Omstilling – Alken

Vi er en lille gruppe Alken-folk, der har fulgt en seminarrække på 12 seminarer i efteråret 2022 og foråret 2023 under den samlende overskrift ’Madens Fremtid’ arrangeret af ’Det Fælles Bedste’, skriver Ann Bertelsen, Alkenvej.

Vi har hørt om den globale fødevareproduktion, EU og dansk landbrugspolitik, udviklingen af det industrielle landbrug, men også om alternative ejer- og dyrkningsformer og seminaret sluttede af med at sætte fokus på vilkårene for livet i havene og havets fremtid. Det har været meget inspirerende og selvom vi måske nok i forvejen vidste noget om de alvorlige, negative konsekvenser for både klima og biodiversitet af den måde fødevarer produceres på i dag,lokalt og globalt,  så er vi blevet en hel del klogere.

Vi vil gerne omsætte den viden og inspiration vi har fået til konkret handling. Vi vil derfor invitere en eller flere af oplægsholderne fra seminaret til Alken for at dele deres viden og erfaringer med os, og forhåbentlig kan det føre til, at vi her i Alken kan sætte konkrete initiativer i gang.

Nærmere information følger, når vi er kommet længere med planlægningen.