Julehilsen – og husk kontingentet

JULEHILSEN FRA ABAF’S BESTYRELSE 

Kære alle,

Bestyrelsen for Alken Borger- og Aktivitetsforening, ABAF, vil gerne takke alle borgere i Alken og omegn for et rigtig godt år!

2022 blev året hvor de sidste coronarestriktioner faldt bort, og vi igen kunne mødes til både små og store arrangementer. Det har også været tilfældet i Alken, hvor vi ved fælles hjælp har fået afholdt et væld af aktiviteter, f.eks.: fællesspisninger, juletræstænding, teaterforestillinger, Skt. Hans, legestue, koncerter, foredrag, fastelavn og byfest. Det har været fantastisk!

Nu ser vi frem mod et nyt år, der forhåbentlig bliver lige så begivenhedsrigt som det forgangne år.

Inden årets udgang vil vi bede om, at I betaler årskontingent til ABAF, hvis I ikke allerede har gjort det.
Kontingentsatserne for 2022 er: 200 kr. for voksne, 100 kr. pensionister og 150 kr. for børn (u. 25 år).

Kontingenter indbetales til ABAF konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650

NB: På ABAF’s seneste generalforsamling blev det besluttet, at kontingentsatserne ændres. Fra 2023 bortfald pensionistrabatten.  Årskontingentet for medlemskab af ABAF er derfor 200 kr. for alle voksne. Årskontingentet for børn (u. 25 år) er 150 kr.

Hvis et medlem af økonomiske årsager ønsker at betale 100 kr. i årskontingent, er det også OK.

Og så lige en sidste ting inden julefreden sænker sig…Husk, at der i år igen er Julejazz på Mejeriet d. 28. december. Se mere på alken.dk og køb billet hos Købmanden. 

Glædelig jul og godt nytår!

De bedste hilsner, ABAF’s bestyrelse,
Anna, Andreas, Asmund, Helle, Jens, Julie og Karin 

(Foto fra vandgang under sankthans ved Vædebro 2022: Peter Abildgaard)

You are currently viewing Julehilsen – og husk kontingentet