Liv i Landsbyerne

Liv i Landsbyerne er sat i verden for at styrke fælledskaber, fællesskaber, naboskaber og venskaber på tværs af byerne omkring Bjedstrup Skole og Dover Sogn. Foreningen Liv i Landsbyen blev stiftet i april 2012 – og transformerede sig i februar 2018 til en nystiftet forening Liv i Landsbyerne. Samtidig fik Købmanden i Alken sin egen forening.

Bestyrelsen:

Ditte Jensen

Lauge Jensen

Mikkel Schwab

Flemming Skotte

Referater fra møder og generelforsamlinger: