Hvordan fortsætter vi en sund omsætning og økonomi?

Foreningen Købmanden i Alken indkalder til generalforsamling på Mejeriet onsdag 15. marts kl. 19.30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra nedsatte grupper
 • Regnskab
 • Budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Søs Nielsen – villig til genvalg
  På valg er Gitte Trenckner – villig til genvalg
  På valg er Birgit Bune.– ønsker ikke genvalg
 • Valg af suppleanter for et år – pt ingen valgt
 • Fastsættelse af kontingent – forslag om fortsat 0 kr.
 • Indkomne forslag
 • Evt.
  Forslag uden for dagsordenen, skal stilles til formanden senest 14 dage før afholdelse.
  Efter generalforsamlingen er der gruppearbejde med emnet: hvordan fastholder vi en fortsat sund
  omsætning og økonomi v. Mogens.

Der bliver serveret kaffe/te og kage (fra bageriet).
Ingen tilmelding – mød blot frem.

Mvh.
På bestyrelsen vegne – Vagn Kristensen

Foto: Bosse, Freddie og Charlie prøvespiste i efterårsferien is på tilbud. (Foto: Peter Abildgaard)

You are currently viewing Hvordan fortsætter vi en sund omsætning og økonomi?