Madens fremtid i Alken – for alle borgere i landsbyområdet

Vi er en gruppe her fra Alken, som for nylig har fulgt en foredragsrække om ”Madens Fremtid – Vores Fremtid” i Aahus. Efterfølgende er vi blevet enige om, at vi vil arbejde for at sætte gang i debatten om bæredygtig madproduktion og forsøge at omsætte vores viden om den alvorlige tilstand for klima og biodiversitet til praktisk handling.Konkret vil vi etablere et større fælles…

Fortsæt med at læseMadens fremtid i Alken – for alle borgere i landsbyområdet

Er du dus med himlens fugle

Det var en lille sluttet flok, der deltog på Hede Ager Krog, til Foreningen til fremme af biodiversitets (FFB) generalforsamling, skriver Thorbjørn Herrik. Det er fint nok, folk har travlt med så meget andet vigtigt og det har aldrig været tanken at FFB skulle være en folkebevægelse - så hellere en folkevandring. Tanken med FFB har været at værne om de fragmenter af natur,…

Fortsæt med at læseEr du dus med himlens fugle

Hvad man kan finde ved nænsomt havearbejde

Med overskriften "opfordring til håndkraft i haven" skriver Eddie, Elma, Aske og Laura Drost fra "La Vie", Emborgvej 100: Vi har de sidste to dage været så heldige at finde salamandre i haven; i vinterhi inden de formentlig går mod nærmeste vandhul/Mossø. Vi er henrykte over at de er her, så vi håber I andre også ser dem og vil passe på dem ved…

Fortsæt med at læseHvad man kan finde ved nænsomt havearbejde

Perma-Eva søger nysgerrige og sultne personer

Nogle gange er der for meget at spise i perma-haven for lille mig, så jeg vil meget gerne ha' hjælp, skriver Eva Nikolajsen. Det drejer sig om anderledes - men aldeles spiselige - blade, blomster, stængler og rødder fra både hjemmehørende og eksotiske plantearter.  Er man nysgerrig og sulten nok må man meget gerne sende mig en sms på 26962880. (OBS: Jeg er ikke på Facebook…

Fortsæt med at læsePerma-Eva søger nysgerrige og sultne personer

Klostermølles Venner skal stiftes

Anne-Mette Lykke, der som bestyrelsesmedlem i Naturfond Mossø er med blandt initiativtagerne, peger på, at onsdag 12. april kl. 19-21 er der stiftende generalforsamling i foreningen Klostermølles Venner. Se Alken-folk med til at redde Klostermølle fra privat opkøb. Det foregår i forsamlingshuset i Sdr. Vissing. Facebook-brugere kan se mere her.

Fortsæt med at læseKlostermølles Venner skal stiftes

De skal holde ræven væk

Walter og Carlo, to Pyrenæer vogterhunde, er flyttet ind hos fårene ved Emborgvej 171, skriver Per Nielsen og Rikke Munksgaard fra Hedegaard Lam. Deres job er at passe på får og lam ved at holde ræven væk, derfor vil de være at se på marken hele døgnet. Hundene er venlige overfor mennesker, men gør af andre hunde, for at fortælle, at de vogter her.…

Fortsæt med at læseDe skal holde ræven væk

Alken-folk med til at redde Klostermølle fra privat opkøb

Staten er på vej til at ville sælge den gamle papirmølle Klostermølle ved Mossøs vestlige ende - Alkens gamle havne-partner. For tiden samles lokale naturvenner i bestræbelserne på at bevare bygningerne i almenhedens interesse - blandt andet i bekymring for, at stedet skulle blive solgt til højestbydende, som kunne være en privat, der så ville lukke af for offentlig adgang. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Alken,…

Fortsæt med at læseAlken-folk med til at redde Klostermølle fra privat opkøb

Biodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling

Generalforsamling i Foreningen til fremme af biodiversitet, FFB, tirsdag 28. marts kl 17.00 Vi mødes ved bålhytten på fællespladsen kl 17.00, skriver Thorbjørn Herrik. Her klares de første fire punkter (valg af dirigent, beretning, regnskab og budget). Derefter går vi en runde på Hede Ager Krog, hvor vi betræder den nye planketrædesti, beundrer den nye planche og ser ud over engene, hvor Vicky, Bjørli…

Fortsæt med at læseBiodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling

Mossø-dialog med Silkeborg

Det forholdsvis nye lokalmedie SkanderborgLiv har en historie om arbejdet med at bringe vandstanden i Mossø ned, efter de to års forsøg med sænket vinter-flodemål ved Ry Mølle er stoppet igen. Peter Gregersen fra Grundejerforeningen Alken Enge og Claus Leick (SF), der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, udtaler sig. Leick er citeret for at sige: "Vi går videre med plan mod oversvømmelser,…

Fortsæt med at læseMossø-dialog med Silkeborg

Ulv spottet i Alken Enge

Lørdag 21. januar observerede Jørgen Krogh Thomsen, der i 35 år har haft sommerhus ved Vædebro, en ulv i Alken Enge, skriver han til alken.dk: - Fra broen over åen og sydvest 300 meter ude på engen løb der en enlig ulv, som jeg havde visuel kontakt med i 20-30 sekunder. Heldigvis havde jeg en kikkert med. Den forsvandt i retning mod Illerup Møllebro. Det var…

Fortsæt med at læseUlv spottet i Alken Enge

Bræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog

Efter et par års indsats er det nu lykkedes at omdanne en forsømt, utilgængelig juletræsplantage og en tilgroet eng til et spændende naturområde med levesteder for en stor variation af dyr og planter. Vores naturplejere Vicky, Bjørli, Klein og Lille DD med venner sørger for pasningen. Samtidig med at de producerer rigeligt med føde til møgbillerne, græsser de engen ned, så der kommer lys…

Fortsæt med at læseBræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog

Høj vandstand i å og sø – og et dige der holder

Søndag midt på dagen er der som varslet vindstød op til stormende kuling og samtidig høj vandstand i Mossø. Der er hvide toppe på bølgerne, som slår ind over Alkenvej på de strækninger, der er tættest ved søen. Siden jul er vandstanden under de usædvanligt regnfulde uger steget 45 centimeter til det nuværende højdepunkt - det højeste siden marts 2022. Blandt beboerne ved søen…

Fortsæt med at læseHøj vandstand i å og sø – og et dige der holder