Laveste vandstand i Mossø i år

Efter ekstraordinært høje vandstande både sidst i januar og midt i februar er kurven for Mossø nu godt på vej nedad igen – i retning mod kote 22,85, hvilket er det laveste i år indtil nu. Midt i februar var den over 23,20 meter over havets overflade. Så altså et dyk på over 30 centimeter, der ganget op med søens udstrækning på 16,9 kvadratkilometer vidner om store vandmasser i bevægelse.

Den markante spids opad på den seneste vandstandskurve nedad opstod under stormen Rolf, der gav voldsomme bølger ind over Alkenvej og pressede grundvand op i flere for- og baghaver ved husene langs søen. Rolf var et “iltert stormlavtryk, som trods alt hurtigt rasede ud,” som DMI skriver.

Ved oversvømmelserne i 2020 røg vandstanden i nogle dage helt op over kote 23,30 – og har de seneste 12 år svunget mellem 22,30 og 23,30 – altså en meters forskel.

You are currently viewing Laveste vandstand i Mossø i år