Kom-sammen-dag og arbejdsdag på Fællespladsen

Søndag 2. juni indbyder ABAF til kom-sammen- og arbejdsdag fra kl. 10, til vi går hjem, som Karin Fosdal skriver. Bestyrelsen håber, mange vil møde op, og vi kan få en hyggelig dag.

Tag selv kop og service med til kaffe og frokost, som ABAF giver, og arbejdshandsker og evt. redskaber.

ABAF har besluttet at søge efter folk, som vil være med i en gruppe der skal udvikle fællespladsen, specielt en renovering af grisehuset og flisearealet. Det skal munde ud i et oplæg og en beregning af udgifter, så vi kan ansøge om fondspenge.

Vi har allerede fået kommunale fondsmidler til klatreredskaberne for de små, nye mål og boldstopnet, telt til byfesten og nu også til borde/bænke.

Hvis du er interesseret, mød meget gerne op 2. juni til en snak.

Arbejdsopgaver for dagen: Opsætning af boldstopnet, flytte brænde, rense fliser, rydde op i grisehuset ……

Vel mødt, ABAF.

You are currently viewing Kom-sammen-dag og arbejdsdag på Fællespladsen