Vær med i arbejdsgruppe om Fællespladsens fremtid

Til alle folk i Alken og omegn.
ABAF har forsøgt at sætte lidt tanker i gang i forhold til hvad Fællespladsen skal indeholde, for at blive et godt og attraktivt sted for alle aldre.
Det startede for nogle år siden, da vi fik fondspenge til en balancebom, ABAF har siden søgt penge – og fået til nye fodboldmål, stop-bold net, stort festtelt og borde/bænke (det sidste betyder at vi kan afholde hele byfesten på fællespladsen fremover).
Vi har haft Fællespladsen som emne ved generalforsamlingen forrige år, samt via referater fra vores møder og som emne ved arbejdsdagen på Fællespladsen.
ABAF ‘s ønske:
At der er nogle folk, som vil gå ind i en arbejdsgruppe, for at udarbejde et forslag for Fællespladsen ud fra en overordnet ramme som tæller at det store græsareal skal bibeholdes, forbedre “grise-huset” (baren), evt. så telt og borde bænke kan opmagasineres og pladsen med fliser bliver renoveret. Derudover kan der bygges videre med ideer.
Oplægget skal vises for Alken og omegn. Derefter kan gruppen udregne overordnet hvad økonomi og arbejdsindsats vil udgøre, således at der kan søges fondsmidler derpå – hvilket der allerede er gode folk, som har sagt de gerne vil hjælpe med.
Gruppen skal også kontakte Skanderborg Kommune, som ejer Fællespladsen om tilladelser m.m.
Eks på fondsmidler:
Realdania har for nyligt lagt ud, at de vil give 150 landsbyer et færdigbygget fælleshus, det kunne være en mulighed og der er ansøgningsfrist 1. oktober. Hvis du er en af dem der tænker: “det er lige mig at gå med i den gruppe”, så kontakt Karin Fosdal på 61317237 eller alken67c@gmail.com inden 1. september.

Foto fra byfesten i 2021

You are currently viewing Vær med i arbejdsgruppe om Fællespladsens fremtid