Medlemsfordele til debat

Alken Mejeri indkalder til generalforsamling torsdag 7. marts kl. 19 på Mejeriet, og et af punkterne handler om udlejningspraksis. Regler for medlemmer og ikke-medlemmer skal drøftes. (Foto fra tøndeslagning i 2019: Rasmus Arentsen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Formandens beretning
 1. Årsregnskab 2023
 1. Budget for 2024
 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår fortsat 100 kr. / voksen person
 1. Visioner for Mejeriet i de kommende år
 1. Udlejningspraksis til drøftelse. Regler for medlemmer / ikke medlemmer
 1. Indkomne forslag
 1. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode (Jytte og Edel stopper)
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter. Steen og Eric genopstiller
 1. Valg af revisor og revisor suppleant. Claus Madsen genopstiller
You are currently viewing Medlemsfordele til debat