Fra 100 til 110 elever

Vi er i dette skoleår i alt 110 elever, når de sidste tre børn ruller ind i 0. årgang til november, fortæller skoleleder Lars Søgaard Andersen. Den nye årgang har i alt 20 børn, og i alt er det en stigning fra 100, så den gode udvikling i elevtal fortsætter. Indskolingen har 58 børn fordelt med 20 i 0. årgang, 23 i 1. årgang og 15 i 2. årgang. 3-4. klasse har 23 børn fordelt med 8 børn i 3. og 15 i 4.
5-6. klasse har 29 børn fordelt med 11 børn i 5. og 18 i 6. Naturbørnehaven ligger stabilt på omkring 20 børn. Børnehaven har ca. 45 børn, hvoraf de 10 er i vuggestuegruppen. Alt i alt er vi ca. 175 børn fra 0 til 12 år, og vi oplever fortsat god interesse fra både lokalområde og vores nabodistrikter. Det er en god fornemmelse, at de tunge prognoser, som blev trukket frem i forbindelse med skolelukningen er gjort til skamme.