Svine-udvidelsen på Østermarksvej godkendt

Karl Ole Jokumsen og Bente Andersens ansøgning om svineproduktion på Østermarksvej 11 er nu godkendt i Miljøklagenævnet efter otte år, oplyser Midtjyllands Avis. Der er tale om en udvidelse af dyreholdet til 38.000 smågrise og 27.600 slagtesvin, hvilket gennem årene har givet mange naboklager.

Bente Andersen fra Svejstrup Østergård siger til avisen, at “først og fremmest er vore ansatte glade, at de nu kan se lys forude i forhold til kun at skulle arbejde i nye moderne stalde, med gode arbejds- og klimaforhold for både ansatte og dyr, For samfundet og for Skanderborg Kommune bliver det en stor fordel at samle produktionen af svin, fordi klimaaftrykket og miljøpåvirkningen ved produktion af det samme antal grise bliver betydeligt mindre sammenlignet med produktion i gamle stalde uden moderne teknologi.”

Ann Bertelsen fra Miljøforeningen Dover Sogn konstaterer, at der bliver tale om cirka dobbelt så mange svin som nu, og siger til alken.dk, at “der er ikke flere ankemuligheder, – der er ikke mere at gøre. Det er dybt beklageligt set i et overordnet miljø- og klima perspektiv, og det er svært at forstå at det fortsat er den vej vi skal gå i Danmark. Selvom vi nu må forvente at produktionen af svin inde i Svejstrup bliver nedlagt, så vil den samlede produktion stige, med alt hvad det indebærer af stigende transporter af foder, gylle og svin på vores veje. Det er en sag med én vinder og rigtig mange tabere.” 

Som tidligere beskrevet føler byrådsflertallet i Skanderborg sig kørt ud på et sidespor af Christiansborg ved at skulle lægge navn til miljøtilladelser, som de reelt ikke kan sige nej til.