Er du dus med himlens fugle

Det var en lille sluttet flok, der deltog på Hede Ager Krog, til Foreningen til fremme af biodiversitets (FFB) generalforsamling, skriver Thorbjørn Herrik. Det er fint nok, folk har travlt med så meget andet vigtigt og det har aldrig været tanken at FFB skulle være en folkebevægelse - så hellere en folkevandring. Tanken med FFB har været at værne om de fragmenter af natur,…

Fortsæt med at læseEr du dus med himlens fugle

Biodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling

Generalforsamling i Foreningen til fremme af biodiversitet, FFB, tirsdag 28. marts kl 17.00 Vi mødes ved bålhytten på fællespladsen kl 17.00, skriver Thorbjørn Herrik. Her klares de første fire punkter (valg af dirigent, beretning, regnskab og budget). Derefter går vi en runde på Hede Ager Krog, hvor vi betræder den nye planketrædesti, beundrer den nye planche og ser ud over engene, hvor Vicky, Bjørli…

Fortsæt med at læseBiodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling

Bræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog

Efter et par års indsats er det nu lykkedes at omdanne en forsømt, utilgængelig juletræsplantage og en tilgroet eng til et spændende naturområde med levesteder for en stor variation af dyr og planter. Vores naturplejere Vicky, Bjørli, Klein og Lille DD med venner sørger for pasningen. Samtidig med at de producerer rigeligt med føde til møgbillerne, græsser de engen ned, så der kommer lys…

Fortsæt med at læseBræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog

Naturvenlige juletræer og vinterdækker

Det er stadig muligt at hente gran til juledekorationer eller til vinterdække af roser, stauder og buske. En favnfuld koster 50 kr . Mobile pay 30 78 31 71. Pengene går ubeskåret til pleje, drift, vedligehold og nye tiltag på Hede Ager Krog. Man tager blot det pyntegrønt, man skal bruge fra bunkerne nede ved lågerne og bænken på Hede Ager Krog. Det vil også…

Fortsæt med at læseNaturvenlige juletræer og vinterdækker

Gran til juledekorationer

Så er det igen muligt at hente gran til juledekorationer eller til vinterdække af roser, stauder og buske, skriver Thorbjørn Herrik. En favnfuld koster 50 kr. - mobilpay 30 78 31 71. Pengene går ubeskåret til pleje, drift, vedligehold og nye tiltag på Hede Ager Krog. Man tager blot det pyntegrønt, man skal bruge fra bunkerne nede ved lågerne og bænken på Hede Ager Krog. Det vil også…

Fortsæt med at læseGran til juledekorationer