Slut med at sprøjte og gøde ved vandboringer ved Boes

Skanderborg Kommune har lavet aftaler med landmænd i Boes-området, som frivilligt undlader at bruge sprøjtemidler på dele af deres jord. Det beskytter to drikkevandsboringer, der dækker en fjerdedel af vandbehovet i Ry-området, oplyser Skanderborg Kommune.

Det samlede areal for aftalerne er på ca. 42 hektar (420.000 m2). Med aftalerne kan lodsejerne ikke anvende udvalgte dele af deres landbrugsjord som tidligere, da de ikke længere vil kunne sprøjte og gøde. 

De to drikkevandsboringer, der skal beskyttes, ligger i Boes-området, og tilsammen leverer de to boringer 110.000 m3 vand om året. Det dækker en fjerdedel af behovet for drikkevand i Ry og omegn. 

Formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget Claus Leick glæder sig over, at de frivillige aftaler med lodsejerne er kommet i stand. 

– Det er selvfølgelig indgribende, at man ikke kan dyrke jorden som hidtil, og derfor er der grund til at rose de berørte lodsejere for deres velvilje og ansvarlighed, siger Claus Leick. 

Lodsejerne ejer stadig den berørte jord, men anvendelsen bliver ændret til grundvandsbeskyttelse, og den fremtidige brug af jorden bliver begrænset. For at beskytte grundvandet må der således ikke anvendes sprøjtemidler (pesticider) eller gødning, da det kan udvaske nitrat i drikkevandet. 

Derfor får lodsejerne en økonomisk kompensation. Den kommer fra Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderborg Kommune, som har fået penge fra den nationale drikkevandspulje til formålet. 

– Det har krævet et stort forarbejde at nå i mål, men vi har haft en god og konstruktiv dialog med vandværkerne og lodsejerne. En vigtig pointe i forhold til de frivillige aftaler er, at de ikke er ensbetydende med, at marken skal ligge brak. Der er f.eks. mulighed for at etablere skov eller vildtremiser, siger Karen Margrethe Høj Madsen, chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune.

Kortet er fra Skanderborg Kommunes rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025

You are currently viewing Slut med at sprøjte og gøde ved vandboringer ved Boes