Tilbage i Alken efter seks år

er Camila Mørk Jørgensen, der har overtaget Alkenvej 44 C efter Lars Sandberg. Her med børnene Liv på seks, der begynder i 1. klasse efter ferien, og Sigfred på tre, der går i børnehuset. Alle glæder sig til fælles legeaftaler på Fællespladsen. Velkommen til! (Selfie-foto)

You are currently viewing Tilbage i Alken efter seks år