Alken er blandt syv screenede landsbyer for mulig alternativ varmeforsyning

Kommer fjernvarmen heller ikke forbi dit hus? Det kan være en jungle at blive klogere på, hvad du skal vælge som alternativ til dit olie- eller gasfyr, skriver Skanderborg Kommune, der inviterer til borgermøde om alternativer til fjernvarme tirsdag 21. marts kl. 17-21 på Fælleden i Skanderborg. Du kan blandt andet få svar på, hvorfor der ikke kan udrulles fjernvarme i alle områder af kommunen…

Fortsæt med at læseAlken er blandt syv screenede landsbyer for mulig alternativ varmeforsyning

450 meter gammelt vandrør ved Mossø skal skiftes

I april skal ca. 450 meter gammel vandforsyningsledning skiftes langs Alkenvej på strækningen ved søen ud til pumpehuset. Ry Vandværk, som jo har taget over fra Alken Vandværk, ønsker at forebygge lækager, som der har været nogle stykker af, så derfor skal gamle jernrør skiftes til pvc. Beboerne får samtidig tjekket egne rør på grunden - og anbefalet at få skiftet, hvis også de…

Fortsæt med at læse450 meter gammelt vandrør ved Mossø skal skiftes

Slut med at sprøjte og gøde ved vandboringer ved Boes

Skanderborg Kommune har lavet aftaler med landmænd i Boes-området, som frivilligt undlader at bruge sprøjtemidler på dele af deres jord. Det beskytter to drikkevandsboringer, der dækker en fjerdedel af vandbehovet i Ry-området, oplyser Skanderborg Kommune. Det samlede areal for aftalerne er på ca. 42 hektar (420.000 m2). Med aftalerne kan lodsejerne ikke anvende udvalgte dele af deres landbrugsjord som tidligere, da de ikke længere…

Fortsæt med at læseSlut med at sprøjte og gøde ved vandboringer ved Boes

Fælles energiløsninger hvor fjernvarmen ikke når ud

Invitation til inspirationsaften om vedvarende energi i landdistrikterne torsdag 2. marts kl. 19-21 på Vengskolen. LandsbyFællesskabet inviterer til et inspirationsmøde om borgerinddragelse, energifællesskaber og medejerskab ift. solcelleparker og andre VE installationer i Skanderborg Kommune. Program: Overblik og inspiration: Muligheder og modeller for solcelleparker og lokale fælles energiløsninger som alternativ til private varmepumper, særlig for os, som ikke kommer i nærheden af fjernvarmen.  Indlægsholder: Kim…

Fortsæt med at læseFælles energiløsninger hvor fjernvarmen ikke når ud

Smalltalken: Cykelsti ved Svejstrup uden økonomisk jordforbindelse

Skanderborg Byråd har besluttet, at der skal anlægges en dobbelt rettet cykelsti fra Svejstrup til Bjedstrup. Det er fint, at politikerne vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Hvis dette projekt er udtryk for den måde man forvalter midlerne på, når man ikke ret langt.  Det er rigtig ærgerligt, for der er mange steder i kommunen, hvor der er behov for cykelstier. Projektet i Svejstrup er…

Fortsæt med at læseSmalltalken: Cykelsti ved Svejstrup uden økonomisk jordforbindelse

Hvad der er sket på 66 år

En interessant måde at sammenligne gamle og nye luftfotos på er Kraks funktion - som her - hvor man kan trække en lodret akse frem og tilbage mellem et luftfoto fra 1954 og ét fra 2020 og se ændringerne med det samme. Hvad der er sket lokalt på de 66 år afslører sig ned til detaljer som overpløjede vandhuller på de langt mindre marker,…

Fortsæt med at læseHvad der er sket på 66 år

Klimalavbundsprojekt et skridt videre

Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal går nu et skridt videre fra forundersøgelse til nærmere detailprojektering. Det kom frem under styrelsens møde med lodsejerne mandag. Projektet er delt op i fire delområder, og hvis ikke der opnås enighed med lodsejerne i alle områder, er en mulighed, at projektet gennemføres i nogle af dem. Det handler om at stoppe dræn, udjævne grøfter og også stoppe pumpen…

Fortsæt med at læseKlimalavbundsprojekt et skridt videre

Cykelsti på Emborgvej – først om ti år

Der er i kommunen de kommende år nu kun 5 mio. kr. årligt til cykelstier i stedet som tidligere budgetteret 9 mio. kr., oplyser Ugebladet Skanderborg. Det betyder for Alkens vedkommende, at cykelsti på Emborgvej fra Alken til Skanderborgvej er skudt ud i fremtiden til 2032, hvis ikke der igen afgørende ændres i prioriteringsplanen. Cykelstien på Svejstrupvej er fortsat projekteret til at blive lavet…

Fortsæt med at læseCykelsti på Emborgvej – først om ti år

Balancebane på – lang – vej

Så er der langt om længe nyt om etableringen af et lille legepladsområde på Fællespladsen. Men først lidt historik – for det har været en lang proces, skriver Asmund Bertelsen. I foråret 2021 fik ABAF bevilliget 20.000 kr. fra Skanderborg Kommunes landsdistriktspulje til etablering af et legepladsområde på Fællespladsen. Siden opfordrede ABAF alle i Alken til at komme med input til, hvordan sådan et…

Fortsæt med at læseBalancebane på – lang – vej

Solcelle-forslag til Dover Sogn

 For at bidrage til den grønne omstilling har Thomas Due Nielsen, Ann Bertelsen og Karen Rasmussen lavet et forslag til prioritering af, hvor der i Dover Sogn kunne placeres solcelleanlæg. Kommunens overordnede vision er 700 hektar solcellepaneler i hele kommunen. Udpegningen er foregået efter konferencen "Find dit grønne omstillingssind" på mejeriet i maj. Se mere om udpegningen. Debatten er begyndt på Liv i Landsbyernes Facebookside - og smalltalken lægger også gerne…

Fortsæt med at læseSolcelle-forslag til Dover Sogn