Dover GF overlevede igen

Dover GF havde rapporteret om engagements-krise, som det i alken.dk’s levetid er forekommet nogle gange. Men og efter fremtids-diskussionen og generalforsamlingen lever klubben nu stadig.

På mødet fremlagde bestyrelsen de problemstillinger omkring manglende engagement, faldende medlemstal og manglende frivillige trænere, som foreningen har oplevet de sidste år, skriver den afgående formand Morten Birch Larsen. Det har ikke på noget tidspunkt været bestyrelsens hensigt at nedlægge Dover GF, men vi har følt, at der var behov for input til den videre drift af foreningen, og hvordan vi sikrer lokalt engagement.

Ud over bestyrelsen var der yderligere ni deltagere i mødet, og der var mange gode input til foreningens fremtid. Her kan bl.a. nævnes:

–        Bedre kommunikation omkring foreningens aktiviteter

–        Præsentation fra bestyrelsen på forældremøder på skolen mhp. at få frivillige trænere til de forskellige årgange

–        Fokus på fodbold og gymnastik som de bærende idrætsgrene, men selvfølgelig med mulighed for at lave hold med alle idrætsgrene hvor der kan findes trænere

–        Fokus på fastholdelse af børnene ved bl.a. at tilmelde dem fodboldstævner og turneringer

På generalforsamlingen blev der vedtaget nye vedtægter, da de trængte til en opdatering. Samtidig trådte Morten ud af bestyrelsen og blev suppleant, mens Søren Hørdum fra Svejstrup blev nyt medlem. Bestyrelsen vil blive konstitueret og der vil blive valgt ny formand på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Foto fra sportsfesten 2018: Henrik Bjerg

You are currently viewing Dover GF overlevede igen