Dobbeltspor ved Silkeborg afgørende

Udvalgsformand for klima, miljø & plan Claus Leick (SF) har en pointe, når det gælder en kommende bane mellem Silkeborg og Aarhus:
– Det er afgørende for fortsat halvtimesdrift på den eksisterende bane, at der bliver dobbeltspor fra Silkeborg og til det sted, hvor banen skal dele sig i en Aarhus-linje og Skanderborg-linje. På det stræk skal der være plads til fire tog i hver retning, hvis begge baner skal have halvtimesdrift. Det kan et spor ikke klare. Denne vigtige pointe bliver også en del af Skanderborg Kommunes høringssvar.