Enhver besparelse er god

Mejeriets økonomi var oppe at vende på det seneste bestyrelsesmøde, hvor det blandt andet fremgik, at “el-prisen stiger uhæmmet, men foreløbig går det. Enhver form for besparelse er god. Kilowattprisen i 4. kvartal er på ca. 6 kr.” Læs referatet.