900 meter dige skal stå sin prøve

Tirsdag ringede de fra TV2 Østjylland for at høre til, hvordan situationen var hos de udsatte huse mellem Alken Enge og Mossø, nu hvor det regner så meget, og oversvømmelser truer flere steder. Tv-stationen kom Grundejerforeningen Alken Enge og Pumpelaget i forkøbet med at præsentere det nye dige langs Illerup Å, men nu indhentede naturen os. Se indslaget her, hvor leder af entrepenørafdelingen Jens-Erik Dengsøe og jeg (Knud Abildtrup) medvirker og peger på det nye dige, som de to foreninger af beboere og lodsejere har finansieret fifty-fifty. Diget er en forstærkning op til det oprindelige niveau i den tørveholdige eng, der siden dræningen i 1950’erne er sunket op til en meter sine steder. Diget er bygget af Hørning Entrepenør Firma, hvis ejer Brian Kristensen sammen med Tina bygger sommerhus ved Vædebro, samt Karl Ole Jokumsen, der er en af de største jordejere i engene. Skanderborg Kommune leverede miljøkontrolleret jord af en god lerholdig kvalitet – samt den nødvendige miljøtilladelse.
I disse dage er vandstanden i åen og søen på det højeste siden marts 2022, hvor beboerne sammen med gode folk fra Alken var ude og lægge sandsække langs åen for at forhindre indstrømning i engen. Siden er diget så blevet en realitet og skal nu stå sin første prøve.

You are currently viewing 900 meter dige skal stå sin prøve