Mossø-dialog med Silkeborg

Det forholdsvis nye lokalmedie SkanderborgLiv har en historie om arbejdet med at bringe vandstanden i Mossø ned, efter de to års forsøg med sænket vinter-flodemål ved Ry Mølle er stoppet igen. Peter Gregersen fra Grundejerforeningen Alken Enge og Claus Leick (SF), der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, udtaler sig.

Leick er citeret for at sige: “Vi går videre med plan mod oversvømmelser, bare på et lidt andet niveau. I foråret skal vi til et stort møde omkring Gudenåsystemet, og vi har netop fået hul igennem til Silkeborg Kommune, der har et slusesystem inde i Silkeborg by. Vi vil rigtig gerne lave en aftale med dem om at hælde mere vand ud fra Mossø-området til Ry og få en buffer inde i Silkeborg, så man fik sænket hele vandstanden med måske 15-20 centimeter. Det har vi i hvert fald aftalt at kigge på.”

Læs artiklen her.

You are currently viewing Mossø-dialog med Silkeborg