God handel

Det er i første halvår gået fint med handelen hos Købmanden i Alken. På mødet for købmænd og makkere forleden kunne man se et overskud på 28.616 kr. Men her som andre steder i samfundet kommer der snart et problem med prisstigninger på elektricitet og råvarer, så glæden er måske kort. Netop dette emne gav på mødet overvejelser om butikkens køleskabe og frysere. Kan der spares ved at ændre på sædvanerne. Skal evt. nye og mere funktionelle apparater ind i billedet. Bestyrelsen vil arbejde med sagen. Tobaksvarer har været et tilbagevendende emne i de senere år. Mødet bestemte, at butikken fortsat vil have et begrænset udvalg af cigaretter. Særlige ønsker kan man få skrevet ved den vagthavende købmand. Børnenes sandkasse er populær om sommeren, men den giver af og til problemer med sand på gulvet i butikken og dermed ekstra rengøring. Men mødet måtte erkende, at sandkassen skal blive. Måske skal hele hjørnet omkring sandkassen nytænkes, og det vil en lille arbejdsgruppe tage fat på. På billedet ses formanden for købmandsgruppen, Vagn S. Kristensen. (Foto: Peter Abildgaard)

You are currently viewing God handel