Borgmesteren om Alken Søbred: Vores folk har ikke haft styr på zoneforholdene

– Den vejledning, som udvikler (Fabulas, red.) i første omgang fik fra vores folk, har ikke været præcis nok. Hvis udvikler fra starten havde fået mere præcise meldinger i forhold til zoneforholdene, havde vi været fri for at skulle have en advokatvurdering ind over. Sådan siger borgmester Frands Fischer (S) til alken.dk.

Borgmesterens vurdering kommer dagen efter, at byggeprojektet Alken Søbred blev drøftet i økonomi- og erhvervsudvalget, og for nu at tage den sag først, så besluttede udvalget, at nu skal der gang i en decideret planproces ud fra det tilrettede projekt med 20 boliger.

– Vi synes, det tilrettede projekt kommer flere af indsigelserne fra Alken i møde, siger Fischer.

Det reviderede projekt bringer udover det samlede byggeri også maximum-størrelsen på parcelhusene ned fra 290 til 150 kvm. Noget som flere har ønsket af klimamæssige årsager.

Men tilbage til det med zoneforholdene, for når administrationen barberede det oprindelige projektforslag ned fra 50 til max 20 boliger, skete det bl.a. på baggrund af en ekstern advokatvurdering om, hvor meget man egentlig må udbygge en landsby i landzone. Og der landede advokaten altså – bl.a. ud fra hvordan planloven administreres andre steder i landet – på det langt lavere antal.

Spørgsmålene om hvad der kan lade sig gøre i landzone har fået administrationen til at bede udvalget nikke til, at det nu skal undersøges, om Alken, og evt. også Bjedstrup og Svejstrup kan overføres fra land- til byzone, i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25. Og den undersøgelse sættes nu i gang.

– Nu skal vi i første omgang have det undersøgt, siger Frands Fischer, der ikke selv har en holdning til, om det er godt eller skidt at ændre zonestatus.
– Der vil jo umiddelbart altid være både plusser og minusser ved at ændre på den status, og det skal belyses ordentligt først. Vi valgte så i udvalget at tilføje, at det selvfølgelig vil skulle ske i dialog med lokalsamfundene, så der bliver ikke tale om en beslutning sådan vupti.

I den nuværende Kommuneplan 2021-2032 beskrives Alken-Svejstrup-Bjedstrup som tre individuelle landsbyer, der samtidig er et samarbejdende lokalcenter. Og alle tre landsbyer i landzone.

Læste du alle 57 høringssvar?

– Ja, med lidt løs hånd. Jeg nærlæste ikke alle, men dannede mig et overblik over, om de var primært for eller imod projektet. Så, ja, men på et overfladisk niveau. Jeg var jo også selv med til borgermødet i Alken.

Ifølge borgmesteren brugte udvalget i går mest tid på at drøfte Fabulas’ løfte om at tinglyse en servitut om naturgenopretning. Ifølge ham ser udvalget netop naturgenopretningen som et væsentligt og interessant element.

– Nu kommer processen med kommuneplantillæg og lokalplan jo til at køre – med ny høringsrunde og borgermøde. Hvad angår tidperspektiv er det vanskeligt at sige, for der er på den ene side meget byggeri i kommunen, der presser på, samtidig er projektet i Alken jo allerede påbegyndt – og inde i loopet, så der kommer nok til at ske noget inden så længe.

Hvad med lejeboliger, som Fabulas lagde op til i det forrige projekt?

– Som det også fremgik på borgermødet, kan vi som kommune ikke forlange af en bygherre, at nye boliger bliver lejeboliger. Vi synes nok, det vil være en god ting med blandede boliger, men det vil være på kanten af magtfordrejning at påpege det over for bygherren.

alken.dk har spurgt Michael Eberhard fra Fabulas, om hvordan det nu ser ud med lejeboliger i det tilrettede projekt, og torsdag eftermiddag er der kommet svar:

“De planlagte løsninger med både leje og eje er stadig planen, og jeg forventer det kan fastholdes. Dvs. 4 huse som eje, Tiny-houses som kan være både eje og leje og 12 rækkehuse til leje”. 


You are currently viewing Borgmesteren om Alken Søbred: Vores folk har ikke haft styr på zoneforholdene
Web