Julejazzen rejser sig igen

Vi skal sætte stort kryds ved 28. december. Der er julejazz på vej, og julejazzgruppen består nu af Thomas Tjørnehøj, Anja Budde og Thomas Glud. Gruppen vil gerne suppleres og have folk til at byde ind på tjanser som barpasning mv. De melder ud, når det nærmer sig.

Dette fremgår af det seneste bestyrelsesreferat fra ABAF, hvor man også kan læse om juletræstænding, stopboldnet, landsbypuljen, fredagsbar, byfestevaluering, kommunens trafikmøde og Mossø Bakkes workshop.

Se hele referatet her:

Ad 1. Juletræstænding torsdag d. 30.11. kl. 16.30. Vi henter træ på Hedeager Krog onsdag d.
29.11. Julie kontakter Kvickly vedrørende slikposer. Andreas og Jens står for gløgg og
pebernødder, pavillonrejsning mv., hvis vejret kræver det.

Ad 2. Vi skal sætte stort kryds ved d. 28.12. Der er julejazz på vej, og julejazzgruppen
består af Thomas Tjørnehøj, Anja Budde og Thomas Glud. Gruppen vil gerne suppleres og
have folk til at byde ind på tjanser som barpasning mv. De melder ud, når det nærmer sig.

Ad 3. Der er nogle tekniske udfordringer i forbindelse med opsætning af nettet. Vi løser
dem i løbet af vinteren og sætter det op til foråret.

Ad 4. Vi har søgt landsbypuljen om penge til et robust fællestelt med flere moduler til bl.a.
byfest.

Ad 5. Fredagsbar. Der har været god opbakning til de fredagsbarer, der har været afholdt
senest, så fredagsbarsgruppen (Andreas Ohrt, Thomas Fink og Jonas Pedersen) lægger op
til 4 årlige bararrangementer. Næste fredagsbar er 24.11., hvor der serveres juleøl i baren
og – der er band! Mere info er på vej.

Ad 6. Der har ikke været respons på opfordringen til evaluering af og kommentarer til
byfesten i august. Vi vælger at fortolke det som generel opbakning, så vi fortsætter vores
udvikling og tanker om festen (jfr. sidste referat). Men alle indspark er til en hver tid
velkomne!

Ad 7: Kommunen afholder møde om ’Trafik og mobilitet i landdistrikterne’, d, 24.10.2023
på Veng Fællesskole. Trafikgruppen sender to repræsentanter.

Ad 8: Andreas og Julie går til Mossø Bakkes workshopdag d. 21.10 og orienterer om ABAF.

Ad 9: Eventuelt. Andreas: Vi arbejder med fortsat udvikling af faciliteterne på alken.dk.
Bl.a. vil der blive afprøvet mulighed for direkte betaling for forsalgsbilletter til
arrangementer.

Næste møde torsdag d. 14.12. kl. 18.00-20.00 hos Karin.

/ Jens