Mejeriets bankkonto

Måske foranlediget af opfordringen fra Borgerforeningen til at betale kontingent for 2022 inden nytår ledte Eva Michaelsen forgæves på det nye alken.dk efter Mejeriets kontonummer for også at få betalt her.

Vi er på vej med en info-side om Mejeriet – men indtil den er klar, så iler vi med at bringe kontonummeret til Mejeriet, hvor årskontingentet er 100 kr. pr. voksent medlem.
Bankforbindelse: Merkur – den almennyttige andelskasse
Reg. nr: 8401 – Konto: 11 28 794.

Og så er det i øvrigt en god afprøvet metode at bruge bankens betalingsaftaler til at fixe kontingenterne til både mejeri og borgerforening en gang årligt – fx. i februar.

Indtil videre kan du også finde den slags oplysninger på mejeriet på det gamle alken.dk.