Mejeriet

Fællesspisning i 2023

Udlejning af Mejeriet:

Estrid Bek, Alkenvej 75, er udlejningsansvarlig for Alken Mejeri.

Kontaktmuligheder:
Mobil – 25393547 eller mail – alkenmejeri@gmail.com

Se i kalenderen her på siden, hvornår Mejeriet er booket – og kontakt altid Estrid angående booking.

Årskontingent: 100 kr. pr. voksent medlem.

Kontingentet betales årligt senest 28. februar. 

Bankforbindelse: Merkur – den almennyttige andelskasse
Reg. nr: 8401
Konto: 11 28 794.

Relevante dokumenter i forbindelse med leje af Mejeriet:


Fra mælk og ost til forsamlingshus, købmand og bageri

PETER ABILDGAARD / 22. JUNI 2023

Luftfotografi sendt af Asta Marie Sørensen, hvis mand, P. V. Sørensen, var mejeribestyrer i 1950’erne. Datering ukendt.

HISTORIEN: Alken mejeri blev indviet i 1893 med 137 leverandører, der havde 930 køer.
Det var et tidspunkt, hvor der med baggrund i Andelsbevægelsen blev bygget mange
mejerier, idet landmændene havde behov for at få mælken forarbejdet til forskellige
mælkeprodukter, der kunne sælges.
(I 1940 er bygningen blevet ombygget eller udvidet, antyder en skriftlig kilde. Herom
senere).
I 1957-58 blev mejeriet ombygget og moderniseret. Men med årene forsvandt flere af de
små landbrug, og dermed mistede Alken Mejeri leverandører.
På efterårsgeneralforsamlingen i 1969 blev det besluttet at lukke mejeriet fra 1. september 1970

De resterende leverandører, der leverede ca. 2,5 mio. kg. mælk til mejeriet, blev
henvist til Korsvej Andelsmejeri i Låsby. Mælken blev på det tidspunkt hentet i tankvogn.
Bestyrelsen havde allerede fået bemyndigelse til at afhænde bygningerne og havde
indledt forhandlinger med Gustav Ehrenreich i 1970 om køb af mejeriet til en produktion af
de såkaldte Busy Birds (fugle i en lang fjeder). Han havde i forvejen en produktion af
HOPTIMISTER, men de blev ikke fremstillet i Alken. Den stoppede dog, og derefter blev
der produceret vandsenge i bygningerne.
Senere blev bygningen anvendt til kunstcenter i årene 1988-1990.
Lars Brunsø begyndte sin produktion af vandsenge, da han havde købt bygningen. Nu
sker det i Ry under navnet AKVA WATERBEDS.
I 1995 købte foreningen Alken Mejeri (borgere i landsbyen) bygningerne for at etablere et
samlingssted og værested i Alken. De ejer stadig mejeriet i 2023. Formand p.t. er Gary
Craig.

Kilde: Ry Årskalender 2022 og Skanderborg Leksikon

Alken Mejeri i 1943

Mejeriets bestyrrelse:

Formand:
Gary Craig, Alkenvej 75,
garyestrid@gmail.com

Kasserer:
Hans Hornbek, Emborgvej 115,
Tlf. 22 44 70 74, hanshornbek@gmail.com

Næstformand:
Benjamin Hoff Skovgård, Alkenvej 71,
Tlf: 23 47 39 01 benjaminfola@icloud.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Eric Ballowitz, Alkenvej 28,
Tlf: 42 47 49 82, ericballowitz@yahoo.com

Hanne Gammelgaard, Emborgvej 102,
Tlf: 21 79 36 82, hgammelgaard9@gmail.com

Udlejer:
Estrid Bek, Alkenvej 75,
Tlf: 25 39 35 47, estridbek@gmail.com

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger: