I kan være stolte, siger Mejeriets gæster

Det er Mejeriets forening, som passer på bygningen, skaber fornyelser, ordner reparationer. Det er gået så godt i de seneste to-tre år, at når vi har gæster og viser rundt, så får vi ros.

Mejeribestyrelsens formand, Gary Craig, viderebragte denne hilsen til årets generalforsamling 2. marts:

– I kan være stolte. Huset bliver pænere og pænere. Udstyret og møblerne bliver bedre.

Det tog forsamlingen til sig på den måde, at der ikke var bemærkninger til beretningen, men bifald.

Bortset fra at kasserer Hans Hornbek ønskede at fremhæve nogle af årets helte i specialopgaver, Tove Nyholm og Jan Günther Hansen for at bestyre kunstværkerne, Søren Slebo for at forbedre husets lydanlæg, Vibeke Overgaard for at slide med oppudsning af husets lædermøbler, Edel Laursen for at styre en meget indbringende udlejning.

Regnskabet blev godkendt med samlede indtægter på 320.800 kr. og udgifter på 334.642 kr. Det negative resultat var altså 13.842 kr. Omvendt har Mejeriet en likvid beholdning på 124.593 kr.

Som i andre store og små huse overalt i samfundet trækker udgifterne til elektricitet for tiden mærkbart. Mejeriet har siden oktober 2021 haft en effektiv varmepumpe. I mellemtiden er udgifterne til drift steget, så posten i hele 2022 blev 134.610 kr.

Indtægterne i bygningen kommer ved købmandens lejeordning 24.000 kroner, købmandens del af el-regningen a conto 52.200 kroner, løbende udlejning af huset 71.500 kroner, ABAF leje 48.000 kroner, kommunens tilskud 22.300 kroner, leje fra lejligheden 36.000 kroner og kontingenter 11.900 kroner.

Der var ved årsskiftet 119 medlemmer af foreningen. Kontingentet på 100 kroner for hver af os forbliver uændret.

Der var 16 fremmødte til generalforsamlingen. Både formanden og kassereren blev genvalgt ligesom bestyrelsesmedlem Benjamin Hoff Skovgård. Et udførligt referat fra Jytte Elleby kan læses herunder – og snart på mejeriets info-side.

Foto fra fællesspisning i november 2017. Formand Gary Craig yderst til venstre

You are currently viewing I kan være stolte, siger Mejeriets gæster