Kommunens mødereferat er færdigt

Det trak – på grund af sygdom – ud, men nu er det her: Det kommunale referat fra foroffentlighedsmødet om Alken Søbred 25. januar.
Birgit Mulvad fra Plan og Udvikling understreger, at da dokumentet “er vores interne dokument, som vi bruger for at kunne tage borgernes kommentarer med i den videre proces, er det ikke et dokument, der bliver lagt ud offentligt. Det er ikke på nogen måde et fortroligt dokument, bare vores arbejdsdokument. Som det blev gjort opmærksom på under mødet, kan vi ikke referere folk synspunkter fyldestgørende og 100 % korrekt og derfor betragtes kommentarerne ikke som høringssvar. Forslag og ideer fra borgerne skal sendes ind til kommunen som høringssvar.”