Balancebane på – lang – vej

Så er der langt om længe nyt om etableringen af et lille legepladsområde på Fællespladsen. Men først lidt historik – for det har været en lang proces, skriver Asmund Bertelsen. I foråret 2021 fik ABAF bevilliget 20.000 kr. fra Skanderborg Kommunes landsdistriktspulje til etablering af et legepladsområde på Fællespladsen. Siden opfordrede ABAF alle i Alken til at komme med input til, hvordan sådan et legepladsområde kunne udformes. I efteråret 2021 blev der afholdt et fællesmøde på Mejeriet om legepladsområdet. Konklusion blev, at midlerne fra landdistriktspuljen skulle bruges til en lille balancebane placeret i det område på fællespladsen, hvor der i dag ligger en stor træstamme. På den baggrund faldt valget af balancebane på en model fra Norna Playgrounds, hvis størrelse og pris passede til formålet. Før balancebanen kan indkøbes og opsættes skal de rette tilladelser på plads fra kommunen – og det tager sin tid. Første skridt er en landzonetilladelse. Derfor udsendte kommunen torsdag 10. november en ”naboorientering” til alle, der deler skel med fællespladsen.
I brevet orienteres naboerne om ABAF’s ønske om etablering af balancebanen og gives frist frem til den 25. november for at indsende bemærkninger. Kommunen har oplyst til ABAF, at såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger vil der snarest efter den 25. november blive meddelt en landzonetilladelse. Herefter kan ABAF så søge en byggetilladelse til balancebanen. Ovenover ses et luftfoto af Fællespladsen, der viser hvor balancebanen ønskes placeret. Samlet vil balancebanen optage et areal på 8,3 m. gange 7,2 m. altså ca. 60 kvadratmeter. Hvis der er spørgsmål, input eller kommentarer til legepladsområdet og balancebanen, hører ABAF meget gerne fra jer. 

You are currently viewing <strong>Balancebane på – lang – vej</strong>