Fire villige til genvalg

Foreningen Købmanden i Alken har generalforsamling på Mejeriet, torsdag 14. marts kl. 19.30, skriver formand Vagn Kristensen på vegne af bestyrelsen. Og som det kan ses af dagsordenen er der lutter “villig til genvalg” ud for de navne, der er på valg til bestyrelsen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra nedsatte grupper
 • Regnskab
 • Budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Ingvar – villig til genvalg
  På valg er Mogens – villig til genvalg
  På valg er Vagn.– villig til genvalg
 • Valg af suppleanter for et år – Marlies Warming er på valg – villig til genvalg
 • Fastsættelse af kontingent – forslag om fortsat 0 kr.
 • Indkomne forslag
 • Evt.
  Forslag uden for dagsordenen, skal stilles til formanden senest 14 dage før afholdelse.
  Efter generalforsamlingen er der lejlighed til en uformel snak: Købmanden er 10 år. Hvad er forventningen til de næste 10 år.
  Der bliver serveret kaffe/te og kage (fra bageriet).
  Ingen tilmelding – mød blot frem.


You are currently viewing Fire villige til genvalg