Ikke færre end 45.800 ål

har Mossø Lodsejerforening forleden sat ud i søen, oplyser Henri Vivike fra foreningen, der stod for udsætningen. Det overordnede formål er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde – og dermed øge den truede bestand.