Peter i regnvejrs-radio


Fredag morgen var Peter Gregersen sammen med en radiojournalist trukket i gummistøvlerne for at fortælle om det nye dige langs Illerup Å, som gerne skal forhindre oversvømmelse i Alken Enge og dermed grunde og huse ved Mossø. Peter får også nævnt, at kommunen ikke vil fortsætte det sænkede vinterflodemål ved Ry Mølle, som eller de to foregående vintre har bidraget til, at Mossø kan rumme mest muligt af det tilstrømmende åvand under langvarige regnperioder som for tiden.

Vandet i åen har flere steder ramt digefoden og ville således være begyndt at strømme ind i engen, hvis ikke diget var der.

Link til udsendelsen er her: P4 Morgen Østjylland | P4 Morgen | DR LYD

Man kan finde, de to steder, hvor Peter er med, ved at spole til henholdsvis 01:49:40 og 02:09:05