftsrådet og Skanderborg Kommune skal gå til en mere tilbundsgående mekanisk plejeindsats på arealet og til en grejbank med håndværktøj. Endvidere en informationstavle om, hvad pleje-indsatsen går ud på.
 
1. okt. 2021 * Madhold mangler folk. Det kan man læse ud af referatet fra ABAF's seneste bestyrelsesmøde, hvor der blandt andet også også var medlemshvervning og mere musik på dagsordenen.
 
   
29. sep. 2021* Helle fylder 50. Fredag 30. september fylder Helle Kjærsgaard, Emborgvej, 50 år. (Foto fra byfesten i 2019: Eric Ballowitz)
 
   
28. sep. 2021* 30 år i dag, tirsdag. En af Alkens nyeste tilflyttere, Danni P. Sell i mejeriets lejlighed bag loftsbiblioteket kan fejre denne runde fødselsdag sammen med hustru, Ursula Olsen og lille Sølve. (Foto: Peter Abildgaard)
 
27. sep. 2021 * Hans i nyt job. Hans Horn, Alkenvej, er blevet teamleder i Familieafdelingen, Silkeborg Kommune og er dermed skiftet fra en stilling som fagkonsulent i Aarhus Kommune. Det vil sige mere virkelighed og menneskekontakt, færre Excel-ark og tilsyn, som han skriver. 
 
27. sep. 2021 * Jeg har haft en "mobiltelefonoplevelse", der på flere punkter ligner Claus Madsens: jeg har skiftet fra TDCs til Telenors net, og jeg oplever også bedre mobiltelefondækning nu - dog ikke helt så fantastisk som dén, Claus beskriver, selv om min mobiltelefon lige som hans er en veltjent Nokia, skriver Thomas Tjørnehøj. Læs mere om hans erfaringer med mobildækning, bredbåndstelefoni og priser på smalltalken.
 
  
26. sept. 2021 * Farvel og tak, siger Karin Fosdal på dette foto, hvor hun i torsdags ved sin pc skrev den sidste rapport. Et minut senere var hun forhenværende på Hospice Søholm i Stavtrup. Hun sluttede dermed en karriere på 15 år og gik på efterløn. Sammen med ægtefællen Jan F. Andresen kom hun til Alken i august 1992 og købte Alkenvej 67 c nærmest oven i byfesten det år. Karin har ud over sygeplejen altid været meget aktiv i lokalområdet, og nu bliver der tid til mere. (Tekst: En nabo, Peter Abildgaard)
 
 26. sept. 2021 * Osuma-ordningen stopper. Samarbejdet mellem Osuma og Købmanden i Alken står til at stoppe, oplyser Ingvar Kristiansen fra bestyrelsen. Samtidig er der forhandlinger i gang om et nyt samarbejde med en anden ordning inden for Coop, der skal træde i stedet, - Coop.dk MAD
 
  
26. sept. 2021 * Alken-bagerne. Udvalget er varieret, produkterne efterspurgte, leverancen er stabil, og humøret højt - her fem fra bagergruppen: Mogens Andersen, Jan Günther, Vibeke Overgaard, Birgit Bune og Anne Agger - under købmandens seneste fødselsdag. (Foto: Peter Abildgaard)
 
  
26. sep. 2021 * Spælsau-får på Kollen. I sommerens løb har det nye Kollens Lav sat 12 får og lam på græs på Kollen ved Svejstrup, oplyser Viktor Reddersen. Fårene er af racen Spælsau, en god naturplejer. Han forklarer, at man stadig kan gå rundt i kanten og gå i de slåede stier. Der er låger i fårefolden, og man må meget gerne gå derinde hos fårene. Husk altid at lukke lågerne efter dig - både på vej ind og ud. Har du børn med, så hav lige et øje på vædderlammene, de kan godt være lidt frække. Man må ikke fodre fårene, men de vil gerne have et kæl. Husk, som altid, at have hunde i snor, uanset hvor du færdes på Kollen. Vi håber, I vil nyde synet af bier, sommerfugle, vilde blomster og en masse liv dernede. Hvis du vil hjælpe med at vedligeholde hegningen og hjælpe til i det lille lav, så skriv en besked til Viktor på 3024 6181. Han og Anders Jokumsen understreger, at lavet skylder Per Nielsen en stor tak for lån og opsætning af hegn.
 
25. sept. 2021 * Thomas' tog-artikel. 150-års-jubilæet for jernbanen og dermed Alken fik 2. maj en flagende gruppe Alken-borgere til at hilse på dagens tog. Thomas Tjørnehøj skrev om det i bladet Togfløjten, og den historie kan nu ses her.
 
 
20. sep. 2021 *  For femte gang åbner Nada cafeen på Alkenvej 67c hos Karin Fosdal mandage og torsdage kl .17-18.15. Start 11. oktober - uge 41 - til 25. november - uge 47. Der vil blive lagt folder hos Købmanden i uge 38. Se nærmere om Nada-cafeen.
 
 
11. sep. 2021 Rengøringsjob på Mejeriet. Person søges til rengøring på Mejeriet. Det drejer sig om gulvvask i salene og køkkenet, samt rengøring af toiletterne. Lønnen er på 100 kr. i timen (siden forhøjet til 150) og der beregnes to timer pr. gang. Omfanget er lidt skiftende, men mellem to og tre gange månedlig samt evt. efter aftale efter private fester. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Hans Hornbek på 22447074 eller mail til hanshornbek@gmail.com
 
 
  
   
 Bemærk gavlmaleriet, hvis rester stadig kan anes på gavlen nu 27 år efter, og søjlen ved indgangen, der i opsparingstiden op til købet var perfekt til at måle, hvor mange penge, vi var oppe på.  
 
30. jan. 2021 * Alken 1994: På vej mod at købe mejeriet. ”Købegruppen” etableret. Med eftertidens Alken-briller på er der vist ingen tvivl om, hvad den store begivenhed i 1994 var: Mere og mere håndgribelige planer om at overtage mejeriet, efter at kunstcenteret var nedlagt i 1991 og foreningen Alken Station kom til i 1992. Læs Alken år for år siden 1979.

 
Han begyndte med en postkasket. Bladet rummede i 1994 et interview med Ejner og Anna ”Post”, der boede på Emborgvej 100, hvor i dag familien Drost bor. Om at være postbud i Alken og omegn fra 1946-1984 - på cykel og siden i en Morris, og i nogle år med pakkeudlevering fra privaten. Om kaffe hver eneste dag i 24 år i træk hos Agnes i Emborg, og forvekslet post, fordi der ikke var noget der hed gadenavne og husnumre på landet dengang.
Historien begynder: "En vinterdag i 1946, hvor det var et grimt snevejr, var Ejner Nielsen gået ned i brugsen i Bjedstrup..."
 
   
   
11. jan. 2020 * 1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin. I disse måneder brygges der øl i det nystiftede Alken Bryghus - eller ABC, Alken Brewery Company. For 275 år siden kunne de også være med heromkring, især når det gjaldt brændevin, da var det bare ulovligt. Læs om de næste fem år i Alkens historie, hvor en brusten Alken-bonde Jens Rasmussen som tinghører skulle være med til at konfiskere udstyr til destillering - se afsnittet fra 1745-1749 under Alkens første kendte beboere.
 
 
399 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
redaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76 Journalist og fotograf: Peter Abildgaard, 22 89 83 34, alkenvej69@gmail.com 
Send kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bageriet i Købmanden i Alken tilbyder:

Mandag 25. oktober: Rugbrød
Tirsdag 26. oktober: 
Onsdag 27. oktober: Glutenfrit gulerodskage

Torsdag 28. oktober: Kage
Fredag 29. oktober: Rugbrød
Lørdag 30. oktober: Surdejsboller med chiafrø

Streamet foredrag på Alken Mejeri: Pandemier i de sidste 200 år ved pandemiforsker Lone Simonsen tirsdag 26. oktober kl. 18.45-21. Læs mere. Arr.: ABAF.
Torsdag 28. oktober fællesspisning på Mejeriet kl.18. Tilmelding på sedlen ved Købmanden i Alken eller på mobil til Julie 20770623.
Læs mere på Fællesspisning.

 
Uge 42 2021 * Fyld kurven - varerne er blevet billigere. Efter skiftet til Coop-levering er der nye varer på hylderne hos Købmanden i Alken. En del af dem er til en rigtig god pris - som en liter øko-juice til 9 kr. (Foto: Gitte Trenckner)

 
Uge 41 2021 * Naturpflege hedder det på tysk. Læs om artsrigdom og græssende dyr ude ved lågerne til Hedeager Krog. (Foto: Bendt Nielsen)
 
Vælgermøde på Alken Mejeri søndag 7. november kl. 10-12. Arr.: Liv i Landsbyerne.
Streamet foredrag på Alken Mejeri: Tirsdag 9. nov. kl. 18.45-21. Den inderste kerne. Forfatter Lotte Kaa Andersen og geofysiker David Lundbek Egholm. Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere.
Læs mere. Arr.: ABAF.

 
Foredrag med Andrea Hejlskov, der er aktuel med bogen "Vølve",  torsdag 18. november kl. 19.30-22 på Alken Mejeri.

 
1490-1667: De første kendte beboere i Alken: Fæstebønderne Søren Christensen og Jost Andersen var de to første navngivne - i 1554 - der knyttes til Alken. Men første gang, man i skriftlige kilder støder på stednavnet Alken, er tilbage i senmiddelalderen – i 1490, da Kong Hans stadfæstede, at Alchen og Illerup skulle være et birk – en retskreds - under Øm Kloster.

Læs otte kapitler - periode for periode - det seneste er: 
1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin.
   
Kortet er et udsnit fra Plan des Schanderborger Reuter Districts. Af Abraham Christian Willars, 1723. 
Gå selv på jagt i hele kortet hos Det Kongelige Bibliotek.

Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. På alken.dk samler vi alt, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2013 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650 
(ny konto februar 2021)

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
 
 
Kvindefest 2019 
Skattejagt under byfest 2019 
Byfest 2019 
Fastelavn 2019 
Billedværkstedet fernisering 2018 
Feldballe-besøg 2018 
Skybrud i  september 2018
Købmanden i Alken's fem års fødselsdag 2018 
Sportsfest 2018 
Lammeholdet 2017 
Byfest 2017 
Mossø på bunden 2016 
Kvindefest 2016 
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Bruno Nielsen på Lesbos 2015 
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007