Bendt og de grønne partnerskaber

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen og hans mangeårige arbejde med grønne partnerskaber er temaet for en længere artikel i Dit Ry. Blandt mange andre projekter har Bendt også haft sine fingre med i spillet i samarbejde med ABAF – da i sin tid madpakkehuset ved Vædebro og senest shelterpladsen på Fællespladsen blev etableret.